nieuws

Geen cao tussen TLN en bonden na ‘grimmig’ overleg

carrière & mensen

Geen cao tussen TLN en bonden na ‘grimmig’ overleg

De tweede onderhandelingsronde in Nieuwegein tussen TLN en de vakbonden voor een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer heeft, na een ‘grimmig’ verloop, uiteindelijk niets opgeleverd. De werkgevers houden vast aan de nullijn terwijl de bonden gisteren, met steun van een grote groep protesterende truckers, drie procent loonsverhoging eisen.

De laatste keer dat werkgevers (vertegenwoordigd door TLN en KNV) en bonden met elkaar spraken over een nieuwe cao was vorig jaar december. Dat overleg werd toen door TLN opgeschort met als reden dat het eerst de achterban wilde raadplegen over het voorstel van de bonden voor een loonsverhoging van drie procent.

Bonden blijven bij looneis

Bij de hervatting gisteren in Hotel Mercure in Nieuwegein werd al snel duidelijk dat ook dit keer de onderhandelingen op niets zouden uitlopen. De bonden blijven bij hun eis van drie procent loonsverhoging en de werkgevers blijven er bij dat er geen ruimte is voor een loonstijging, gezien de situatie waarin de bedrijfstak zit als gevolg van de langdurende economische crisis.

Langzaamaan actie truckers

Het cao-overleg werd vooraf gegaan door een langzaamaan-actie van vrachtwagenchauffeurs richting Hotel Mercure in Nieuwegein. Met deze actie, een initiatief van Transport Belangen Vereniging AIDT, eisen de chauffeurs meer waardering in de vorm van een loonsverhoging met koopkracht.

Grimmige sfeer

De sfeer werd ‘grimmig’ toen al snel bleek dat het overleg op niets zouden uitdraaien. Een groep van dertig chauffeurs drong de onderhandelingsruimte binnen om tegen de werkgeversdelegatie hun ongenoegen te uiten over het verloop van de cao-onderhandelingen. TTM.nl meldt dat politie en ME buiten bij het hotel klaar stonden om in te grijpen mocht de situatie escaleren.

FNV: actie was een steun in de rug

Egon Groen bestuurder van FNV Bondgenoten zegt over de actie van de truckers: “Wij hebben de actie als een grote steun in de rug ervaren. Het overleg dreigde namelijk spaak te lopen. Toen de chauffeurs, die buiten stonden te wachten, daar lucht van kregen, kwam er een groep de zaal binnen. De rest bleef in de hal te wachten.” Volgens Groen waren de werkgevers niet blij met deze actie. “Resultaat is wel dat ze hebben toegezegd dat we het overleg zullen voortzetten volgende week.”

TLN: geen ruimte voor loonsverhoging

Ondanks het geplande nieuwe overleg blijft TLN er bij dat een loonstijging van drie procent onhaalbaar is. “De loonkosten voor transportbedrijven maken ongeveer de helft van de totale kosten uit, daardoor is er geen ruimte voor een loonsverhoging.” Ook de aantrekkende de economie is voor de werkgevers geen reden om de lonen te verhogen. “Het financieel herstel komt namelijk nog nauwelijks op gang doordat de vrachtprijzen sterk achterblijven. Hierdoor hebben veel bedrijven het jaar met verlies moeten afsluiten en hebben moeite om te overleven.”

Voorzichtig economisch herstel staat onder druk

Daarnaast is de sector volgens de werkgeversorganisatie de laatste jaren geconfronteerd met verschillende lastenverzwaringen door fiscale maatregelen zoals de verhoging van de dieselaccijns per 1 januari dit jaar, verhoging van de assurantiebelasting en verzwaring van sociale lasten. “Daarnaast zijn vervoerders geconfronteerd met noodzakelijke investeringen in schonere voertuigen in het kader van verduurzaming,” aldus TLN. Ook blijft volgens de organisatie het grootste gevaar dit jaar dat het voorzichtige herstel en de werkgelegenheid worden bedreigd door nieuwe kostenstijgingen.

Volgende onderhandelingsronde 18 februari

De volgende onderhandelingsronde tussen bonden en werkgevers vindt plaats op dinsdag 18 februari. Namens de vrachtwagenchauffeurs hebben Transport Belangen Vereniging AIDT en Stichting Chauffeurstoekomst inmiddels aangekondigd dat ze ook dan weer van de partij zullen zijn om hun eis van drie procent loonsverhoging kracht bij te zetten.

Reageer op dit artikel