nieuws

VTL biedt ontslagen chauffeurs nieuwe kans

carrière & mensen

VTL biedt ontslagen chauffeurs nieuwe kans

VTL wil met ontslag bedreigde vrachtautochauffeurs behouden voor de sector. De chauffeurs die in aanmerking komen voor de regeling, komen dan in dienst bij het VTL MobiliteitsCentrum plus: een initiatief in opdracht van SOOB.

 

Momenteel loopt er een pilot die moet aantonen of het mogelijk is om met ontslag bedreigde vrachtautochauffeurs te behouden voor de sector, bedrijven te ondersteunen die werknemers noodgedwongen moeten ontslaan en weer andere bedrijven te voorzien van hoogwaardig personeel. Via een zogenaamde arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht (MUP) kunnen ontslagen werknemers in dienst treden bij het VTL MobiliteitsCentrum Plus.

Detachering
Het Mobiliteitscentrum probeert de chauffeurs bij een ander bedrijf te detacheren met als einddoel een vast dienstverband te bewerkstelligen.  Op deze manier wil VTL kennis en ervaring voor de sector behouden. Chauffeurs die niet gedetacheerd worden krijgen ww (70 procent vanhet laatst verdiende loon) aangevuld met een maandelijkse bijdrage (15 procent van het laatst verdiende loon) van de oud werkgever. 

De pilot loopt  momenteel in de regio Zuid-Nederland, biedt mogelijkheden voor ongeveer 30 chauffeurs en loopt van 1 januari 2013 tot 31 december 2013. Daarna wordt besloten of de pilot wordt omgezet naar definitieve nieuwe dienstverlening.

Reageer op dit artikel