nieuws

FNV-leden stemmen in met cao-resultaat

carrière & mensen

FNV-leden stemmen in met cao-resultaat

De leden van FNV Bondgenoten werkzaam in beroepsgoederenvervoer en logistiek hebben tijdens de ledenvergaderingen vorige week met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat van de cao-onderhandelingen 2012-2013. Daarmee is een nieuwe cao in het beroepsgoederenvervoer een feit.

Leden van FNV Bondgenoten hebben tijdens dertien cao-ledenvergaderingen hun oordeel gegeven over het cao-eindbod. Deze ledenvergaderingen werden bezocht door ongeveer tweehonderd werknemers uit het beroepsgoederenvervoer.

 

Van de aanwezige leden stemde ruim 90 procent vóór het cao-resultaat. Dat betekent dat de leden hebben ingestemd met een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen (‘TLN-cao’) en een nieuwe cao Goederenvervoer Nederland (‘KNV-cao’). Ook de SOOB-cao is nu een feit. Bijna alle leden stemden voor.

 

Cao-akkoord

Door de instemming van de leden is het cao-resultaat gepromoveerd tot een cao-akkoord. Het belangrijkste onderdeel van het akkoord is de afspraak over gelijk werk, gelijk loon (Nederlands loon voor Nederlands werk). Hierdoor gelden de financiële cao-regelingen ook voor buitenlandse chauffeurs die door Nederlandse werkgevers worden ingezet op (inter)nationale trajecten.

 

Hiermee komt er volgens de vakbond een eind aan allerlei constructies waarmee de cao werd ontdoken, de Nederlandse chauffeurs werden verdrongen en de buitenlandse chauffeurs uitgebuit.

 

Veilige parkeerplekken

Er komt ook een ‘Actieplan veilige parkeerplekken’, waardoor het mogelijk wordt dat chauffeurs binnen een paar jaar goed en veilig kunnen overnachten. Verder wordt de positie van uitzendkrachten sterk verbeterd. Zij krijgen nu vanaf dag 1 hetzelfde betaald als werknemers die in dienst zijn van de werkgever die hen inhuurt. De lonen gaan per 1 januari 2013met 1,5 procent omhoog. Vanaf 1 juli 2013 komt daar nog eens 0,5 procent bij.

 

De cao-afspraken zullen worden opgenomen in de cao-boekjes die naar verwachting kort na de zomer zullen verschijnen. Digitale informatie over de cao zal te zijner tijd ook via Logistiek.nl beschikbaar komen.

 

 

 Reageer op dit artikel