blog

Maak meer werk van ‘datageletterdheid’

carrière & mensen 619

Data is de nieuwe universele taal in het Industrie 4.0 tijdperk. Maar lang niet iedereen kan al lezen en schrijven met deze taal. Er zit een groot verschil tussen de data hebben en de data ook echt begrijpen en gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Maak meer werk van ‘datageletterdheid’

Met de komst van IoT (Internet of Things) staan bedrijven in de industrie en de logistiek aan de vooravond van een enorme transformatie. Veel bedrijven experimenteren al met de inzet van sensoren of zijn al veel verder. Predictive maintenance, sensoren die meten of beton al voldoende is uitgehard, sensoren die de temperatuur tijdens een koeltransport meten; het zijn allemaal voorbeelden van IoT die al jaren worden toegepast. En die toepassingen werken ook prima. Iedere operator, engineer en vrachtwagenchauffeur snapt wat het gemeten getal betekent en kan daarnaar handelen.
We weten echter ook dat gegevens meer waard worden als je ze combineert. Het is mooi als een sensor meet dat een vrachtwagen onderhoud nodig heeft. En ook mooi als een GPS-tracker de locatie van de vrachtwagen weergeeft. Het is nog zinvoller als de werkplaats gecombineerd inzicht heeft in beide databronnen en hier de rittenplanning aan kan toevoegen. Want dan kan pas écht een goede onderhoudsplanning worden gemaakt voor de vrachtwagens. De praktijk is echter dat veel bedrijven puntoplossingen kopen bij verschillende dienstverleners. Ze beschikken wel over de afzonderlijke data, maar zijn niet in staat de verschillende databronnen eenvoudig te combineren. Zo halen ze lang niet alle waarde uit de data – en hun investeringen! – die erin zit.

Begrijpen wat de data vertelt

Dat is precies waarom het zo belangrijk is dat medewerkers ‘datageletterd’ zijn. Datageletterdheid betekent dat mensen begrijpen wat de data hen vertelt; dat ze begrijpen welke data ze kunnen combineren om tot een bepaald inzicht te komen. Ze hebben ook inzicht in welke data ze zelf genereren met bepaalde handelingen en komen op ideeën hoe ze die data kunnen gebruiken om betere beslissingen te nemen. Dat is belangrijk, want er zit een groot verschil tussen de data hebben en de data ook echt begrijpen en gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren.
De Qlik Data Literacy Index laat zien dat bedrijven, die datageletterd zijn, maar liefst drie tot vijf procent meer waard zijn dan hun concurrenten die minder aandacht aan dit thema besteden. Daar is winst te behalen, want hoewel 97 procent van de managers in de industrie, bouw en transport zegt dat data belangrijk is in hun bedrijf en helpt betere beslissingen te nemen, weet slecht 59 procent wat datageletterdheid is (tegenover 67 procent in andere sectoren). Slechts 30 procent van de bedrijven in de industrie, bouw en transport let bij het aannemen van nieuw personeel of dat datageletterd is. Een ongeveer even groot aantal (32 procent) voorziet in datageletterdheidstrainingen. Slechts 14 procent van de bedrijven moedigt zijn werknemers actief aan om zich te gaan interesseren voor data. Met andere woorden: sommige bedrijven bieden dan wel een training aan, maar die wordt nauwelijks actief gepromoot.

Kloof met werkvloer neem toe

Op deze manier ontstaat er een steeds grotere kloof tussen enerzijds de data scientists, die Industrie 4.0-toepassingen ontwerpen en anderzijds de operators, bouwvakkers, heftruck- en vrachtwagenchauffeurs, die met die toepassingen moeten gaan werken. De laatste groep weet in de praktijk veel beter waar ze tegenaan lopen, dan een data scientist, die het desbetreffende werk nog nooit zelf heeft uitgevoerd. Natuurlijk is het goed als engineers en andere HBO- of universitair opgeleide medewerkers de weg naar data makkelijk weten te vinden. Maar het gaat juist óók om die groep daaronder: de medewerkers op de werkvloer die al zo schaars zijn en dan vaak ook nog eens suffe repetitieve werkzaamheden zitten uit te voeren, die wellicht met de hulp van wat data kunnen worden geautomatiseerd.
Willen bedrijven écht de vruchten plukken van hun investeringen in smart maintenance, connected factories en wat dies meer zij, dan zullen ze óók de werkvloer moeten meenemen. Data is de nieuwe universele taal in het Industrie 4.0-tijdperk. We kunnen en mogen niet accepteren dat een aanzienlijk deel van de medewerkers deze taal niet spreekt.

Emmanuel Vanderhaegen is sales director Benelux bij Qlik

Reageer op dit artikel