blog

Hoe word ik als logistiek manager een strategische gesprekspartner?

carrière & mensen 4267

Logistiek managers moeten over meer onderwerpen mee kunnen praten dan alleen hun eigen vakgebied. Een gebrek aan kennis staat innovatie én vooruitgang in de weg. Maar hoe word je nu die strategische gesprekspartner?

Hoe word ik als logistiek manager een strategische gesprekspartner?

Kennis van diverse logistieke onderwerpen is bijzonder gewenst omdat er nogal wat wetgeving en druk van B2C en B2B klanten afkomt op bedrijven in de logistieke sector. Walther Ploos van Amstel, stelt dat ‘logistiek naar nul op de meter moet’. Hij geeft ook aan dat dit alleen haalbaar is als bedrijven en overheden gaan samenwerken in de keten. Vervolgens betwijfelt hij of er in de sector voldoende kennis aanwezig is om effectief samen te werken.

‘Logistieke beslissers moeten naar diverse aspecten kijken, van kwantiteit en tijd tot prijzen, marges, risico’s én milieueffecten.' 

Basislessen en competenties

In een ideale wereld zonder verspilling en zonder fouten werken partijen naadloos samen binnen ketens, stelt Ploos van Amstel. Om samenwerking te laten slagen somt hij vier basislessen op. Een samenwerking moet geld opleveren, moet werken (open en transparant), is gebaat bij goede afspraken en afhankelijk van vaardigheden in kennis. ‘Logistieke beslissers moeten naar diverse aspecten kijken, van kwantiteit en tijd tot prijzen, marges, risico’s én milieueffecten.’

 

Verdiepen in zes onderwerpen

In deze whitepaper komen zes onderwerpen naar voren. Bij elk van de onderwerpen worden enkele belangrijke ontwikkelingen aangestipt met als doel om te prikkelen, kennis te vergroten en logistiek- en supply chain managers aan te zetten tot het verdiepen in topics die kunnen leiden tot optimalisatie in de logistieke keten. De onderwerpen zijn:

  • Supply chain management: duurzaamheid en digitalisering
  • Big data & supply chain innovation: complexe keten biedt ook kansen
  • Lean Management: evolutie en omarming data
  • Planning & forecasting: onderling begrip krijgt steun van technologie
  • Inkoop & logistiek: van co-creatie tot professionalisering
  • Supply chain finance: kansen en nieuwe verdienmodellen

 

Reageer op dit artikel