blog

Logistiek manager ligt wakker van berg werk

carrière & mensen 1917

Logistiek manager ligt wakker van berg werk

De logistiek managers worden te zwaar belast en dat dreigt komend jaar nog erger te worden. Wil je als management team voorkomen dat je mensen uitvallen, dan moet je die werklast aanpakken.

Tijdens een locatiebezoek vroeg ik aan de logistiek manager waar hij ‘s nachts wakker van ligt. Die vraag kwam niet uit de lucht vallen, want de manager zag er vermoeid uit. ‘Dat is een goede vraag’ zei hij. ‘Ik lig wakker van te veel prikkels die ik overdag krijg. Er is zo veel te doen, er zijn zo veel uitdagingen dat ik of de slaap niet kan vatten of midden in de nacht wakker word en niet meer kan slapen. Ik voel mij verantwoordelijk voor het bedrijf en daarom ga ik door. Maar soms zie op tegen alle veranderingen waar we voor staan.’

Niet met stress kunnen omgaan

Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Ik kom veel logistieke professionals tegen die daarover vertellen. Nu beschikken logistieke managers doorgaans over een aantal kerncompetenties om die uitdagingen het hoofd te bieden. Ze kunnen goed problemen analyseren, oplossingen vinden en besluiten nemen. Maar waar de managers minder goed mee om kunnen gaan is stress.
En juist stress ontstaat als het volume aan te vervoeren goederen en opslag toeneemt, terwijl de capaciteit er niet is. Dan wordt er een extra beroep gedaan op logistieke professionals die het al meer dan druk hebben.

Managers worden overbelast

Het is daarom geen prettig vooruitzicht voor de logistiek professionals dat de sector transport en logistiek stevig doorgroeit in 2018. Er is een tekort aan logistieke professionals en als gevolg daarvan worden huidige logistieke managers al overbelast. De krapte is al geruime tijd hoog in deze beroepsgroep en lijkt daarmee meer van structurele aard.

Slapeloze logistiek manager

Met de manager en het MT ben ik in gesprek gegaan. Het onderwerp ‘werkbelasting’ werd een serieus bespreekpunt tijdens de MT-vergadering. De logistiek manager voelde zich gesterkt door het feit dat het MT zich collectief verantwoordelijk voelde voor de werkbelasting. Dat gaf hem ruimte, waardoor de veranderingen voor hem konden werken in plaats van tegen hem. Het is goed dat niet alleen de logistiek manager, maar ook het MT naar zichzelf keek. Op die manier wordt de hele organisatie weer gezond.

De berg waar de logistiek manager tegenop zag, konden we met elkaar bedwingen. Dat betekent alleen niet dat de uitdagingen in de branche met betrekking tot de krapte in de markt zijn verholpen.

Auteur: Mieke van Ginkel-Van Maren,  organisatiecoach

Reageer op dit artikel