blog

15 Succesfactoren voor Continu Verbeteren

carrière & mensen 1717

15 Succesfactoren voor Continu Verbeteren
Willem Nooij

Hoe wordt en blijf je succesvol met Continu Verbeteren? In een serie van 5 artikelen geeft Willem Nooij handvaten. Deel 5: 15 Succesfactoren voor Continu Verbeteren

De lijst met factoren die bijdragen aan het succes van Continu verbeteren bestaat uit de volgende 15 items.

1.    Weten wat de klant verwacht

2.    Kunnen herkennen van verspillingen

3.    Voldoende tijd voor verbeteren

4.    Helder proces van Continu Verbeteren

5.    Opvolging van ingebrachte ideeën

6.    Transparante selectie van ideeën

7.    Heldere aanpak van een verbetering

8.    De juiste mensen zitten in de verbeterteams

9.    Cultuur van leren

10. Zichtbaarheid van continu verbeteren

11. Een coachende stijl van leidinggeven

12. Succes boeken en vieren

13. Samenwerken

14. Koppeling met de doelstellingen van de organisatie

15. Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote

 

Samenvatting van de vorige 3 artikelen
1. In het eerste artikel is aangegeven dat Continu Verbeteren gericht is op veel kleine verbeteringen in plaats van grote tijdrovende projecten. De ideeën van de medewerkers zorgen voor betere prestaties en voor meer plezier en betrokkenheid bij medewerkers;
2. In het tweede artikel is aangegeven uit welke onderdelen Continu Verbeteren bestaat en wat het belang van de PDCA-cyclus is;
3. In het derde artikel is aangegeven wat van medewerkers en van leiding verwacht wordt om succesvol te zijn met continu verbeteren.
4. In het vierde artikel stond centraal: zorgt voor betere prestaties, tevreden klanten en betrokken medewerkers.

 

 

1.     Weten wat de klant verwacht

Als je niet weet wat de klant verwacht kan je niet verbeteren. Een open deur dus, maar in de praktijk een veel voorkomend probleem. Want de afdeling Commercie weet het vaak wel, maar de logistieke operatie kent alleen een Service level agreement en verder niet.

2.     Kunnen herkennen van verspillingen

Elke keer blijkt het Lean gedachtegoed over de 8 Verspillingen een eye-opener voor medewerkers te zijn om anders naar hun werk te kijken.

Het kunnen herkennen moet dan nog wel gevolgd worden door het bespreekbaar maken van die verspillingen

3.     Voldoende tijd voor verbeteren

In de Logistiek is druk, heel druk. En de tijd vinden voor verbeteren snapt iedereen maar het is in de praktijk heel lastig om voldoende tijd te vinden. Maar eenmaal op gang dan is continu verbeteren al snel mogelijk

4.     Helder proces van Continu Verbeteren

Het helpt medewerkers als ze weten welke stappen ze moeten zetten om een idee kenbaar te maken en te realiseren. Het proces is een leidraad en geeft houvast.

5.     Opvolging van ingebrachte ideeën

Stel dat iemand een idee heeft ingebracht en hij hoort daar verder niets over, dan is de kans heel klein dat hij nog een keer een idee inbrengt. Ook weer logisch maar in de waan van de dag komt dit nogal eens voor.

6.     Transparante selectie van ideeën

Maak duidelijk waarom het ene idee wel wordt opgepakt en het andere (nog) niet. Als medewerkers hier geen duidelijkheid over krijgen maken ze hun eigen waarheid.

7.     Heldere aanpak van een verbetering

Werken aan een geselecteerde verbetering is voor de meeste medewerkers nieuw. Zorg daarom voor een heldere aanpak van een verbetering en dat kan haast niet anders dan de PDCA-cirkel zijn.

continue-verbeteren

8.     De juiste mensen zitten in de verbeterteams

Zorg dat in het verbeterteam de juiste mensen zitten. Zorg bijvoorbeeld voor medewerkers van meerdere afdelingen. Dit bevordert de kwaliteit en het draagvlak.

9.     Cultuur van leren

Zorg voor een cultuur waar fouten besproken kunnen worden. Waar je mag leren. Waar openstaan voor feedback normaal is.

10.  Zichtbaarheid van continu verbeteren

Continu Verbeteren moet niet stilletjes in een achterkamertje plaatsvinden. Laat zien wat jullie doen; wat goed en wat fout gaat. Zo creeer je begrip voor continu verbeteren.

11.  Een coachende stijl van leidinggeven

Misschien wel de lastigste: als manager word je niet geacht de verbeteringen zelf te realiseren; jouw medewerkers gaan dit doen en jij gaat ze helpen. Als coach en dus niet door vertellen wat de oplossing is maar door de juiste vragen te stellen.

12.  Succes boeken en vieren

Succes vieren zorgt voor waardering en vertrouwen. De slingers hoeven niet elke dag uit, maar een schouderklopje of een woord van waardering voor het team zorgt voor tevreden medewerkers die de volgende verbetering graag weer meedoen.

13.  Samenwerken

Samenwerking in het verbeterteam is soms lastig als er bijvoorbeeld verschillende belangen zijn. Let hierop bij de samenstelling van het team en bij de begeleiding als coach van dit team.

14.  Koppeling met de doelstellingen van de organisatie

Zorg voor een duidelijke relatie van een verbetersuggestie met de strategische doelen van jouw bedrijf. Directie vindt dit belangrijk maar uiteindelijk ook medewerkers.

15.  Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote

Maak het klein en doe het vaak. Kleine verbeteracties leveren eerder resultaat op en blijken veel succesvoller te zijn dan grote projecten.

Auteur Willem Nooij is eigenaar van VAViA

Reageer op dit artikel