blog

Uit welke onderdelen bestaat Continu Verbeteren?

carrière & mensen 1841

Uit welke onderdelen bestaat Continu Verbeteren?
Willem Nooij

Hoe wordt en blijf je succesvol met Continu Verbeteren? In een serie van 5 artikelen geeft Willem Nooij handvaten. Deel 2: Uit welke onderdelen bestaat Continu Verbeteren?

Een helder beeld van deze onderdelen geeft medewerkers en leiding houvast en zorgt voor transparantie met als resultaat meer succesvolle verbeteringen. Vanuit de opgedane ervaring met Continu Verbeteren bij diverse Logistieke bedrijven enkele geluiden van de vloer:

 

“ik heb al meerdere suggesties gedaan maar er nooit meer iets van gehoord”

 

“als ik een verbeteridee heb, dan ben ik bang dat mijn teamleider er mee aan de haal gaat”

 

“ik kom hier om orders te picken en wordt niet betaald om mee te denken”

 

Lees blog 1
Continu Verbeteren: Wat levert mij dat op?

 

Het proces van Continu Verbeteren

Het doel van continu verbeteren is weergegeven in onderstaand figuur: prestaties op norm (standaard) brengen en houden en dan de norm verbeteren en dus de prestaties verbeteren.

 

In de simpele vorm is het proces van continu verbeteren: bedenken en realiseren van verbeteringen. Onderstaande tabel toont de stappen die nodig zijn voor een succesvol continu verbeter proces.

 

  Stap Korte toelichting
1 Genereren Verbetersuggesties worden bedacht worden door medewerkers zelf. De leidinggevende stimuleert en coacht medewerkers om te komen tot verbetersuggesties.

 

2 Registreren Het is raadzaam om alle verbetersuggesties te registreren, ook al lijken ze niet direct nuttig of haalbaar. Wellicht blijkt veel later pas het nut van sommige verbetersuggesties.

 

3 Selecteren Vanuit oogpunt van transparantie is het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt waarom het ene idee wel wordt opgepakt en het ander (nog) niet.

 

4 Realiseren Voor het realiseren van een verbetersuggestie is het raadzaam om een standaard aanpak te hanteren. De PDCA aanpak is bewezen effectief, zie afbeelding.

 

5 Feliciteren Maak duidelijk dat er resultaat is geboekt, hoe klein dan ook. Dit geeft vertrouwen en het is een bevestiging van de ingeslagen weg

 

6 Leren Ook van het bedenken en realiseren van verbeteringen kan je leren. Doe dat en wordt succesvoller in Continu Verbeteren

 

7 Rapporteren Rapporteer over de status van alle ingediende en gerealiseerde verbeteringen, dit draagt bij aan een cultuur van Continu Verbeteren. Medewerkers zien en ervaren het belang.

 

Aan de slag

Begin bij voorkeur met het oppakken van kleine verbeteringen, doe ervaring op en leer. De moeilijkste stap is eerst het op gang brengen van dit proces, de volgende uitdaging is het succesvol realiseren van een verbetering.

PDCA-cylus

Voor de realisatie van een verbetering (stap 4 in het proces) is de PDCA-cyclus zeer aan te bevelen. In deze aanpak ligt de nadruk op het verzamelen van feiten gebaseerd op metingen op de werkvloer.

De te nemen PDCA-stappen hebben we hieronder in een handige checklist opgenomen

 

Stap Actie Gedaan?
1 Definieer het probleem Probleem duidelijk
Team compleet
VOC en Value duidelijk
Leer van eerdere verbeter-acties
2 Verzamel de feiten Op de werkvloer zelf gezien wat het probleem is
Meten van de feiten
Schets het proces (Value Stream Map)
3 Analyseer de feiten Analyseer de feiten en kom tot de kern (“root cause”), bv door 5xWhy of Visgraat (zie sectie met Lean tools)
4 Genereer oplossingen Genereer oplossing bv via een brainstorm
Kies de oplossing
5 Implementeer Maak een plan en planning, bijvoorbeeld via een A3-formulieer. Vraag akkoord.
Realiseer en implementeer
   
6 Controle en borging Controleer of het probleem is weggenomen en niet meer terugkeert. Acteer in geval van onjuistheden
Zorg voor standaards
Leer en evalueer
Vier succes

In het volgende artikel gaan we in op de gewenste Houding en Gedrag van medewerkers en van leiding om Continu Verbeteren te starten en blijvend succesvol uit te voeren.

Auteur Willem Nooij is eigenaar van VAViA

Reageer op dit artikel