blog

Don’t lean on lean only

carrière & mensen 4352

Don’t lean on lean only
Hessel Visser

Lean is een aanpak van de lange adem. Lean zal aangevuld moeten worden met verbeteracties die op het gedrag en de organisatie gericht is. Leun niet alleen op de oude lean technieken, maar kijk verder en ook bij anderen.

Lean is nog steeds bezig populairder te worden dan alle verbetertechnieken bij elkaar. Alleen al op de site van Logistiek.nl zijn sinds 2002 meer dan 800 zoekresultaten te vinden op ‘lean’ bij de zoekmachine.

5S

Waar lean ooit begon in de automotive (Toyota) en later de metaalindustrie zien we deze verbetermethode bij logistiek, banken, overheid en ziekenhuizen in de schijnwerpers gezet worden. In het begin richtte de lean methodiek zich voornamelijk op de processen in de ondernemingen. Zaken als het opschonen van de werkplek met 5S en de zeven verspillingen kwamen vaak als eerste aan bod. Ook het toepassen van de value stream maps (VSM) zien we steeds meer naar voren komen. Maar hoe krijg je het nu voor elkaar dat lean blijft beklijven? Helaas mislukken er nogal al wat van deze verbeterprocessen.

Collegereeks Logistiek Management

Hessel Visser geeft een college over Lean tijdens de Collegereeks Logistiek Management die start op woensdag 27 september. Lees hier meer over alle zes colleges van de Collegereeks Logistiek Management en meld u aan.

Al eerder schreef ik over een bedrijf waar lean gezien werd als de vertaling naar ‘Leg Ergens Anders Neer’. Lean nog steeds gezien wordt als een hype van een of andere manager die een boekje heeft gelezen. Als deze manager alleen komt te staan in haar of zijn aanpak is het een kansloze missie. Als die manager dan nog eens denkt om lean in te voeren als een project en binnen een korte termijn van bijvoorbeeld een jaar is het al helemaal kans op ellende.

Lean en zinvol werk

Lean is een reis die je met elkaar aan gaat. De lean manager moet vooral faciliterend optreden. De bekende Franse auteur Michel Ballé  geeft aan dat een lean manager de juiste condities kan creëren zodat mensen een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

Bij het invoeren van lean dient de persoon binnen de onderneming op diverse manieren betrokken te worden bij lean verbeterprocessen. Dat zal naar voren moeten komen in een heel ander gedrag dan we tot nu toe vaak gewend zijn. Bij lean gaat het natuurlijk primair om de klant. Iedereen zal in de keten, waarin men actief is, klantgericht gedrag dienen te vertonen. Daarbij is het over de schutting gooien van werk volledig uit den boze.

 

Lean is veranderkunde in het kwadraat

 

We moeten van push naar pull gaan denken en doen in de gehele keten van klant tot leverancier en vice versa. En hoe doen we dat dan vaak? Vorige week mocht ik bij een lean opleiding nog de ergernis aanhoren van medewerkers over hun collega’s. Zij vertelden dat 60% van de e-mails die zij kregen kwamen van collega’s. Zij gebruikten die e-mails vaak om hun problemen bij de ander neer te leggen. Is dit nu de communicatie die we bij een lean bedrijf zouden willen zien? Het wordt hoog tijd dat we ook hier meer aandacht aan gaan geven in een lean omgeving. Er is namelijk meer mogelijk dan de lean methoden die we tot nu toe centraal hebben gezet.

Lean reis

In een lean reis zullen we de afstand in de processen en tussen de medewerkers moeten gaan verkleinen. Dat kan door slimmere manieren van samenwerken. Ook kunnen leidinggevenden verbindend werken als reisleider. Gelukkig zien we nu aanvullende methoden en technieken naar voren komen die passen in de lean reis. Agility is zo’n methodiek, waarbij het samenwerken in kleine groepen centraal staat. Een prachtige vorm van agile werken is bij Spotify te zien in een tweetal Youtube video’s.

 

 

Hieruit blijkt dat er een cultuuromslag dient plaats te vinden in organisaties. Het gaat er om met elkaar te gaan werken aan continue en blijvende verbeteringen.

In een logistieke omgeving is dat vaak lastig te realiseren als de korte termijn druk groot blijft. Lean is een aanpak van de lange adem. Lean zal aangevuld moeten worden met verbeteracties die op het gedrag en de organisatie gericht is. Het blijven werken met oude manieren van e-mailgebruik zal bijvoorbeeld een hindernis kunnen gaan vormen is de voortgang van de lean reis. Anders samen werken kan dit bevorderen.

 

Lean en leiderschap

Dit vraagt om lean leiderschap. De rol van de managers zal ook moeten veranderen om de lean reis voor te kunnen zetten. Het blijven focussen op de oude lean technieken zal ons niet ver genoeg brengen. Kies eens voor een andere aanpak. Kijk eens bij anderen, zoals Spotify. Die werken met aanvullende middelen. Of ga eens bij een heel ander bedrijf op bezoek. Pas mocht ik bijvoorbeeld in de Westfries Gasthuis op bezoek komen. Zij doen het lean verbeteren op hun eigen wijze en slagen er goed in, zoals bij het monitoren en verminderen van de werkdruk in een afdeling.

Leun niet alleen op de oude lean technieken, maar kijk verder en ook bij anderen. Waar gaat u straks meer van leren en toepassen?

 

Meer blogs van Hessel Visser over Lean 

Lean begint met een schoon hoofd

LEAN van ‘Leg Ergens Anders Neer’ naar ‘Leer Een Ander Nadenken’

Doorslaan op lean: plaszakken en andere ongein

Lean in één dag? Laat ons toch niet lachen!

Lean-principe werkt niet meer?

Lean voorbeeldgedrag: oppassen voor verwildering

Vergaderen kan sneller en leaner

Hoe bepalend is uw CEO voor het succes van Lean?

Reageer op dit artikel