blog

Buitenlandse werknemers? Dit moet je weten

carrière & mensen 2944

Buitenlandse werknemers? Dit moet je weten
Fatima Dahman

Op veel plekken in de logistiek biedt de inzet van arbeidsmigranten een uitkomst. Wat moet je weten wanneer je buitenlandse werknemers wilt inzetten? Fatima Dahman van Direct Payrolling legt uit wat er bij komt kijken wanneer je als bedrijf overweegt buitenlandse werknemers aan te nemen.

In het algemeen geldt dat het medewerkers uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) vrij staat in Nederland arbeid te verrichten. Onder de E.E.R. vallen, behalve alle landen die tot de Europese Unie behoren, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit kunnen in Nederland probleemloos aan het werk.

Tewerkstellingsvergunning

Voor medewerkers uit landen die niet tot de E.E.R. behoren, geldt in de meeste gevallen dat ze over een zogeheten tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. Andere opties zijn een verblijfsvergunning met de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’ of een paspoort met een officiële verblijfsaantekening, inclusief de vermelding dat de betreffende persoon hier arbeid mag verrichten.

Vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning, of een versoepeling van de regels, wordt in de meeste gevallen verleend wanneer het gaat om internationale concernmedewerkers, wetenschappers, hogere leidinggevenden, studenten, sporters en artiesten.

Eerst zoeken binnen Europa verplicht

Werkgevers die op zoek zijn naar buitenlandse werknemers zijn overigens verplicht eerst binnen Europa naar geschikte kandidaten te zoeken. Werknemers van buiten de EU mogen pas geworven worden wanneer een vacature minimaal vijf weken open staat en duidelijk is dat er binnen Europa geen geschikte kandidaten te vinden zijn. Naast een tewerkstellingsvergunning hebben de medewerkers uit landen buiten Europa in de meest gevallen ook een visum of verblijfsvergunning nodig.

Andere aandachtspunten

  • Wanneer werkgevers een buitenlandse werknemer in dienst nemen of inlenen, zijn ze verplicht de identiteit te verifiëren, een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs in de administratie op te nemen en deze tot vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden te bewaren. Op verzoek van de Inspectie SZW moet iedere werkgever binnen 48 uur een identiteitsbewijs van de medewerker in kwestie kunnen overleggen.
  • Buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn, moeten over een burgerservicenummer beschikken. Werknemers die niet langer dan vier maanden in Nederland verblijven, ontvangen een burgerservicenummer na inschrijving in de Registratie Niet Ingezetenen (R.I.N). Wanneer ze langer dan vier maanden in Nederland doorbrengen, dienen ze zich in te schrijven bij de gemeente waar ze gaan wonen.
  • Voor arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven en op uitzend- of payrollbasis aan de slag gaan, is voor dekking van de huisvestingskosten in Nederland en de reizen van en naar het land van herkomst de zogeheten ET-regeling in het leven geroepen. De ET-regeling maakt het de werkgever mogelijk die kosten onbelast te vergoeden of vrij te verstrekken.
  • Het al dan niet tijdelijk aannemen van buitenlandse werknemers brengt al met al aardig wat extra administratie met zich mee. Steeds meer bedrijven die met enige regelmaat met arbeidsmigranten werken, kiezen er dan ook voor deze medewerkers bij een payrollbedrijf onder te brengen. De payrollorganisatie tekent dan niet alleen voor alle administratieve handelingen en verloning, maar fungeert tevens als juridisch werkgever. Daardoor neemt het payrollbedrijf ook alle wettelijke verplichtingen van de werkgever over.

Auteur: Fatima Dahman, algemeen directeur Direct Payrolling

 

Lees ook deze whitepaper:

U zoekt slimme oplossingen om personeel aan te nemen? Wat is payrolling? Hoe vereenvoudig ik mijn personeelsadministratie? Lees het in deze gratis whitepaper, inclusief de praktijkervaring van Gebr. de Jongh Transport…

Reageer op dit artikel