blog

Wie is de beste adviseur voor mijn logistiek project?

carrière & mensen

Wie is de beste adviseur voor mijn logistiek project?
Christoph Hardt

De Nederlandse consultancy markt is veelzijdig: prestigieuze consultancy bedrijven, kleine adviesbureaus en freelancers bieden extern hun expertise aan. Voor welke projecten komen freelancers in aanmerking en hoe vindt u de geschikte logistiek adviseur voor uw onderneming? Christoph Hardt biedt een overzicht van de mogelijkheden.

De Nederlandse consultancymarkt omvat ongeveer 160.000 adviseurs die in 90.000 bedrijven ondergebracht zijn. Tezamen generen zij 6 miljard euro aan omzet. Grote gerenommeerde kantoren als McKinsey en BCG bieden hun diensten aan, evenals kleinere adviesbureaus en een groot aantal freelancers. Hoe kiest u uit dit omvangrijke aanbod het beste externe advies voor uw logistiek project?

Wie is de beste logistiek adviseur?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het hangt uiteraard af van het soort project. Daarnaast zijn de prioriteiten van de opdrachtgevers belangrijk: hoe schat u het risico in? Welke betrokkenheid streeft u na? En welke rol spelen de kosten voor u? Een groot consultancybureau kan bijvoorbeeld  in de volgende situaties een goede keuze zijn:

  1. Reputatie: uw project is klaar om gepubliceerd te worden en heeft bekendheid nodig. De naam en reputatie van een toonaangevende advies kan u daarbij helpen en de geloofwaardigheid van uw projectresultaten versterken. Zo adviseerde McKinsey bijvoorbeeld in de jaren 90 het postbedrijf Deutsche Post bij het privatiseren en aan het begin van de eeuwwisseling de Duitse Federale Spoorwegen Deutsche Bahn bij het reorganiseren.
  2. Internationaal team: u heeft behoefte aan een internationaal samengesteld team. De meeste toonaangevende adviesbureaus hebben dependances in andere landen en kunnen, door lokale experten in te schakelen, rekening houden met specifieke eigenschappen van het land.
  3. Benchmarkdata: het succes van uw project staat of valt met de beschikbaarheid van Benchmarkdata. De meeste toonaangevende adviesbureaus beschikken over gepatenteerde databanken om benchmarks af te leiden. Benchmarkdata laten u onder meer zien welke vestigingsplaats voor u het meest geschikt is, of welke dienstverlener de beste prestatie in een bepaalde tijd volbracht heeft, bijvoorbeeld hoeveel pakketten in een dag verwerkt zijn.

Ook loont het soms om over een kleiner adviesbureau of een freelancer na te denken. ‘Lonen’ is hier in de letterlijke zin van het woord bedoeld: freelancers kosten per definitie minder als een adviseur die verbonden is aan een topadviesbureau. Flexibiliteit en transparantie zijn andere argumenten: heeft u op zeer korte termijn raad nodig en wilt u zich niet door het sluiten van een raamovereenkomst aan een advies binden? Vindt u het belangrijk zelf te bepalen wie in uw firma voor u werkt?

Luidt het antwoord op deze vragen ‘ja’, dan spreekt dat ook voor het inhuren van een freelancer. Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe veelzijdig de projecten zijn, waarvoor firma’s freelancers inhuurden: een pricing project binnen het openbaar vervoer, de implementering van een App-strategie, de organisatieontwikkeling van een overheadorganisatie, een infrastructuurproject gericht op een nieuwe aanbesteding van railvoertuigen en veel meer.

Markt freelancers: groot en veelzijdig

Sinds 2009 heeft het aantal freelancers in de Nederlandse markt voor management consultancy zich bijna verdubbeld. Zo’n 80.000 freelancers zijn er op dit moment actief. Dit hoge aandeel kan verklaard worden door de ‘freelance vriendelijke’ arbeidscultuur in Nederland, een relatief hoge ondernemersgeest en de daarbij gunstige belastingomstandigheden en regelgevingen.

Hier sluimert een markt met enorme potentie maar ook met grote kwaliteitsverschillen. Vanwege het laatste aarzelen de inkoopafdelingen vaak om freelancers in te huren.

Want hoe vindt u doorgaans geschikte adviseurs? Iedereen mag zich ondernemingsadviseur noemen, het is in Nederland geen beschermd beroep; een ieder kan adviseur op zijn visitekaart laten drukken, zonder daarvoor zijn beroepskwalificaties te hoeven tonen. Volgens Consultancy.nl blijkt dat een groot aandeel, zo’n 30% tot 40% van de freelancers, zichzelf ‘onterecht’ management consultants noemt en zich eerder met andere opgaven bezighoudt. En dan is er natuurlijk nog een ander deel dat geen vaste baan meer kan vinden en gedwongen is om voor zichzelf te beginnen. Meestal vertrouwt u op aanbevelingen uit uw persoonlijke netwerk of stopt u veel tijd in het onderzoek in het zoeken van een excellente zelfstandige ondernemingsadviseur. De on-demand economie wil en kan u daarbij helpen.

Oriëntatie door on-demand economie

Volledig geautomatiseerde bedrijfsmodellen, zoals die in de laatste jaren in heel Europa ontstaan zijn, willen de toegang tot de freelancers vereenvoudigen. Dit doen ze bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van een platform waarop gekwalificeerde adviseurs zich online registreren kunnen. Ze komen zo in een pool van consulenten terecht en zijn voor projectaanvragen beschikbaar. Ze onderscheiden zich daarnaast ook nog in een paar punten. Voor opdrachtgevers, die risico’s aangaan bij het inhuren van een zelfstandige, kunnen de volgende vragen bij de selectie van de juiste tussenpersoon behulpzaam zijn.

  1. Kwaliteitsmanagement: hoe weet een intermediair dat een consult kwalitatief hoogwaardig is? Zijn er duidelijke voorwaarden waaraan de adviseur moet voldoen (en dien ten gevolge ook afwijzingscriteria) of wordt een ieder die zich aanmeldt in de pool opgenomen? Behoort het geven van feedback tot de mogelijkheden, waardoor de klanten het consult na het eind van het project kan beoordelen?
  2. Support: heeft de opdrachtgever de beschikking over een persoonlijke aanspreekpartner die bij het opstellen van de briefing van een project hulpvaardig is en ook gedurende het projectproces voor vragen beschikbaar blijft?
  3. Snelheid: hoe lang duurt het voordat de opdrachtgever de adviesprofielen in zijn bezit heeft? Geeft de intermediair aanwijzingen? Stelt hij de consultant een deadline?
  4. Teams: worden er ook teams bemiddeld? Of alleen een adviseur?
  5. Services: welke diensten biedt de intermediair nog meer aan? Ontfermt hij zich bijvoorbeeld ook over het afsluiten van contracten, de afwikkelingen van betalingen en timetracking.
  6. Bedrijfsmodel: wie betaald er voor de bemiddeling: de klant of de adviseur? Het lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk, wanneer de adviseur voor de bemiddeling betaalt, toch zal hij de kosten bovenop het genoemde honorarium in rekening brengen, zodat uiteindelijk de klant de kosten betaalt.

Wanneer de trend van de laatste jaren zich doorzet, zal de groei van het aantal freelancers naar verwachting nog meer stijgen. Het gebrek aan transparantie en toegang tot de freelancers zouden geen zorg meer voor de inkoper moeten zijn. Logistiek medewerkers kunnen, dankzij slimme bemiddelaars, makkelijker een perfecte match voor hun project vinden.

Auteur Christoph Hardt is oprichter en eigenaar van Comatch.

Reageer op dit artikel