blog

Jubilerende Jan Scheffer over 40 jaar logistiek

carrière & mensen

Jubilerende Jan Scheffer over 40 jaar logistiek

“Op 6 januari 1976 liep ik de logistiek binnen op luchthaven Rotterdam. Het was een tijdelijke keuze, want daarvandaan zou ik wel iets leuks gaan zoeken! Nu precies 40 jaar later is er veel veranderd en dan niet alleen in het tijdelijke aspect.” De jubilerende Jan Scheffer blikt terug in deze persoonlijke blog.

Een geschiedenis van logistiek is al in diverse vormen beschreven bij de vieringen van EVO of VLM en zelf heb ik het afgelopen jaar nog een bijdrage geleverd aan het boek van IBO dat ook 40 jaar bestaat. Nee, hier beperk ik mij eens tot mijn eigen persoonlijke zichtveld en ervaringen.

1976 is het jaar dat Apple is opgericht, dat yoghurt nog in glazen flessen zat, mail gewoon nog met een postzegel ging, de kaartenbak nog echt bestond en ik luchtvrachtbrieven moest ophalen bij de KLM en andere afhandelaars op luchthaven Rotterdam. Maar ook een document 32 naar de douane moest brengen waarbij onderscheid werd gemaakt tussen spoed, grote spoed en bloedspoed. 10 leuke jaren op een groeiende en bovenal heel gezellige luchthaven. Daar heb ik ook mijn declarantendiploma gehaald op de boot van de Jan Bakx.

Mens bleef bepalend: betrokkenheid

Na Zestienhoven heb ik op verschillende plaatsen in verschillende functies bij tal van bedrijven met heel veel plezier gewerkt. Van logistiek dienstverleners zoals Wim Bosman of Frans Maas, tot verladers zoals Tulip Computers en Bolsius kaarsen. Commercieel en operationeel, laag en hoog in organisaties. Wat mij altijd opviel, is dat de mensen in de logistiek op ieder niveau altijd zo betrokken zijn bij hun werk. Logistiek veranderde door de komst van computers en high tech software, waardoor informatie door het hele proces gedeeld kon worden en de voorspelbaarheid werd verbeterd. Maar ondanks al die informatiestromen bleef de mens bepalend.

Sinds 2003 ben ik actief als projectleider, interimmanager, adviseur en af en toe als docent. In de afgelopen 12 jaar heb ik daardoor mijn netwerk zien groeien met veel interessante mensen, die allemaal dezelfde passie hebben. Juist daardoor, en ik denk alleen maar daardoor, heeft logistiek een enorme vlucht kunnen maken. Van material manager tot international supply chain director in de boardroom. Supply Chain Management is inmiddels een normaal vakgebied en een regulier onderdeel van beleidsvoering. Dat kan alleen door een goed verhaal met juiste argumenten en onderbouwing, maar bovenal met passie gebracht.

De laatste jaren mag ik ook actief zijn in diverse commissies en besturen, meest in het oog springende daarbij is natuurlijk de VLM. Hier richten we ons inmiddels op de toekomst door thema’s die gericht zijn op het toevoegen van waarde, door actieve ondersteuning van Jong Logistiek Nederland maar bovenal door er te zijn in iedere fase van de carrière van de logistieke professional.

Kostenbesparing binnen productie en magazijn

40 jaar geleden was logistiek gericht op kostenbesparing binnen productie en magazijn. Momenteel richten we ons op de waarde die wij toevoegen door in ketenprocessen informatie te delen en af te stemmen. In de toekomst  zullen we onze kennis en ervaringen steeds meer in andere sectoren toepassen en exporteren naar het buitenland. EVO verzorgt nu al trainingen voor logistiek dienstverleners in o.a. Vietnam, Zuid-Afrika, Saudi-Arabië en Sierra Leone.

Die 40 jaar hebben mij gebracht van loopjongen tot vice-voorzitter van de VLM, dat was mij nooit gelukt zonder de constante en onvoorwaardelijke steun van een geweldige vrouw en twee fantastische zoons. Maar de logistiek heeft mij ook veel, heel veel leuke contacten en een aantal echte vrienden opgeleverd, die er voor hebben gezorgd dat het tijdelijke baantje van 40 jaar geleden, mijn hobby en passie is geworden.
In die 40 jaar is de basis gelegd voor een verdere uitrol van onze logistieke kennis in de industrie, het buitenland en naar andere sectoren. Nederland mag trots zijn op onze logistieke sector, ik ben trots en dankbaar en zie vooral uit naar de komende 10 jaar. Die slanke jongeman met donkerblond haar is nu een grijze ervaren man met veel passie op weg naar 50 jaar logistiek!

Waar ben jij trots op in de logistiek?

Reageer op dit artikel