blog

Logistiek manager, pas op voor homeostase!

carrière & mensen

Logistiek manager, pas op voor homeostase!
Willem Nooij

U heeft met succes een logistiek verbeterproject doorgevoerd maar na verloop van tijd vallen medewerkers weer terug in oude gedragspatronen. Een typisch voorbeeld van homeostase, zegt veranderexpert Willem Nooij. In dit expertartikel legt hij uit wat homeostase is en wat u er als leidinggevende aan kunt doen.

U heeft duidelijke afspraken gemaakt over veilig werken in het distributiecentrum. Die afspraken worden direct goed opgepakt, maar een week later verslonst het.
U heeft met uw medewerkers afgesproken dat orders direct en tijdig in het systeem moeten worden verwerkt. Het is voor iedereen duidelijk, maar toch merk je dat op een gegeven moment de klad er weer inkomt en dat de stapel met de in te voeren orders alweer groeit.

Wat is homeostase?

Bovenstaand zijn typische voorbeelden van homeostase binnen uw bedrijf. Homeostase is het vermogen van het lichaam om het evenwicht van alle functies te behouden, ondanks omgevingsinvloeden. Mensen proberen een zekere evenwichtstoestand te handhaven, waardoor ze na een verandering als vanzelf weer terugvallen op oude en veilige gedragspatronen.
Een bekend voorbeeld is autorijden. De eerste autorijles kostte u zeer waarschijnlijk veel energie, terwijl u nu op routine deelneemt aan het verkeer. De keerzijde is dat al die routines en gewoontes die u tijdens de vele kilometers autorijden heeft ontwikkeld ervoor zorgen dat als u in Engeland gaat rijden flink moet wennen.

Nieuw gedrag aanleren kost tijd

Het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe gewoontes kost tijd, variërend van enkele dagen tot soms wel 200 dagen. Denk maar eens aan het stoppen met roken. Maar het blijkt ook dat oude gewoontes altijd aanwezig blijven, zodat terugval op die gewoontes snel kan plaatsvinden. Kortom het aanleren van nieuw gedrag is zo eenvoudig nog niet.

Uw rol als leidinggevende

Om het gedrag van één of een groep medewerkers te veranderen heeft u als leidinggevende een belangrijke rol. Als eerste moet duidelijk zijn waarom het gedrag moet veranderen, medewerkers moeten vertrouwen hebben en vooral in staat zijn om te kunnen veranderen. Een goed hulpmiddel dat u hierbij kunt gebruiken is het ‘Weten/Willen/Kunnen-model‘ waar ik in eerder een artikel over schreef op Logistiek.nl.

U zult als leidinggevende ook voor duidelijkheid moeten zorgen wat het gewenste gedrag is. Een afspraak dat het magazijn netjes moet zijn is veel te vaag. Beter is om gezamenlijk en concrete voorbeelden te bespreken wat ‘netjes’ is. Ja, dit kost tijd.
Een derde punt is dat u als leidinggevende regelmatig feedback moet geven op dit gedrag. Complimenten zullen voor bevestiging van het getoonde gedrag zorgen en aanspreken op het gedrag zal tot bijstelling moeten leiden. Feedback is op papier niet zo heel moeilijk, maar volgens onderzoek van Interact zegt ruim een derde van de 1.000 respondenten dat ze zelden tot nooit gewaardeerd worden en de helft van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit positieve feedback krijgen van hun leidinggevende.

Vermijd de knelpunten

Er zijn een aantal belangrijke valkuilen bij het veranderen van gedrag waar u als leidinggevende rekening mee moet houden. Allereerst tijd. U moet goed beseffen dat het veranderen van gedrag tijd van medewerkers kost. Ook moet u concreet benoemen waarom verandering nodig is en wat het gewenste gedrag is.
Maar wellicht is de tijd (of is het prioriteit?) van u als leidinggevende nog wel het grootste probleem. Tijd om het gewenste gedrag te benoemen en vooral tijd om het gewenste gedrag te leren. De grootste verandering zit daarom waarschijnlijk bij u als leidinggevende: meer tijd vrij maken en voorkomen dat u niet terugvalt in uw oude gedrag om te weinig tijd aan het gedrag van uw medewerkers te besteden.
Homeostase ligt altijd op de loer. U bent gewaarschuwd.

Seminar Veranderkunde

Tijdens het seminar Veranderkunde voor Logistiek Professionals op 8 oktober in Amersfoort gaat Willem Nooij nader in op het onderwerp ‘homeostase’. Als deelnemer krijgt u concrete handvatten om de weerstand zoveel mogelijk te voorkomen en te zorgen dat veranderingen succesvol en blijvend zijn.

Reageer op dit artikel