blog

Code 95: wat levert deze richtlijn op?

carrière & mensen

Code 95: wat levert deze richtlijn op?

Code 95: waarom is de richtlijn in het leven geroepen? Hoe pak ik het aan en wat levert het eigenlijk op? Jacqueline Driessen geeft advies over de invulling van Code 95.

Code 95, deze Europese richtlijn vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs is In Nederland in september 2009 ingevoerd. In deze Richtlijn worden eisen gesteld aan aspirant beroepschauffeurs. Daarnaast zijn actieve beroepschauffeurs verplicht nascholing te volgen. Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (voorheen chauffeursdiploma) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Dit is een permanente verplichting. De Richtlijn brengt bedrijven flink in beweging.

Code 95 bestaat uit twee onderdelen

Alle EU-landen zijn verplicht om de Richtlijn voor hun huidige en aankomende chauffeurs in te voeren. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat belast met het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn.

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen. Alle informatie over deze twee onderdelen is overzichtelijk weergegeven in onderstaande publicaties van het CBR/ CCV en te downloaden:

 1. de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs
 2. de verplichte nascholing voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.

In september 2016 moeten alle beroepschauffeurs van de EU- landen aan de verplichting van ‘Code 95’ voldoen.

Waarom is de Richtlijn in het leven geroepen?

De invoering van de Richtlijn moet leiden tot een aantal verschillende verbeteringen in het maatschappelijk verkeer:

 • een grotere verkeersveiligheid in Europa;
 • het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken;
 • reductie van het brandstofverbruik;
 • minder CO2 uitstooteen beter leefmilieu;
 • een beter imago van de sector.

Wat betekent Code 95 voor u als ondernemer of manager?

De vakbekwaamheidsrichtlijn, of zoals de meesten het inmiddels Code 95 noemen, heeft een behoorlijke impact op transportorganisaties. Er komt heel wat bij kijken om alle chauffeurs aan de verplichting te laten voldoen. Wat moet er zoals gebeuren:

 • een keuze maken uit het door CCV goedgekeurde opleidingsaanbod;
 • een opleider of opleidingsmethode kiezen;
 • budgetteren;
 • een tijdsplanning maken;
 • een chauffeursplanning maken;
 • administratieve controle uitvoeren.

De organisatie vraagt voor de meeste bedrijven een hele inspanning. Een inspanning die geld, tijd en energie kost. Reden te meer dat transportorganisaties zich bewust moeten gaan afvragen, wat al deze inspanning  hun moet gaan opleveren.

Wat levert Code 95 op?

De Europese overheid heeft doelen gesteld met betrekking tot de richtlijn. Maar hebben ondernemers en managers van transport en logistieke organisaties dat ook gedaan? Heeft u zichzelf de vraag gesteld: wat wil ik dat het ons gaat opleveren? U wilt zien dat al die inspanning niet voor niets is geweest, of maar een kortstondig resultaat heeft gehad. Na een gevolgde training, het morgen weer hetzelfde doen als gister, komt vaker voor dan u denkt. Zonde, vindt u niet?
Een andere manier van kijken naar de invulling van Code 95, kan zorgen voor een ander resultaat. De verplichting zien als een kans, is een andere invalshoek. Door de invulling van Code 95 op een andere manier te benaderen, kunnen bedrijven  de verplichting gebruiken om binnen hun organisatie zaken te verbeteren. Een andere manier van denken is de basis voor het behalen van rendement uit de opleidingen.

Advies voor invulling van Code 95

Het advies bij de invulling van Code 95 is eigenlijk simpel: Laat al het opleidingsaanbod wat op u, als ondernemer of manager afkomt,  gewoon los. Kijk niet naar aanbod, maar kijk naar uw eigen vraag: wat wil ik verbeteren in onze organisatie?
U kunt hierbij denken aan kostenaspecten, zoals dieselverbruik, voertuigschade, ladingschade en arbeid gerelateerd ziekteverzuim. Maar ook kunt u denken aan verbetering van productiviteit en het verbeteren van competenties als klantgerichtheid, communicatie en samenwerken.

Werken met doelstellingen

Om het voornemen iets te willen verbeteren ook waar te gaan maken, is het nodig om doelstellingen te formuleren. Hoe scherper het doel wordt geformuleerd, hoe beter u weet of u bereikt heeft, wat u zich had voorgenomen. Het s.m.a.r.t. formuleren van doelen is hierbij een goed hulpmiddel .
Omdat weten-meten betekent, is een goed cijfermatig inzicht in de bestaande situatie nodig. Het maken van een (nul)meting op kostenfactoren als dieselverbruik, schades, productiviteit en ziekteverzuim of klachtenpatronen, geeft inzicht hoe chauffeurs presteren. Door een vergelijking met de normering of door het stellen van besparingsdoelstellingen kan gericht worden bijgestuurd.

Opleiding helpt om doelen te bereiken

Als de doelstelling concreet is vastgelegd gaat u bepalen wat er moet gaan gebeuren om de verbeterdoelen te gaan realiseren.
Daarbij is mensen opleiden, mensen begeleiden en communicatie cruciaal voor het succes. Dus afhankelijk van het doel, bepaalt u hoe u mensen kunt ondersteunen om de doelstellingen waar te kunnen maken: wat hebben uw mensen nodig om beter te worden in hun dagelijks werk, zodat zij hun werk op een andere en/of betere manier kunnen gaan uitvoeren?

De opleiding voor de chauffeurs die daarbij past kunt u realiseren binnen het CCV-aanbod. Een goede adviseur en opleider kan u hier de weg in wijzen. Het geld dat u dan aan de opleiding uitgeeft, gaat u ook wat opleveren.

Inhoudelijk betrokken

Wanneer ondernemers op deze manier het opleidingsbeleid vorm geven, zullen ook de chauffeurs merken dat de opleidingstijd die zij erin steken, zinvol besteed is. Persoonlijk vind ik het van groot belang dat bij deze werkwijze planners en leidinggevenden inhoudelijk betrokken zijn. Deze manier van werken doe je samen. En als je het samen doet, spreek je samen af, dat je het morgen niet meer zo doet als gister. Gedisciplineerde begeleiding blijft cruciaal. Want met z’n allen betrokken zijn bij de doelen van de organisatie geeft het beste resultaat. Ik ben benieuwd welk bedrijf al goede resultaten heeft behaald inmiddels door Code 95.

Logistiek.nl biedt meer artikelen over de ontwikkelingen rondom Code 95

Reageer op dit artikel