blog

Wat kost een kilo verandermanagement?

carrière & mensen

Wat kost een kilo verandermanagement?

Hoeveel geld moet je bij een verbeterproject uittrekken voor verandermanagement? Ga uit van 35.000 tot 100.000 euro als de verandering betrekking heeft op 100 medewerkers, stelt Willem Nooij van VAViA. Hij zet de kosten hier op een rij.

Gefeliciteerd! Als logistiek manager zult u zich de komende jaren niet vervelen. Het aantal veranderingen dat op u afkomt, zal toenemen en ze zullen ook complexer worden. Uit onderzoek blijkt dat slechts dertig procent van de veranderprojecten tot het gewenste resultaat leidt, dus u kunt uw borst natmaken.
Heeft u zich nog niet verdiept in het vakgebied verandermanagement dan is het verstandig dit zo spoedig mogelijk te doen. Wat is het en hoeveel kost dat?

Wat is dan dat verandermanagement?

Zonder een complete opsomming te maken gaat het bij verandermanagement in essentie om het beheersen of managen van veranderingen. Of nog iets concreter: het succesvol initiëren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering.

Een voorbeeld van een veranderproces is de invoer van een nieuw Warehouse Management Systeem. Nieuwe WMS-software betekent een andere manier van werken en betere sturing van uw logistieke processen. De verandering die hierbij hoort gaat verder dan een nieuwsbrief en een training van het nieuwe systeem. Verandermanagement gaat over het betrekken van medewerkers, het omgaan met weerstand, het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zorgen dat het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze soepel geïmplementeerd worden, en vooral: dat de geplande voordelen (opbrengsten) van het nieuwe systeem behaald worden.

Kosten van verandermanagement

Een terechte en typische Hollandse vraag is: “wat kost dat dan”.  En gelukkig is daar onderzoek over beschikbaar. Volgens het Prosci Benchmarking Report van 2012 zijn de kosten voor verandermanagement maximaal 100.000 euro als de verandering betrekking heeft op 100 medewerkers. Dat is serieus geld. Maar nodig om de kans van slagen te vergroten.

Hetzelfde onderzoek van Prosci laat zien dat de kans op een succesvol project meer dan 80% is bij goed change management terwijl bij slecht changemanagement die kans 17% is. Het is dus zeker de moeite waard om dit geld erin te steken.

Rekenvoorbeeld uit de praktijk

Waar bestaan die kosten voor verandermanagement nu uit? Laten we als praktijk voorbeeld een warehouse nemen met ongeveer 100 medewerkers. De verandering die gerealiseerd moet worden is betere veiligheid en hogere productiviteit. De aanpak is om via diverse verbeterprojecten met actieve deelname van de medewerkers, dit te realiseren. Processen moeten beter gaan lopen maar vooral houding en gedrag moet veranderen.

De totale kosten voor dit project zijn 160.000 euro geweest. Het merendeel van die kosten zijn de activiteiten die de interne medewerkers maken en die uren hebben we omgerekend in euro’s. Het aantal interne uren dat aan dit project als totaal besteed is, bedraagt 3000 uur.

De verandermanagement activiteiten, naast de actieve deelname van medewerkers in 6 verbeterprojecten, waren:

 1. Communicatie (22.000 euro)

  Alle 100 medewerkers werden via grote bijeenkomsten verteld waarom het verbeterproject plaatsvond en wat al goed ging en wat de planning was. Drie keer zijn dit soort bijeenkomsten gehouden en dit is na de verandering voortgezet.
 2. Trainen en coaching (12.000 euro)

  Alle teamleiders en assistenten werd getraind hoe om te gaan met vragen en reacties van medewerkers. Ze leerden van elkaar hoe ze dingen moesten aanpakken. Dit was de ruggengraat van het verandertraject. Ook in deze groep zaten mensen die het niet zagen zitten en dachten dat het traject voor een tijdelijke verbetering zou zorgen. Aan het eind hebben ze toegeven dat die mening is bijgesteld
 3. Meten van de voortgang (4.000 euro)

  Door bij medewerkers via een enquête te vragen wat ze van het verbeterproject vinden, werden ze verder betrokken en kon het verandertraject bijgesteld worden
 4. Coördineren van het verbeterproces (5.000 euro)

  Het verbetertraject is op basis van een plan gestart en dit plan is bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Willem Nooij op masterclass veranderkunde

Voor steeds meer logistiek managers zijn de tijd en de kennis, die nodig zijn voor succesvol verandermanagement, reden om een specialist in te schakelen. Maar het is net zoals het schilderen van je huis of naar een arts gaan: u kunt het ook zelf doen… In dat geval is deelname aan de Masterclass Veranderkunde in de Logistiek op 23 oktober een aanrader.

Reageer op dit artikel