blog

HR is blinde vlek in Lean en Six Sigma-trajecten

carrière & mensen

HR is blinde vlek in Lean en Six Sigma-trajecten

Lean en Six Sigma zijn binnen de logistieke branche succesvolle methodieken gebleken om de efficiency te verhogen, kosten te besparen en de klanttevredenheid te verbeteren. Maar Lean en Six Sigma leveren meer op dan quick wins dan kortere doorlooptijden en lagere voorraadkosten op bedrijfsniveau. Door te focussen op HR en medewerkers maken Lean en Six Sigma de logistieke branche toekomstbestendig, zegt Angeline Markus.

Lean en Six Sigma hebben een revolutie teweeggebracht in ons logistieke denken. Geen wonder, want de methodieken van maximale waarde voor de klant realiseren met zo min mogelijk verspillingen, leveren een belangrijke bijdrage aan de concurrentiepositie en daarmee de overlevingskansen van logistieke bedrijven. Dit uit zich in onder andere kortere doorlooptijden en reductie van de voorraadkosten en het aantal pickfouten. Daarmee zijn grote kostenvoordelen te behalen. De focus ligt hierbij vrijwel altijd op (de technische aspecten van) de kernactiviteit van de organisatie en procesverbetering. Dat is een gemiste kans.

Klant centraal

Maximale toegevoegde waarde voor de klant, daar draait het om. Procesverbetering is slechts de weg daar naar toe. Die klantwaarde kun je alleen realiseren door de klant centraal te stellen. En dat vraagt om betrokken medewerkers. Want zij zijn de frontliners, zij staan het dichtst bij de klant en zij zijn bij uitstek degenen die verbeterideeën kunnen aandragen. Betrokkenheid van alle medewerkers bij het implementatietraject van Lean en Six Sigma is dus cruciaal voor het slagen ervan. Tegelijkertijd moeten de medewerkers ook onderdeel van het traject zijn. Want vaak blijken er juist op HR-gebied nog forse efficiencyvoordelen mogelijk.

Efficiënte Productie- en HR-processen

Flexibilisering van arbeid is tegenwoordig een voorwaarde om onder alle omstandigheden efficiënt te kunnen opereren. U heeft dus waarschijnlijk een interne of externe flexibele schil, waarmee u snel op- en af kunt schakelen. Met Lean valt meer te winnen. Kijken we naar arbeidsprocessen, -procedures, -methodes, werkstromen en werkplekken, dan wordt met behulp van typische Lean en Six Sigma tools snel duidelijk waar onnodige handelingen leiden tot tijd- en geldverspilling. Niet alleen in het productieproces, maar ook in typische HR-processen, zoals selectie en inwerken. Dit blijken bij nadere analyse vaak inefficiënte en dus tijdrovende en geldverslindende procedures die met Lean en Six Sigma in veel gevallen efficiënter en effectiever kunnen worden georganiseerd.

HR betrokken

Waarschijnlijk is het zelfs gerechtvaardigd om te stellen dat Lean- en Six Sigma-trajecten weinig kans van slagen hebben als HR er niet bij wordt betrokken. Om te beginnen kan de HR-professional eventuele onzekerheid en angst wegnemen en daarmee draagvlak binnen de organisatie creëren. Daarnaast kan HR er gedurende het traject voor zorgen dat iedereen aan boord blijft door steeds de vertaalslag van kosten- en productiviteitstargets naar prettiger werken en klantwaarde te maken. Voorwaarde is wel dat de HR-professional goed op de hoogte is van de beginselen van Lean en Six Sigma.

Vernieuwing

Kostenbesparing is niet het doel van Lean en Six Sigma, maar wel een prettige bijkomstigheid. De logistieke branche heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een dalende werkgelegenheid als gevolg van de crisis. Veel bedrijven hebben een sterk vergrijsd personeelsbestand. De branche is hard aan vernieuwing toe en moet daarvoor aantrekkelijker worden voor jonge, goed opgeleide schoolverlaters, met name vanuit de hogere mbo-niveaus. Daarvoor kunnen we de besparingen die Lean en Six Sigma oplevert, goed gebruiken. Bijvoorbeeld om hogere salarissen te bieden en de opleidingen te verbeteren. Zo maken we de logistieke branche toekomstbestendig.

Werk samen met HR voor maximaal rendement Lean en Six Sigma

  • Betrek alle medewerkers vanaf het begin bij het traject. Zij zijn bij uitstek degenen die verbeterideeën kunnen aandragen.
  • Zorg dat de HR-professional binnen uw bedrijf op de hoogte is van de beginselen van Lean en Six Sigma.
  • Stel de juiste, motiverende targets; het gaat niet om kosten en productiviteit, maar om klantwaarde.
  • Schakel HR vanaf het begin in bij Lean- en Six Sigma-trajecten en neem niet alleen productie- maar ook HR-processen onder de loep.
Reageer op dit artikel