blog

Discriminatie op de arbeidsmarkt: toch niet in de logistiek?

carrière & mensen

Discriminatie op de arbeidsmarkt: toch niet in de logistiek?

Het Jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) staat in het teken van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt. De economische crisis raakt de arbeidsmarkt hard en allochtone Nederlanders nog harder. Discrimineren we in de logistieke sector ook? Of is er meer aan de hand?

Uit het SCP-rapport blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie keer zo hoog is als onder autochtone Nederlanders. Dat komt gedeeltelijk doordat allochtonen minder actief zijn met solliciteren, maar ook discriminatie speelt een rol. Het SCP wijst ook de inhoudelijke redenen aan: ‘Voortijdig schoolverlaten leidt tot dramatische werkloosheidscijfers’. Niet onderzocht is of het niet krijgen van een verklaring omtrent het gedrag, een voorwaarde voor de logistieke sector, een reden is.

Stevig pakket maatregelen

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) belooft een ‘stevig pakket maatregelen’ om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De minister wil vooral discriminatie bij sollicitaties bestrijden. In zijn plannen staat in ieder geval dat bedrijven die worden veroordeeld voor discriminatie, geen overheidsopdrachten meer krijgen.

Willekeur

In de week voor de kerst in 2012 had ik een vergadering in Rotterdam over de toekomst van jongeren in logistiek. Een vergadering met de nodige captains of industry. Op lange dagen reizen, rij ik met chauffeur. Een van hen is een jonge taxi-ondernemer.

In het doolhof van eenrichtingsstraten liepen we vast op een vrachtwagen van de gemeente. Nergens een bord, geen omleiding of aanwijzing hoe je wel verder moest, en inmiddels vier auto’s in de smalle straat achter ons. Stapvoets reden we over de lege stoep langs de werkzaamheden, met in ons kielzog de andere auto’s. Even verderop hield een agent ons aan. Uitgerekend, toevallig of willekeurig? Ik verwachtte een korte terechtwijzing of een excuses voor de vrachtwagen die alles blokkeerde. Zijn eerste vraag was niet waarom wij over de stoep reden, maar: ‘waar komt u vandaan?’ En daarbij vroeg hij duidelijk niet naar de weg. De jonge ondernemer is inderdaad niet van westerse afkomst. Bij het lezen van zijn achternaam werd het hele repertoire aan controles uit de kast gehaald. Hoezo geen willekeur?

Multiculturele logistieke sector

In de grote steden is de helft van de jongeren van niet-westerse afkomst. Dat zijn onze toekomstige studenten en collega’s. Moeten we die niet koesteren? Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft ondernemers niet om hun mening gevraagd.

De logistieke sector is hyper-multicultureel en ik ben benieuwd hoe we in de sector aankijken tegen de visie van Lodewijk Asscher. Discrimineren wij inderdaad? Zijn wij er ons überhaupt van bewust? Of, is er meer aan de hand? Ik ben benieuwd naar jullie mening.

Logistiek Link

Deel je mening over dit onderwerp op Logistiek Link en kom in contact met Walther Ploos van Amstel

Reageer op dit artikel