blog

Drie belangrijke HR-voornemens voor 2014

carrière & mensen

Drie belangrijke HR-voornemens voor 2014

Veel bloggers eindigen een jaar met lijstjes en overzichten waarin wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar. Maar ook vooruitkijken naar wat (mogelijk) komen gaat, is populair. En terecht, want hoe beter je weet wat er komen gaat des te slimmer kun je er mee omgaan, zeker in de logistiek.

Wij blikken vanuit onze expertise graag even vooruit op de trends in human resources voor 2014 aan de hand van drie goede voornemens die ook zeker niet zouden misstaan in de logistiek. Doe er uw voordeel mee:

1. Meer aandacht voor strategische personeelsplanning

2. Flexibilisering van het personeelsbestand

3. Investeren in duurzame inzetbaarheid en opleidingen

1. Meer aandacht voor strategische personeelsplanning

Door de crisis van de afgelopen jaren, staan de marges van veel organisaties onder druk. Velen van u hebben moeten inkrimpen op het personeelsbestand terwijl er niet eens altijd sprake is van minder werk. Gevolg: u moet met minder mensen meer doen. En dat vraagt om een goed doordachte strategie waarbij de focus ligt op zowel de instroom als de doorstroom én de uitstroom. Want alleen dan houdt u grip op de kosten en heeft u altijd op het juiste moment de juiste mensen op de juiste plek.

2. Flexibilisering van het personeelsbestand

Flexibel omgaan met personeel is één van de krachtigste instrumenten om snel op veranderingen in te kunnen spelen en om de vaste kosten variabel te maken. Maar er zijn meer redenen om de flexibele schil van uw organisatie te vergoten. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen beschikken over de juiste kennis. Zo kunt u door de inzet van externe professionals bijvoorbeeld kennis in huis halen waarover u zelf niet beschikt. Bovendien zijn externen vaker up-to-date dan uw eigen medewerkers, omdat ze op projectbasis in wisselende omgevingen werken.

3. Investeren in duurzame inzetbaarheid en opleidingen

Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van (uw eigen) medewerkers. Want ondanks de hoge werkloosheid van nu, zullen er op termijn weer tekorten ontstaan en zal talent schaars worden. Het verhogen van het kennisniveau van uw medewerkers is essentieel om concurrerend te blijven in uw markt.

Tot zover onze tips voor HR voor komend jaar. Wij wensen u in ieder geval het allerbeste voor 2014!

Reageer op dit artikel