blog

Arbeidsvoorwaarden transportsector eenzijdig wijzigen

carrière & mensen

Arbeidsvoorwaarden transportsector eenzijdig wijzigen

Helaas ondervinden steeds meer ondernemers in de transportbranche de negatieve gevolgen van de economische crisis. Zo passen verladers tussentijds gemaakte afspraken met vervoerders aan, worden prijzen naar beneden bijgesteld en opdrachten gemakkelijker opgezegd. Aanpassen van de arbeidsvoorwaarden is ook een optie, blogt Pieter Tra.

In sommige gevallen zijn de gevolgen van de crisis zodanig dat de werkgever genoodzaakt is om ook op personeelsgebied maatregelen te treffen om de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen.

 

Een van de overwogen maatregelen is een tijdelijke of structurele aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Deze aanpassing kan bijvoorbeeld bestaan uit een vermindering van het aantal contracturen, een vermindering van het salaris of het niet uitkeren van een bonus of een dertiende maand. Dit is slechts een greep uit de diverse voorstellen van de werkgever.

De belangrijkste vraag die daarbij opkomt, is of een werkgever een dergelijke maatregel wel eenzijdig mag opleggen, zonder instemming van zijn werknemers. In de praktijk blijkt dat moeilijk te zijn, maar zeker niet onmogelijk.

 

Hoewel Transport & Logistiek Nederland haar leden recent heeft gewezen op het feit dat (mondelinge) contracten bindend zijn, laat dit onverlet dat wanneer ‘de nood aan de man is’ en de werknemers niet instemmen met een noodzakelijke en door de werkgever voorgestelde wijziging van arbeidsvoorwaarden, de werkgever wel degelijk – onder omstandigheden – de voorgestelde wijziging kan doorvoeren.

 

Een eenzijdig wijzigingsbeding, een overgangs-, afbouw- of uitsterfregeling kan daarbij doorslaggevend zijn. Waarborgen voor de beoordeling van de zorgvuldigheid en de noodzaak kunnen worden gevonden in een instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Wel geldt dat de voorgestelde wijzigingen niet in strijd mogen zijn met de cao.

Reageer op dit artikel