blog

Jong Logistiek Nederland

carrière & mensen

Jong Logistiek Nederland
Jong Logistiek Talent

Ik stuitte recent op de volgende bevinding uit het jaarlijks Logistics Labour Survey van Tempo Team: Verladers hebben relatief veel jonge medewerkers in de logistiek. Dat kan er op wijzen dat verladers weer meer jonge logistici kunnen vinden.

Mijn vermoeden is echter dat het in het onderzoek van Tempo Team wel om jonge medewerkers gaat, maar dat velen daarvan geen logistieke opleiding hebben gevolgd. Navraag bij onze leden leert onder andere dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de logistiek opgeleide jongeren beter kan en moet. Initiatieven als ‘Topcoaches voor Toptalent’ en ‘Nederland is Logistiek’ moeten daaraan bijdragen.

 

Ongeduldig
Van de week sprak ik een aantal topcoaches uit het eerste programma en wat hen opviel bij de studenten was het ongeduld. Het ongeduld om een zekere checklist af te werken en zo een opdracht af te ronden. Het is hun vermoeden dat het huidig onderwijs de studenten dwingt om zo te handelen. Bepaalde posities in het bedrijfsleven vragen echter ook om overzicht en afstand om tot een goede oplossing te komen van een logistiek bedrijfsprobleem.

 

De komende tijd gaan we als EVO om de tafel met het hoger onderwijs om de bevindingen van de topcoaches te bespreken en te bezien of en hoe voor de gevraagde vaardigheden in het bedrijfsleven meer aandacht kan zijn tijdens de studie. Om het aantal jonge logistici te vergroten ofwel meer studenten logistiek start dit jaar nog de studentenactie van Nederland is Logistiek.

 

Voor die jongeren is ontwikkeling in hun functie een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. En wat kan je nu beter helpen bij ontwikkeling in je functie dan een sterk netwerk? Daartoe hebben vLm en EVO onlangs de handen ineen geslagen en zijn gestart met Jong Logistiek Nederland. Dit netwerk van en voor logistici in de leeftijdscategorie 17 tot 27 jaar draagt ook bij aan een betere perceptie van logistiek bij jongeren.

 

Wat is meer succesvoller bij het aanspreken van jongeren dan de jongeren zelf?

Reageer op dit artikel