blog

Minder werk = meer winst

carrière & mensen

De afgelopen maanden was ik betrokken in het opzetten en uitrollen van enkele KPI trajecten. KPI staat hier voor Kritische Performance Indicator met als doel een aantal operationele en financiële ‘thermometers’ te ontwikkelen om snel en eenvoudig de prestaties van een afdeling/vestiging te beoordelen.

Los van alle interessante inzichten kwam er een opmerkelijk verband naar boven: Er was een negatieve relatie tussen het rendement en het aantal orders dat een planner moet verwerken. Met andere woorden: een planner die het steeds drukker krijgt realiseert minder rendement! Omgekeerd was overigens ook het geval: een planafdeling die geleidelijk minder werk had door afgenomen aanbod leverde een beter rendement, ondanks het feit dat voor enkele opdrachtgevers de tarieven gedaald waren!
      

Geen tijd voor het overzicht

Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, de omvang van de analyse is te beperkt. Maar het is wel een teken. Een groter volume betekent theoretisch meer combinatiemogelijkheden, meer samenlading/synergie en meer mogelijkheden om uitzonderingen op te vangen. Maar in de praktijk is dat niet waar: de planner gaat de ‘grote planbak’ opdelen in kleine planbakjes en lost stuk voor stuk de deelplanningen op. Daarbij heeft hij het vaak zo druk dat hij geen tijd heeft voor het gehele overzicht en daarbij de tijd niet heeft de planning een paar keer te controleren op fouten (bijvoorbeeld levertijden, of eisen aan het materiaal).
  

Meer planners of helpen

De oplossing is òf het aannemen van meer planners (onwenselijk) òf de planner helpen het gewenste en noodzakelijke overzicht en de efficiency/snelheid te krijgen.

In alle gevallen werden de planningen gemaakt met geautomatiseerde hulpmiddelen (=planningssoftware) maar bedacht de planner grotendeels de ritten uit het hoofd.
 
De oplossing ligt dus op twee wegen:
– maak de ondersteunende software meer intuïtief, zodat het aansluit bij de inzichten en beleving van de planner
– leer de planner beter omgaan met de software, zodat hij de ondersteuning in het hele planproces kan en wil benutten

  

De bovenstaande adviezen zijn absoluut noodzakelijk het rendement op de lange termijn te waarborgen, nu en tevens voor het moment dat de crisis voorbij is. Gebruik dus deze relatief rustige tijd goed om dit planproces te verbeteren.

Reageer op dit artikel