blog

Logistiek managers: wees er zuinig op!

carrière & mensen

“Ik heb geen verstand van logistiek, maar zo moeilijk kan het toch niet zijn om een doos uit de stelling te pakken en bij de klant af te leveren!” Het is een veel gehoorde opmerking vanuit de commercie als een klant niet volgens afspraak is beleverd.

Waar moet de logistiek manager dan verstand van hebben? Over welke capaciteiten moet hij beschikken? En is een goede logistiek manager nu meer een doener dan een denker, of juist andersom? Het vakgebied is heel divers. Forecasting, productie-planning en voorraadbeheersing vereisen gedegen analytische eigenschappen, veel gevoel voor statistiek en goed wiskundig inzicht. Warehousing vergt de vaardigheid om mensen aan te sturen. People managers die weten hoe de organisatie gestroomlijnd moet worden om grote aantallen, relatief eenvoudige activiteiten efficiënt en foutloos uit te voeren.

Transport vergt veel markt- en documentatie kennis. Processen moeten op afstand aangestuurd worden; er zijn veel alternatieven en veel onzekere factoren.

Bij alle disciplines heeft men te maken met klanten die een goede service eisen. Een divers vakgebied vraagt dus om managers met diverse capaciteiten.

Flexibiliteit is nodig om de grillige klantenwensen goed in te kunnen vullen. Een logistiek manager is bij uitstek flexibel. Hij moet structuur aanbrengen in complexe omgevingen. Veel partijen beïnvloeden de logistieke stromen. Structuur is nodig om het overzicht te bewaren.

 

Meten is weten is essentieel voor de logistiek manager. Al is het alleen maar om aan te tonen hoe goed het logistieke proces eigenlijk loopt.

Het menselijke aspect is echter van cruciaal belang. Motivatie van je medewerkers en weten hoe je het onderste uit de logistieke kan kunt halen vergen bijzondere capaciteiten. Hiervoor heb je een echte manager nodig.

Een logistiek manager is dus meer een schaap met vijf poten. Daarom zijn ze zo bijzonder. Wees er zuinig op!

Reageer op dit artikel