blog

Optimaliseren is nodig

carrière & mensen

Optimaliseren is nodig
Maar wel op het juiste niveau

Optimalisatie is over het algemeen haalbaar op vele bedrijfsonderdelen. Het is daarbij wel belangrijk die optimalisatie te realiseren vanuit het juiste niveau. Want alleen bij een centraal gestuurde aanpak kun je profiteren van het synergetisch effect.

 

Een internationale handelsorganisatie in cadeauartikelen gaf intern veel ruimte aan creativiteit. Die creativiteit ging verder dan de samenstelling van het assortiment. Ook bij de inrichting van de landenmagazijnen was iedere logistiek manager vrij zijn eigen indeling en werkmethode te kiezen en die te optimaliseren. Die flexibiliteit was maar goed ook. De assortimenten, orderpatronen en opslagvolumes varieerden per land. De beste oplossing zag er voor elk land dus ook anders uit.

Toen kwam er een nieuwe Supply Chain Manager. Het eerste wat hij van alle kanten te horen kreeg was: optimalisatie per magazijn was de standaard! Vrijheid, blijheid. De Supply Chain Manager zat intussen met drie verschillende WMS-systemen, zes afzonderlijke magazijninrichtingen en twaalf afwijkende werkmethoden in twaalf losse landenmagazijnen.

Kort na zijn aantreden nam de handelsorganisatie in diverse landen allerlei kleine concurrenten over. Voor negen van de twaalf landenmagazijnen had dit een grote impact. Deze magazijnen moesten ofwel worden uitgebreid, ofwel ze moesten verhuizen. Wat men ook zou doen, het moest snel gebeuren, zodat de synergievoordelen niet verloren gingen.

De Supply Chain Manager had al gauw een stapel investeringsaanvragen op zijn bureau, afkomstig uit negen landen. Er was helemaal niet gerekend op dergelijke investeringen en er was onvoldoende budget om alles te doen. Vooral de investeringen in de automatiseringssystemen waren onbetaalbaar. Hij besloot het dus anders aan te pakken. Centraal liet de manager een basis lay-out opstellen. Deze ging uit van brede gangen en legbordstellingen en van verpakkingstafels gekoppeld aan een afvoerband met een dozensluitmachine. Dat alles zou worden aangestuurd door één WMS met RF-terminals.

Toen deze lay-out gereed was, stelde men een businesscase op voor de lange termijn en hiervoor werd budget vrijgemaakt. Eén voor één werden alle magazijnen omgevormd. Het verliep voortvarend; na twee jaar waren negen van de twaalf magazijnen gestandaardiseerd. Uiteraard was dat niet zonder commotie verlopen. Achteraf was iedereen toch wel tevreden. De totale operationele kosten waren namelijk omlaag gegaan en de flexibiliteit was zelfs toegenomen. De drie overgebleven magazijnen zouden dus ook worden gestandaardiseerd. Ook deze centraal aangestuurde aanpassing gaf geen problemen, ondanks het feit dat men al die jaren zo strak had vastgehouden aan decentrale vrijheid. Dat was ook logisch. Hoewel de magazijnen qua grootte verschilden, was de werkwijze overal hetzelfde.
In het eerste jaar waren er per magazijn één tot drie operationele medewerkers meer nodig. Daarna kon de lokale en centrale overhead behoorlijk worden gereduceerd. Gemiddeld waren er vervolgens twee indirecte medewerkers per magazijn minder nodig. Bovendien konden de onderhouds- en beheerskosten voor de automatisering tot de helft worden teruggebracht. Daarnaast waren de vervangingsinvesteringen veel lager. Veranderingen waren namelijk ineens een stuk flexibeler op te vangen. Daarnaast werden de magazijnen nu onderling vergeleken, wat tot gevolg had dat onderlinge uitwisseling van de ervaringen mogelijk was. Een andere bijkomstigheid was dat de efficiency en de productiviteit verder toenamen.

Kortom, optimalisatie is goed. Doe dit echter wel op het juiste niveau en neem van daaruit alle details mee. Dus ga niet optimaliseren op de vierkante millimeter. Want dan loop je vast.

Reageer op dit artikel