artikel

Wim Eringfeld (Stec Groep): ‘Meer richten op logistiek bij advisering’

carrière & mensen 893

Wim Eringfeld (Stec Groep): ‘Meer richten op logistiek bij advisering’
Wim Eringfeld is de nieuwe directeur van Stec Groep in Arnhem. Eringfeld wil het logistieke advies - dat nu nog relatief beperkt is bij Stec - verder uitbouwen.

Als kersverse nieuwe directeur van de Stec Groep wil Wim Eringfeld (56) de logistieke tak van het economisch adviesbureau uit Arnhem een nieuwe impuls geven. Eringfeld vindt dat hij hiervoor de aangewezen de persoon is want bij brengt een schat aan ervaring binnen uit zijn periode bij DHL Supply Chain Duitsland waar hij diverse managementposities vervulde.

Een lichte Duitse tongval verraadt dat Eringfeld een groot deel van zijn werkzame jaren (30 jaar red.) bij DHL Supply Chain heeft doorgebracht in Duitsland. De opvolger van Peter van Geffen, die 20 jaar aan het roer stond van Stec, benadrukt dat hij het economisch adviesbureau vooral een impuls waar het gaat om internationale logistiek, supply chain, publiek private samenwerking en locatieadvies bij de vestiging van nieuwe distributiecentra.

Dit adviesbureau is voor jou geen onbekende?

“Klopt, ik heb sociale geografie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1984 bleek uit een onderzoek dat 99,1 procent van de studenten die het jaar daarvoor waren afgestudeerd nog altijd werkloos waren. Daar schrokken wij allemaal van en het heeft onder andere geleid tot de oprichting van Stec. Destijds een vereniging vooral bedoeld om opdrachten binnen te halen om studenten of net afgestudeerden werkervaring op te laten doen. Ik ben lid geworden en heb binnen de vereniging een aantal jaren een bestuursfunctie vervuld. Later is Stec van een vereniging getransformeerd tot een bv, waar ik sinds 1996 als een soort van ‘slapende vennoot’ in het bezit was van een substantieel deel van de aandelen.”

'Ik was sinds 1996 een 'slapend vennoot' van Stec'

Waarom geef je een mooie positie bij DHL op?

“Dat is tweeledig: Ten eerste had het te maken met mijn privésituatie. Ik wil meer bij mijn gezin in Nederland zijn. Bij DHL kon dat niet. Ik was vaak vier werkdagen per week in het buitenland. Ten tweede DHL was een prima werkgever, maar ik koesterde altijd de wens een eigen bedrijf te hebben. Bij Stec kreeg ik die kans en ben ik nu directeur grootaandeelhouder.”

Wat zijn de ambities met Stec?

“Mijn eerste doelstelling is om onze mensen te behouden en de positie van Stec in de markt in de volle breedte vast te houden en uit te bouwen. De kern van advisering op het gebied van wonen en bedrijventerreinen blijft even belangrijk. Mijn tweede doelstelling is de logistiek, nu nog redelijk beperkt binnen Stec, uitbouwen. Als bureau zijn we groot op het gebied van bedrijventerreinen. Logistiek is één van de belangrijkste afnemers van grond op bedrijventerreinen. Dat sluit naadloos aan bij wat ik de afgelopen jaren gedaan heb bij DHL, namelijk het realiseren van nieuwe logistiek vastgoed. Ik heb me veel bezig gehouden met locatiekeuzes van klanten binnen tal van sectoren. Die kennis wil ik inbrengen.”

'De wens was altijd om een eigen bedrijf te hebben'

Leg eens uit?

“Stec heeft vooral kennis van bedrijventerreinen en locaties uit perspectief van de overheden en de onroerend vastgoed partijen. Ik heb vooral kennis van wat de logistiek dienstverleners en hun klanten nodig hebben. Zo overziet Stec de gehele keten en heeft een grote toevoegde waarde voor alle partijen daarin. Wij kunnen meedenken over grote problemen die op dit moment spelen in de boardrooms van logistiek dienstverleners, zoals beschikbaarheid van grond en personeel. Overheden en investeerders zijn op dit moment onze grootste afnemers, maar we willen ons bij onze advisering meer gaan richten op logistiek dienstverleners en hun klanten. Denk daarbij aan het ondersteunen bij hun locatieproblematiek en het bepalen van de kostprijsverschillen tussen landen. Hierover heb ik bij DHL veel expertise opgebouwd, ik ken hun afwegingen en hun twijfels en ik weet welke feiten doorslaggevend zijn.”

'Nederland is niet meer vanzelfsprekend de EDC-locatie'

Hoe doet logistiek Nederland het internationaal?

“Nederland staat er nog altijd goed op. Dat is mede onder invloed van de marketingkracht van partijen als NDL van oudsher zo gegroeid. Wat ik in mijn DHL-tijd vooral de laatste jaren begon te merken, is dat Nederland niet meer vanzelfsprekend de locatie is voor Europese distributiecentra. Duitsland is een serieus alternatief geworden voor het binnenhalen van EDC-operaties, omdat bijvoorbeeld personeelskosten er substantieel lager zijn dan in Nederland. Ook onze douane voorsprong is zo goed als teniet gedaan. Gemeentes in Nederland laten graag zien hoe succesvol ze zijn bij het binnenhalen van internationale bedrijven. Ik op mijn beurt vind het eigenlijk veel interessanter om te kijken waarom een bedrijf zich er niet heeft gevestigd en in het verlengde daarvan de redenen te onderzoeken. En precies daar kunnen wij een rol in spelen.”

Reageer op dit artikel