artikel

Paul de Krom wil NDL fors laten groeien

carrière & mensen 1257

Aan ambitie geen gebrek bij Nederland Distributieland (NDL/HIDC). Van zeventig ‘landingen’ nu naar tweehonderd in 2020. Paul de Krom moet als nieuwe bestuursvoorzitter voor die groei zorgen. Zijn enthousiasme is groot. De ambitie is nog groter.

Paul de Krom wil NDL fors laten groeien

Na zes jaar Carel Paauwe heeft Paul de Krom de voorzittershamer van het bestuur overgenomen. Paauwe maakt plaats in een periode dat de organisatie er volgens eigen zeggen ‘goed voor staat.’ Op de lauweren rusten kan de nieuwe voorzitter allerminst. Er zijn flinke, ambitieuze doelen gesteld.

Q Waarom deze functie aanvaard?

A “Allereerst omdat ik het een enorm belangrijke en inspirerende sector vind. Het is een van de topsectoren. Als je naar de cijfers kijkt; transport en logistiek is jaarlijks goed voor
62 miljard euro. Dat is zo’n 10 procent van het bruto binnenlands product. 820.000 banen zijn er mee gemoeid. Het gaat dus ergens over. Als Tweede Kamerlid heb ik transportlogistiek en infrastructuur in mijn portefeuille gehad. Dus een persoonlijke interesse. Daarnaast is TNO (De Krom is directeur van TNO, red.) ook actief in de logistieke sector. Er zijn allerlei aanknopingspunten, maar het belangrijkste is dat ik het een leuke en belangrijke sector vind waar ik graag aan wil bijdragen.”

Q Wat zijn de ambities?

A “Mijn persoonlijke ambitie, het klinkt een beetje pathetisch, maar is wel waar, is dat ik graag vanuit de maatschappelijke rol die ik ook vervul, graag een bijdrage wil leveren aan een gezonde transportsector en het behoud en de versterking van die positie in de internationale wereld. We staan hoog op die ranglijst en het is van belang voor Nederland, voor de bedrijven en de werkgelegenheid dat we die positie behouden en het liefst nog versterken.”

 

Als je mee wilt blijven doen aan de top moet je je groeiambities daar op afstemmen

 

Q Hoe denkt u dat te kunnen doen ?

A “Laat ik het heel concreet maken. Wij als Nederland Distributieland doen per jaar zo’n zeventig tot tachtig landingen per jaar. Dat zijn investeringen door buitenlandse bedrijven in Nederland door ze te koppelen aan Nederlandse bedrijven. In 2020 moet dat aantal landingen 200 zijn.”

Q  Hoe gaat u dat realiseren?

A “Onze mensen (bij NDL werken zo’n tien mensen red.) werken er keihard aan. Wij doen een aantal zaken: denk aan trips organiseren naar het buitenland om Nederlandse bedrijven in contact te brengen met buitenlandse ondernemingen. Maar ook staan we op beurzen en geven we voorlichtingssessies. Daarnaast werken we nauw samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)  We doen er dus alles aan om Nederland als vestigingsland aantrekkelijk te presenteren. Dat doen we ook via de buitenland promotieboard van de Topsector.”

Q Dit doet NDL al, maar het aantal landingen moet fors omhoog. Hoe?

A “We gaan niet zo zeer andere dingen doen of oppakken, maar wel meer. Zo zijn er extra beursbezoeken gepland, en we zijn van plan om nieuwe netwerkcontacten te ontwikkelen die ons in contact brengen met verladers die naar een Europese supply chain oplossing zoeken. Ook gaan we een pilot doen met search engine advertising voor onze website. Op die manier verwachten wij dat meer potentiële investeerders via onze website rechtstreeks met ons in contact komen. Ook is het business development team onlangs versterkt.”

Q Waarom die extra landingen?

A “Als je mee wilt blijven doen aan de top moet je je groeiambities daar op afstemmen. De extra landingen zijn ambitieus, maar zonder ambitie gaat het niet. Of de ambitie te groot is, moeten we zien. Maar ik vind het een goede ambitie.”

Q Nederland heeft al een tekort aan goede locaties voor warehouses en personeel. Waarom dan investeren in nog meer buitenlandse verladers?

A “Dat is nodig om die leidende rol te handhaven en te versterken. Groei heeft altijd te maken met beperkingen. Daar moet je je niet door laten leiden, maar oplossen.  Het is zaak dat gemeenten, met name in de hoofdas Zuid-Holland, Brabant, Noord-Limburg, ruimte maken in de bestemmingsplannen om die groeiende behoefte aan warehousecapaciteit te kunnen accommoderen. Maar ook buiten deze hoofdas is er ruimte voor verdere groei.”

 

Reageer op dit artikel