artikel

Hoe kies ik een logistiek consultant? ‘omkader een opdracht vooraf goed’

carrière & mensen 1762

Hoe kies ik een logistiek consultant? ‘omkader een opdracht vooraf goed’

Waar moet een verlader of logistiek dienstverlener rekening houden bij de selectie van die ene consultant die de beste adviezen geeft voor een logistieke project. Hans Groen, een door de wol geverfde zelfstandig consultant, geeft tips en adviezen.

Dat de zoektocht naar de geschikte logistiek adviseur lastig is, blijkt al als sec wordt gekeken naar het aanbod op de Nederlandse consultancymarkt. Deze markt heeft een omvang van ongeveer 160.000 adviseurs die in 90.000 bedrijven ondergebracht zijn. Tezamen generen zij op jaarbasis gemiddeld zes miljard euro aan omzet. Grote gerenommeerde kantoren als McKinsey, EY en Boston Consulting bieden hun diensten aan, evenals kleinere adviesbureaus en een groot aantal freelancers.

Geen recruitment aangelegenheid

Hans Groen, met meer dan dertig jaar ervaring in zowel de logistieke praktijk als interim consultancy, is gepokt en gemazeld binnen de logistieke en supply chain consultancy markt. Groen, die sinds 2001 als zelfstandige opereert vanuit zijn consultancybureau @Vise Business Consultancy, heeft in de loop der jaren tal van bedrijven geadviseerd en begeleid op het gebied van performance en supply chain management. Hij weet dus als geen ander hoe bedrijven te werk kunnen gaan bij het binnenhalen van een interim consultant. Waar het meestal mis gaat volgens Groen is dat veel bedrijven het aantrekken van een consultant te vaak beschouwen als een recruitment aangelegenheid. “Dan zit vaak de HR manager, de logistiek manager en in mijn geval ook een directielid aan tafel. Op die manier wordt het vaak aangevlogen, terwijl het aannemen van een consultant of interimmer voor een tijdelijke periode geheel andere eisen stelt.”

Consultant heeft een beperkte rol

Groen stelt dat bedrijven onvoldoende realiseren dat een consultant niet in vaste dienst komt en maar beperkt een bepaalde rol of functie vervult. “Eerder verwacht je de logistiek manager en zijn directe peers waarmee samengewerkt dient te worden om de opdracht succesvol te laten verlopen.”

Probleem te vaag geformuleerd

Volgens de consultant, die vooral wordt ingehuurd voor supply chain en performance management klussen, wordt een consultant of interimmer door opdrachtgevers vaak beschouwd als de man of vrouw die de functie en rol van de logistiek manager overneemt. Bij het uitzetten van een opdracht is het vooral van belang dat deze vooraf goed omkadert en beschreven wordt omdat de inhuur voor slechts een beperkte periode is. Groen: “Bij het formuleren van de opdracht en de doelstellingen gaat het meestal al mis. Men heeft onvoldoende op het netvlies waarom ze een consultant of interimmer inhuren. Ik merk in dit soort gevallen al snel bij doorvragen dat een opdracht dan toch te vaag is geformuleerd.”

Kennis, ervaring en persoonlijk evenwicht

Groen heeft ook de nodige tips als een bedrijf eenmaal een mogelijk geschikte consultant op het oog heeft voor een opdracht. “Probeer vooral na te gaan welke kennis en ervaring aanwezig is, werkt diegene volgens een bepaalde (gedrags)code, welke systematiek wordt gehanteerd en kan die ook onderbouwd worden met referenties. Sluit de persoonlijkheid aan bij de organisatie en de opdracht.” Wat ook belangrijk is, is er sprake van een evenwichtig persoon die met de stress en tijdsdruk kan omgaan. Ook dient de opdracht, de organisatorische context en een goede opvolging en evaluatie momenten gedefinieerd zijn. “Een goede consultant of interimmer voldoet aan drie aspecten: kennis en ervaring, persoonlijk evenwicht en grondige en herleidbare aanpak van de opdracht.”

Hoger plan tillen

Groen benadrukt vooral dat een bedrijf bij het aantrekken van een externe adviseur heel duidelijk moet zijn in het formuleren van de probleemstelling. “Die analyse moet vooraf intern goed zijn vastgesteld en omschreven. Dat zorgt er ook voor dat je beter kunt bepalen naar wat voor consultant gezocht moet worden. Gaat het om een interim-manager die bijvoorbeeld in zes maanden een organisatie vijftien tot twintig procent efficiënter maakt of zoek ik specifiek iemand die de S&OP bijvoorbeeld op een hoger plan tilt.”

Lees ook:

Wie is de beste adviseur voor mijn logistiek project?

Voorkom mismatch

Een ander advies is: zoek goed uit welke consultancy bureaus naam en faam hebben in de markt die aansluit bij uw behoefte en dat er korte communicatielijnen zijn. “Bij het inschakelen van grote recruitmentbureaus gaat dit nog wel eens mis. Die hebben veel cv’s van interessante en goed geschoolde consultants, maar deze bureaus hebben niet altijd goed op het netvlies wat hun opdrachtgever exact wil. Dat komt meestal doordat er tussen de consultant, het recruitmentbureau en de daadwerkelijke opdrachtgever te veel schakels zitten, waardoor – zo weet ik uit ervaring – contacten uiteindelijk kunnen doodbloeden of er een onnodige mismatch plaatsvindt.”

Kom vooraf met een businessplan

Over het grote aanbod van zelfstandige logistieke en supply chain consultants zegt Groen: “Wil je voor een zelfstandige kiezen dan is het voor bedrijven vooral een kwestie of een kandidaat vooraf al met een goed verhaal, een passende persoonlijkheid heeft en plan of business case heeft om het probleem aan te pakken. Bedrijven die een concrete opdrachtstelling hebben, stellen steeds vaker de vraag aan een consultant: kom vooraf met een concreet businessplan over de wijze waarop jij dit probleem denkt te kunnen aanpakken.”

Grote valkuil: vervuiling van de markt

Met deze aanpak kunnen bedrijven volgens Groen al snel opmaken wat voor vlees ze in de kuip hebben. “Is het een ervaren consultant of juist iemand die zijn baan is kwijt geraakt en ook maar die kant uit is gegaan uit opportuniteitsoverwegingen.  Deze, wat ik noem vervuiling van de markt is een valkuil voor bedrijven, omdat het vervullen van een interim functie of zelfs consultancy zijn eigen eisen kent”. Iemand kan dus op grond van kennis capabel zijn, maar het ‘niet in zich heeft’ om als interimmer of consultant te kunnen opereren. “Iedereen kan een spijker in een stuk hout slaan, maar niet iedereen is een timmerman.”

Omgaan met disruptive trends

Een ander aspect is dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan externe expertise op het gebied van disruptieve trends als blockchain, big data, internet of things, S&OP en 3D-printing. Hoe ga je daarmee om als consultant? Groen zegt hierover: “Consultants zelf moeten daarbinnen duidelijke keuzes maken hoe ze zich positioneren in de markt. Het gaat je domweg niet lukken om al deze trends bij te houden. In mijn geval concentreer ik mij vooral op operational management consultancy dus het optimaliseren van de organisatie vanuit logistiek oogpunt waarbij de strategische doelstellingen van de organisatie worden geïmplementeerd op de werkvloer. Mochten er vragen komen over bijvoorbeeld S&OP of Internet of Things (IoT) dan maak ik gebruik van de kennis in de organisatie zelf of ik gebruik mijn netwerk en zoek mensen die ter zake kundig zijn.”

Levensduur adviezen steeds korter

Volgens Hans Groen is er een sterke verschuiving gaande in de markt van consultants. “Enerzijds zijn er die zich specifiek bezighouden met S&OP, Internet of Things of specifieke warehouse inrichting anderzijds is er de categorie consultants die een organisatie vanuit een meer generiek operationeel opzicht op een hoger niveau brengen. Daarnaast had je een duidelijke scheiding in de consultancy markt met McKinsey, PWC en Boston Consulting die vooral adviseerden op strategisch niveau en daarnaast de categorie consultants die zich bezighielden met het operationele niveau. Eigenlijk zat daar lang een gat tussen. Dat is veranderd. De vraag uit de markt is nu veel meer dat bedrijven niet alleen behoefte hebben aan strategisch adviezen maar ook dat ze door consultants – dus ook van de grote bureaus – concreet worden geïmplementeerd op de werkvloer. Daarbij komt dat levensduur van adviezen wordt steeds korter door de steeds snellere veranderingen.”

Reageer op dit artikel