artikel

Wat is Code 95?

carrière & mensen 25623

Wat is Code 95?

Code 95 geldt vanaf vanaf 10 september 2009 voor vrachtautochauffeurs. De verplichte nascholing geldt niet voor iedere chauffeur. Maar let op: De vrijstellingsregeling is onlangs veranderd. Wat is Code 95 eigenlijk?

Code 95, de Richtlijn vakbekwaamheid, is een Europese richtlijn. In de Richtlijn staat wat een beroepschauffeur moet doen om chauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt vanaf sinds 10 september 2009 voor vrachtautochauffeurs.

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is. In Nederland wordt deze code op het rijbewijs geplaatst.

Om beroepschauffeur te worden, moet de basiskwalificatie behalen bij CCV worden behaald. Deze bestaat uit examens en toetsen. De behaalde vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangegeven met de code 95 achter de betreffende rijbewijscategorie. Deze code heeft een geldigheid van vijf jaar. Om beroepschauffeur te blijven, is iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing verplicht. Wordt dit niet gedaan, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn.

Vrijstelling

De verplichte nascholing Code 95 geldt niet voor iedere chauffeur.  Een veel voorkomende vrijstelling is:
*houders van een C- en/of D-rijbewijs die minder dan 12 uur rijtijd in de week hebben. Met 12 uur rijtijd wordt de tijd bedoeld dat de wielen van de wagen draaien, de laad- en lostijden tellen dus niet mee. De week loopt van maandag 0.00 uur tot zondag 24.00 uur. Deze uitzondering geldt alleen in Nederland.
*LET OP: De vrijstelling voor oudere chauffeurs (geboren voor 1 juli 1955 is veranderd) 

Meer informatie Code 95

Code 95: wat levert deze richtlijn op?
Code 95check.nl

Reageer op dit artikel