artikel

Geodis biedt veiligheid dankzij safety awareness campagne

carrière & mensen

Geodis biedt veiligheid dankzij safety awareness campagne

Logistieke dienstverlener Geodis werkt nu vier jaar met een safety awareness campagne. Wat is het, hoe hebben ze dit aangepakt en levert het de nagestreefde veiligheid op? Een praktijkverhaal.

Tekst komt van Geodis

“We streven uiteraard naar nul ongevallen per jaar”, zegt Mirjam de Vries, QESH-manager (Quality, Environment, Safety en Health) bij Geodis Contract Logistics in de Benelux. De logistieke dienstverlener (ldv’er) hecht veel waarde aan een veiligheid, veilige werkomgeving voor iedereen: van de magazijnmedewerkers tot het management en het kantoorpersoneel. De Vries: “De basis hiervoor is een goede risicoanalyse. We kijken aan welke risico’s medewerkers mogelijk worden blootgesteld en implementeren maatregelen om deze te voorkomen. Zodra er een verandering plaatsvindt binnen het magazijn, zoals een nieuwe klant of nieuwe werkzaamheden, inventariseren we opnieuw.”

Eén Geodis, één veiligheid

Vanwege de grote prioriteit die Geodis stelt aan veiligheid, besloot de organisatie in 2011 om nog een stap verder te gaan op dit gebied. De vraag ontstond hoe de ldv’er continue aandacht en bewustzijn voor veiligheid kon creëren en borgen bij alle medewerkers, plus hoe ze dit zichtbaar konden maken voor alle klanten en bezoekers van alle Geodis-locaties in de Benelux. Vóór 2011 werkten de Geodis-sites in de Benelux relatief onafhankelijk en los van elkaar, ook op het gebied van veiligheid. “We zijn één Geodis. De invulling van de rol van operations director Henk Gerards, verantwoordelijk voor alle operationele sites in de Benelux, heeft gezorgd voor meer eenheid, structuur en samenwerking tussen de sites. Ook op het gebied van veiligheid hebben we dit doorgezet. Eén structuur, ervaringen en kennis delen en leren van elkaar vormden een goede basis voor het zorgen voor een veiligere werkomgeving binnen heel Geodis”, aldus De Vries.

Geodis wilde zich nóg meer inzetten op het gebied van veiligheid. Veiligheid moest een onderdeel worden van het DNA van de medewerkers, continue een onderwerp zijn én voor iedereen zichtbaar en ‘voelbaar’ zijn. “We begonnen met het uitnodigen van enkele externe partijen”, zegt De Vries. “Deze partijen boden ‘standaard’ veiligheidscampagnes aan, die we zouden kunnen gebruiken binnen Geodis. Echter, om enerzijds kosten te besparen en anderzijds de campagne specifieker af te kunnen stemmen op onze organisatie en de behoeften van onze medewerkers, besloten we om een eigen interne awareness campagne te ontwikkelen.” Er werd een projectgroep opgericht van vijf personen. Ook werd de preventiemedewerker van elk magazijn bij het project betrokken. Tijdens een brainstorm bedacht de nieuwe projectgroep hoe er op een leuke en leerzame manier invulling gegeven kon worden aan de veiligheidsbewustzijnscampagne. Zo is de veiligheidscampagne ontstaan.

Interne veiligheidsicoon: VIC

De naam voor het interne veiligheidsicoon, VIC (Veiligheid Is Cruciaal), is door een medewerker van Geodis gekozen middels een prijsvraag die georganiseerd is door Contract Logisitcs Line of Business. Elke maand geeft VIC aandacht aan een veiligheidsthema dat wordt aangekondigd met een poster. Deze thema’s zijn afgeleid van de belangrijkste risico’s die bestaan binnen het werken binnen het bedrijf: zoals intern transport, gevaarlijke stoffen en ongevallen. “Bij elk thema worden medewerkers geïnformeerd met een toolbox. Dit is een soort informatiepakketje. Toen we net met de campagne startten, bestond deze toolbox uit Word-documenten en soms foto’s of een interactieve workshop. Tegenwoordig werken we met PowerPoints, foto’s en filmpjes om het interactiever te maken”, aldus De Vries. “De uitdaging is om de informatie op een uitdagende en prikkelende manier te brengen en mensen te motiveren en discussies op gang te brengen.”

Medewerkers betrekken en van elkaar leren, zijn volgens De Vries twee belangrijke punten. “Vroeger werden ongevallen per site in Nederland aangegeven en aangepakt. Nu doen we dat landelijk. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat op een site in Nederland dan wordt er landelijk een alert aangemaakt zodat medewerkers op andere locaties hier ook voor waken.”

Om medewerkers te betrekken, heeft Geodis onder andere het ‘Lean board’ opgehangen. Loopt er iets niet helemaal lekker of kan er iets verbeterd worden? Dan kunnen medewerkers dit aangeven door een memo op het bord te hangen. Eens per week wordt er gezamenlijk gekeken wat er is ingediend en hoe het opgelost kan worden.

Melden, handelen en ongelukken voorkomen

Geodis is nu vier jaar met de campagne bezig. Deze veiligheidscampagne komt bovenop de standaard, verplichte veiligheidsmaatregelen. “We zien duidelijk een minimalisering in de major-ongevallen. Dit zijn ongevallen met één of meer dagen verzuim tot gevolg. Dat is dus erg goed nieuws”, zegt De Vries. “Daarnaast zien we een stijging in de meldingen van bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties.” Ook dit is een positieve verandering. Met de campagne probeert Geodis medewerkers namelijk te stimuleren om sneller gevaarlijke situaties te melden, zodat ze hiernaar kunnen handelen en ongelukken kunnen voorkomen. In 2011 waren er acht meldingen van gevaarlijke situaties en afgelopen jaar waren dat er veertig. Dit betekent niet dat er nu meer gevaarlijke situaties zijn dan in 2011, maar dat medewerkers veel bewuster zijn en sneller een melding maken. De Vries: “Op deze manier kunnen we snel handelen, andere sites waarschuwen en ongelukken voorkomen.”

Teveel theorie spuien werkt niet

Uit ervaring van de afgelopen vier jaar weet Geodis dat het betrekken van medewerkers en een betrokken management het belangrijkst zijn om een veiligheidsproject te laten slagen. De ldv’er had commitment van de operation director, die zelfs het initiatief nam voor het project. Eén keer per jaar gaat De Vries langs de Nederlandse sites om het belang van veiligheid te benadrukken en het project te evalueren. Zo wordt bekeken welke thema’s goed zijn bevallen en welke minder. “Bij de start van het project wilden we nogal eens iets teveel theorie spuien”, erkent De Vries. Dit werkte niet, want medewerkers worden niet geprikkeld door documenten met veel tekst. “Daarom zijn we overgegaan op korte PowerPoints met veel visueel materiaal. Ook delen we een aantal keer per jaar een leuke gadget of iets ‘gezonds’ uit dat bij het thema past. Denk bijvoorbeeld aan een appel of een flesje vitaminedrank bij het thema gezondheid of een anti stress bal bij het thema KANS (voorheen RSI).”

Een ander leerpunt is het zorgen voor begrijpbare informatie voor zowel Nederlandse als buitenlandse medewerkers. Naast het visueel maken van de informatie, gebruikt Geodis daarom Nederlandse, Duitse en Engelse teksten. Omdat het bedrijf er achter kwam dat het middenkader, zoals de supervisors, een cruciale rol spelen bij het uitdragen van de visie van de campagne, wordt er komend jaar meer nadruk gelegd op deze groep. “Komend jaar willen we het middenkader bewuster gaan benaderen door het verzorgen van motiverende sessies en trainingen”, legt De Vries uit. “De supervisors zijn immers het voorbeeld voor medewerkers op de vloer, ook qua veiligheid.”

Reageer op dit artikel