artikel

Zoeken naar dwarsverbanden in logistiek

carrière & mensen

Zoeken naar dwarsverbanden in logistiek

De logistieke sector heeft er een nieuwe collegereeks bij. Doel is om logistiek professionals met een andere blik te leren kijken naar de organisatie en zo van grotere waarde te zijn. Jack van der Veen bijt het spits af.


Uit: Logistiek Magazine, oktober 2014

“Ik zou het willen noemen: het exploreren van de interfaces van logistiek met de andere functionele gebieden van de organisatie.” Namens Nyenrode Business Universiteit heeft prof. Jack van der Veen de basis gelegd voor de collegereeks, die door Reed Business in de markt wordt gezet. Hij ziet logistiek bij voorkeur als spin het web van de organisatie. Naast zijn hoogleraarschap is Van der Veen ook voorzitter van de beroepsvereniging VLM.

Rol logistiek

“Logistiek managers moeten natuurlijk hun eigen vakgebied goed kennen. Maar daarnaast is ook van groot belang om inzicht hebben in waar collega’s elders in het bedrijf mee bezig zijn. Dat aspect hebben we in een collegereeks onder gebracht.”

Diverse bedrijfsaspecten komen aan bod, waaronder financiën, inkoop en ICT. Maar de colleges beginnen met aandacht te vragen voor de rol van logistiek in de supply chains van bedrijven en de strategische aspecten  van dit vakgebied. Want volgens Van der Veen is er een trend, dat logistici zich te veel in beslag laten nemen door de technische en operationele vraagstukken die zich in de praktijk voor doen.

“Voor de ontwikkeling van het vakgebied is het noodzakelijk, dat de interfacerol – de rol van regisseur – onder de aandacht komt en ook blijft. Logistiek managers moeten in staat zijn om de breedte op te zoeken.”

Heilige huisjes

In diverse columns en op social media laat Van der Veen zich kennen als voorvechter van een brede rol voor de logistieke discipline. Logistici laten zich gemakkelijk wegdrukken naar de achtergrond en naar een interne oriëntatie. “Bedrijven plaatsen hun logistiek manager graag in een mono-disciplinaire kooi, waaruit het moeilijk is te ontsnappen. De meeste logistiek managers vinden dat eigenlijk wel prima. Het is tijd om een aantal heilige huisjes omver te werpen. Logistiek wordt in mijn ogen steeds meer een technisch beroep. De kerncompetentie van logistici is echter niet het bedenken van slimme logistiek concepten, maar het samenwerken binnen het bedrijf en daar buiten om de keten als geheel zo goed mogelijk te laten functioneren. Logistiek laat zich steeds meer de maakfunctie van het bedrijf inzuigen en ziet commercie als een natuurlijke vijand. Dat is niet goed. Vanuit de supply chain gedachte moet logistiek juist veel meer de verbinding zoeken.”

Vaardigheden

De eerste collegebijeenkomst – die van de heer Van der Veen – gaat over logistiek als bedrijfsfunctie en supply chain als een coördinatiemechanisme. In de ogen van de hoogleraar is dat wezenlijk iets anders. “Als je vanuit de logistiek meer wilt opschuiven richting supply chain, zul je jezelf moeten verdiepen in de aanpalende disciplines. Dat idee wordt in de rest van deze collegereeks verder uitgewerkt.”

Concreet haakt Van der Veen in op een aantal zaken, zoals vraagstukken rond implementaties, de uitdagingen op het gebied van strategie, de procesinfrastructuur en mindset/gedrag. “Dat sluit ook aan op discussie over volatiliteit, die nu erg actueel zijn. Het idee heeft post gevat, dat bedrijven zich dynamischer moeten opstellen om onzekerheden te lijf te gaan. Dat betekent dat organisaties op een andere manier zullen gaan functioneren. Elkaar als ketenpartners meer vasthouden, zodat je sterker staat op het moment dat onverwachte zaken zich aandienen, die het bedrijfsproces verstoren. Logistiek is goed in planning, control en optimalisatie. Maar juist dat kan zomaar wegvallen. Hoe goed kun je daar vanuit de logistiek op reageren en anticiperen? Dat hoeft geen bedreiging te zijn. Het is ook een kans, maar vraagt wel om andere vaardigheden.”

Collegereeks

Samen met Nyenrode organiseert Logistiek Academy een nieuw opgezette collegereeks voor logistiek professionals. Centraal thema is de verbinding tussen logistiek en andere disciplines in het bedrijf. Er zijn 6 bijeenkomsten (van 16.00 tot 19.00 uur) op Nyenrode in Breukelen.
11 november over supply chain management, door prof. Jack van der Veen
18 november over strategie en logistiek, door Walther Ploos van Amstel
25 november over financieel anagement in de keten, door Michiel Steeman
2 december over inkoop en logistiek, door prof. Arjan van Weele
9 december over de rol van ICT, door Bert Mulder
16 december over duurzaamheid en logistiek
Meer info: www.logistiek.nl/events

Reageer op dit artikel