artikel

‘Logistiek manager moet door meerdere brillen kijken

carrière & mensen

‘Logistiek manager moet door meerdere brillen kijken

Logistieke verbeterprojecten zullen alleen resultaat opleveren als de nieuwe werkwijze door de hele organisatie wordt geadopteerd. Maar hoe bereik je dat? Hoogleraar verandermanagement Anton Cozijnsen schreef er boeken over vol. “Een logistiek manager moet verder kijken dan de procesmatige, technische kant van een project.”

Een belangrijke taak van iedere logistiek manager is het doorvoeren van verbeteringen. De basis voor deze verbeteringen zijn aanpassingen in het proces zelf, zoals het invoeren van lean of het gebruik van slimmere software. Deze aanpassingen zullen alleen resultaat opleveren als de nieuwe werkwijze door de hele organisatie wordt geadopteerd, stelt professor Anton Cozijnsen, hoogleraar verander management aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zeventig procent van de veranderprojecten mislukt en tachtig procent daarvan wordt veroorzaakt door menselijk gedrag.  Logistiek managers moeten volgens hem verder kijken dan de procesmatige, technische kant van een project. “Ze moeten van tevoren nadenken over de gevolgen voor medewerkers en andere afdelingen. Als je dat doet kun je vaak van tevoren al voorspellen waar je weerstand kunt verwachten en hoe je dat kunt voorkomen. Mijn doel is om logistiek managers door meerdere brillen naar een project te laten kijken.”

Verandercapaciteit

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol laten verlopen van een veranderproject is het voldoende aanwezig zijn van wat Cozijnsen ‘verandercapaciteit’ noemt. “Daaronder versta ik het vermogen van een organisatie om succesvol  te kúnnen veranderen. Dan heb je het over medewerkers, over cultuur, strategie, competenties, en niet te vergeten over het leiderschap van de logistiek manager zelf. Dat laatste is een gevoelig punt maar wel goed om te beseffen: niet iedereen heeft de persoonlijke eigenschappen om een verandering goed te leiden. “

Modellen voor verandermanagement

Hoogleraar Anton Cozijnsen is een autoriteit op het gebied van verandermanagement. Hij schreef een groot aantal boeken, zoals ‘De 7 V’s van Verander Management’, waarin hij modellen beschrijft waarmee managers het gedrag van medewerkers kunnen verklaren/voorspellen en in positieve zin beïnvloeden.  Een manager die veranderingen moet doorvoeren zou deze modellen volgens hem op z’n minst globaal moeten kennen. Als voorbeeld noemt hij het adoptiemodel. “Als je niet weet wat er voor nodig is om een medewerker een nieuwe werkwijze te laten accepteren en eigen te maken, wordt het lastig om een project te laten slagen.”

Een praktisch instrument is volgens hem ook het model waarin de faalfactoren van een verandering worden beschreven. Een logistiek manager kan hiermee die punten in kaart brengen die in negatieve zin van invloed kunnen zijn op het door hem beoogde veranderproces en het bijbehorende resultaat.

Onduidelijkheid bij medewerkers is één van de meest voorkomende faalfactoren. “Als mensen niet begrijpen wat er van ze wordt verlangd, ontstaat er angst en weerstand waardoor ze nooit uit zichzelf zullen bewegen. Als manager zul je tijdig de voordelen van een verbetertraject inzichtelijk moeten maken. Alleen maar een visieverhaal of een abstract model droppen bij medewerkers werkt averechts. Ze willen de voordelen zien anders komen ze niet in beweging.”

Evidence based verandermanagement

Bij verandermanagement zijn modellen van nut maar Cozijnsen pleit voor enige terughoudendheid in het gebruik. “Ik zie te vaak dat modellen rucksichtslos worden toegepast in situaties waarvoor deze niet zijn geschikt. Het is niet meer dan een leuk speeltje van de (verander-) manager of adviseur. Ik pleit voor evidence based verandermanagement; een model alleen toepassen in situaties waarin deze bewezen resultaat oplevert en makkelijk en logisch bruikbaar is.

“Hoe dan ook zal dit toch moeten gebeuren door meerdere brillen te kijken, dus niet niet alleen de logistieke, maar ook af en toe de organisatiekundige en psychologische bril even opzetten.”

Masterclass Veranderkunde in Logistiek

Anton Cozijnsen is openingsspreker op de masterclass Veranderkunde in de Logistiek. Hij zal tijdens zijn presentatie de stadia van een veranderproject bespreken en aangeven welke modellen hierbij gebruikt kunnen worden. Ook zal hij ingaan op manieren om binnen een bedrijf de verandercapaciteit te verhogen en lijn te brengen met de beoogde verandering. Meer informatie over de masterclass.

Reageer op dit artikel