artikel

Actieprogramma moet Venlo in Europese logistieke top houden

carrière & mensen

Actieprogramma moet Venlo in Europese logistieke top houden

Om zich te handhaven in de top van Europese logistieke regio’s heeft Venlo-Venray eind maart de eerste contouren gepresenteerd van het ‘Actieprogramma logistiek’. Zeventig partijen (ondernemers, overheid en onderwijs) geven de komende tijd onder de werktitel ‘Viaport Venlo’ dit programma verder vorm, programmamanager Ingrid Vermeer van NV Industriebank LIOF legt in vijf vragen uit wat dit programma inhoudt.

Hoe zien de ‘contouren’ van dit programma eruit?

“Bij het opstellen van de contouren hebben we ons vooral gericht op zowel de inhoud van het programma alsmede de organisatie van Viaport Venlo. Dit heeft er voor gezorgd dat er capaciteit is vrij gemaakt om dit samen met ondernemers en andere betrokkenen, waaronder kennisinstellingen, verder uit te werken. Het plan is om voor de zomer het complete Actieprogramma te presenteren. Op dit moment wordt er in werkgroepen met ondernemers gewerkt aan het uitwerken van de benoemde acties. Centrale ambitie van het programma is dat Viaport Venlo een Europese logistieke topregio is en blijft omdat het volgens ons de meest efficiënte hub is in de supply chain van verladers.”

Wat is de noodzaak?

“Er gebeurt heel veel in Noord-Limburg rondom logistiek, maar de focus ligt vooral op innovatie en arbeidsmarkt en onderwijs. Uiteraard belangrijke thema’s, maar ondernemers constateerden dat er ook meer behoefte is aan infrastructuur, acquisitie en branding van de regio. De thema’s die we in het Actieprogramma uitwerken noemen we bouwstenen. Elke bouwsteen, waarvan er vier zijn, kent een werkgroep met daarin voornamelijk ondernemers, ondersteund door partners uit de zogeheten triple helix.  Binnen elke bouwsteen zijn door de werkgroepen acties benoemd. Deze acties worden de komende weken verder uitgewerkt.”

Wat wordt er binnen deze bouwstenen gedaan?

“Om onze acties te realiseren hebben we niet alleen die vier bouwstenen, maar ook vier centrale thema’s benoemd namelijk: smart hub, conditioned and controled logistics, e-fulfilment center en sustainable hub. Dit zijn de verbindende thema’s. Het is de bedoeling dat vanuit elke bouwsteen een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van deze thema’s.”

Hoe wordt dit programma gefinancierd?

“Budgetten en wijze van financiering zijn nog niet bekend. Dit wordt pas duidelijk als we het volledige actieprogramma hebben bepaald en gepresenteerd.

Profiteert Viaport Venlo van het mkb-fonds waar 55 miljoen in zit?

“Het gaat hier om een eerste besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Het uiteindelijke besluit ligt bij Provinciale Staten. Dat houdt in dat we in juni definitief weten of deze hoeveelheid geld beschikbaar komt en onder welke spelregels. Het voorgenomen fonds bestaat overigens uit meerdere delen. Het grootste bedrag komt ter beschikking voor de ondersteuning van business development, waarbinnen logistiek één van de speerpuntsectoren is. Een ander deel is gereserveerd voor bredere mkb-financiering. Logistiek kan ook daar aanspraak op maken. Het resterende deel betreft de cofinanciering van een aantal kredietunies. Dit laatste fondsdeel valt waarschijnlijk buiten de uitvoering door Industriebank LIOF. In hoeverre deze unies ook aanspreekbaar zijn ten gunste van de logistieke sector is nog onbekend. Na de besluitvorming in juni zullen we zeker vanuit het actieprogramma bekijken in hoeverre we aanspraak kunnen maken op deze gelden voor een of meerdere acties uit het Actieprogramma. Dit programma zal dan ook zeker proberen te leunen op financiering uit deze middelen.”

Reageer op dit artikel