artikel

Jong professionals moeten schroom van zich afwerpen

carrière & mensen

Jong professionals moeten schroom van zich afwerpen

Afgelopen maand hebben zich de eerste kandidaten gemeld voor een nieuwe prijs in de logistieke sector, het Jong Logistiek Talent van het Jaar. Want de kweekvijver met logistieke pareltjes is volgens de organisatie voldoende groot, maar helaas onzichtbaar.


Uit: Logistiek Magazine, februari 2014

Logistiek managers staan doorgaans niet te trappelen om op het schild gehesen te worden als de eerste onder zijn of haar gelijken. De Stichting Logistiek Manager van het Jaar lukt het desondanks ieder jaar weer om met een vijftal kandidaten op de proppen te komen. Maar gemakkelijk is het niet. Een belangrijke reden is (valse) bescheidenheid. Juryleden en het stichtingsbestuur zouden graag minder podiumangst en meer durf zien bij managers, die op logistiek gebied zich hebben weten te onderscheiden. Om dat gevoel aan te wakkeren, daagt het bestuur nu ook nieuwkomers in de sector uit – jonge mensen die succesvol van start zijn gegaan op een mooie logistieke functie.
Het thema voor de verkiezing van dit jaar op 27 maart luidt ‘Lef, leiderschap en Logistiek’. Het event is pas echt geslaagd als straks op het podium mensen staan, die met bravoure durven te vertellen over hun prestatie als aankomend logistiek leider.

Opnieuw meedoen

Als jurylid merkt prof. René de Koster op, dat managers zich vaak maar één keer aanmelden voor deelname, ook als ze niet bij de eerste vijf kandidaten eindigen. “Dat is jammer, want je kunt best een keer afvallen en de volgende keer weer meedoen met wellicht nieuwe prestaties. Maar zo werkt het helaas niet. Het vereist moed om mee te doen. Je stelt je open op. Logistici laten zich niet graag voorstaan op hun prestatie, maar opereren liever op de achtergrond. Ze zijn niet gewend om op de voorgrond te treden. Marketeers weten kleine dingen groot te verkopen. Bij logistici is dat vaak andersom.”
“We zien dat het niveau van de ingediende projecten voor Logistiek Manager van het Jaar steeds toeneemt”, zegt Sjoukje Boerma, die namens hoofdsponsor Manpower Group zitting neemt in het stichtingsbestuur. “Starters in de logistiek die op hun niveau mooie prestaties laten zien, kunnen zich daar moeilijk mee meten. Toch willen we daar graag ruimte voor maken in het programma. Daarnaast hebben we als stichting de wens om het event te vernieuwen. Dat hebben we eerder al gedaan met de toevoeging van de Logistieke Speeddate waarop bedrijven en afgestudeerden tijdens de finaledag elkaar kunnen ontmoeten. Dit is weer een stap verder op de ingeslagen weg. We willen dat het event aantrekkelijk is voor een brede doelgroep.”
De Koster: “Belangrijk vind ik daarnaast, dat er een aanzuigende werking ontstaat voor studenten om ook echt in de logistiek aan de slag te gaan. Met de Logistiek Manager van het Jaar staan vaak alleen zeer ervaren managers in de spotlight, meestal op directieniveau, die al een hele carrière hebben opgebouwd. Met het logistiek talent zien studenten mensen op het podium staan, die maar een jaar of vijf verder zijn in hun ontwikkeling dan zij zelf. Die voorbeeldrol is van belang. Het zijn mensen van bijna dezelfde leeftijd, waar ze zich aan kunnen optrekken.”

Zaal kiest

De stichting heeft geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de instromende jongeren. Kandidaten werd gevraagd om zich middels een kort YouTube-filmpje bekend te maken, maar aanmelden via een simpel mailbericht mocht ook. Verder zullen de vijf overgebleven finalisten elk de steun krijgen van een jurylid, op een Voice-of-Holland-achtige wijze. Samen – finalist en jurylid – gaan ze het podium op voor een zaal met 500 mensen om de geleverde prestatie te duiden, nadat ze zich terdege hebben voorbereid. De zaal kiest vervolgens de winnaar.
“Show is wel degelijk een belangrijk element om het event aantrekkelijk te houden”, vindt Boerma. “In ieder geval meer speelsheid in het programma. De jury zorgt er voor, dat de kwaliteit van de vijf mededingers is gewaarborgd. Dat staat voorop. Maar daarna geeft de jury het definitieve oordeel uit handen, in tegenstelling tot de verkiezing van logistiek manager. Er komt zo meer lucht in het programma en meer interactie met het publiek.”

Leider zijn

Wat betreft de kwaliteit van de deelnemers ziet De Koster geen beren op de weg, hoewel de criteria tamelijk algemeen zijn. Iedereen mag meedoen. Opleiding en werkervaring zijn niet bepalend. Wat telt is de geleverde logistieke prestatie. “Het gaat niet om waar je vandaan komt, maar wat je bent geworden”, benadrukt het jurylid. “Welke vaardigheden heb je ontwikkeld? Hoe zit het met de managementaspecten, hoe pril ook? Welke resultaten kun je laten zien waaruit leiderschap blijkt en het behalen van resultaten op logistiek gebied?”
Waar het bij de Logistiek Manager van het Jaar vooral draait om enerzijds leiderschap en anderzijds een teamprestatie, zal het Jong Logistiek Talent wat meer zijn of haar eigen inbreng moeten kunnen aantonen. Het talent kan niet simpelweg meeliften op een geleverde teamprestatie. “Je moet leiderschap daarom niet te eng definiëren”, stelt Boerma. “Ook al ben je niet eindverantwoordelijk voor de geleverde prestatie en ook al geef je niet direct leiding, dan nog kun je uitblinken in persoonlijk leiderschap, in enthousiasme om dingen voor elkaar te krijgen en mensen achter je zien te krijgen. Vanuit je eigen verantwoordelijkheid zorgen, dat zaken voor elkaar komen. Daar gaat het om bij jong talent.”

Vernieuwend

De termijn waarop kandidaten zich kunnen aanmelden is inmiddels voorbij. Wat dat heeft opgeleverd is tijdens het interview nog onduidelijk. Deze maand vindt de voorselectie plaats. Daaruit komen de vijf finalisten, die vervolgens aan een jurylid worden gekoppeld. Tot de finaledag op 27 maart hebben jurylid en finalist de tijd om samen een goede pitch voor te bereiden. De finalist presenteert zichzelf. Het jurylid benadrukt de prestatie vanuit een breder perspectief tegenover de zaal.
“We gaan van alles tegenkomen, denk ik”, zegt De Koster. “Mensen die met name in een analytische rol zitten of nu al een leidinggevende functie hebben. Overigens, ook bij kandidaten voor Logistiek Manager van het Jaar zijn de onderlinge verschillen groot. We houden meerdere facetten tegen het licht. Ook kennis komt daarbij om de hoek kijken, maar daar gaan we niet apart op toetsen. Het is zeker geen kennisquiz. Wel moet blijken, dat logistieke basiskennis goed wordt toegepast. Daarmee verschilt deze prijs ook met de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek, die de vLm uitreikt aan studenten. Daar staat opgedane kennis centraal. Hier gaat het om de toepassing op een innovatieve manier binnen een logistieke organisatie. Het moet wel vernieuwend zijn en een voorbeeldfunctie hebben, zodat anderen in de sector zich daaraan kunnen optrekken.”

Afrekenen

Wat maakt een talent tot iemand die uitzonderlijk is? Volgens De Koster moet een talent niet alleen inhoudelijk goed voor de dag komen, maar ook in staat zijn om zijn of haar ideeën te verkopen, zowel intern als extern. Mensen die beide elementen weten te verenigen wil het jurylid graag als kandidaat voor deze nieuwe prijs.” Om me heen zie ik daar hele mooie voorbeelden van. Het zijn vaak professionals die regelmatig wisselen van functie binnen het bedrijf – soms in een staffunctie, dan weer als operationeel manager. Ze beschikken over meerdere vaardigheden.”
Boerma: “Belangrijk vind ik, dat ze zich ergens op willen laten afrekenen. Accountable willen zijn, zoals dat heet. Talenten hebben een duidelijk visie, weten wat het doel is en je mag ze houden aan het resultaat. Daar lopen ze niet voor weg. Dat hoeft ook niet, want ze zorgen voor prestaties. Het is mooi om ze daar nu ook voor te belonen.”

Jong logistiek talent van het jaar

De verkiezing van de Logistiek Manager van het Jaar krijgt er een jong broertje bij in de vorm van het Jong Logistiek Talent van het Jaar. De grote finaledag is op 27 maart in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam.

Voor wie?

Vijf finalisten komen op het podium. Eén van de juryleden ontfermt zich over één van de kandidaten en geeft aan waarom deze young professional de prijs dient te ontvangen. Deelnemers komen in aanmerking als ze tussen de 23 en 28 jaar oud zijn, een hbo- of wo-opleiding (niet per se logistiek) hebben afgerond en behaalde successen kunnen overleggen vanuit hun eerste logistieke functie. Het publiek in de zaal wijst met stemkastjes de winnaar aan.

Wat is de prijs?
De winnaar krijgt de kans om een enorme boost aan zijn of haar carrière te geven met een toegangskaart tot de prestigieuze Strategy Summit Supply Chain & Logistiek op 10 en 11 april. Niemand minder dan Charles Groenhuijsen zal een interview doen met de winnaar, waarbij de winnaar zijn visie mag delen met gevestigde namen in de logistiek.

Reageer op dit artikel