artikel

Sandra van Overveld: ‘Prijs belangrijker dan relatie-intensiteit

carrière & mensen

Sandra van Overveld: ‘Prijs belangrijker dan relatie-intensiteit

Het talent Sandra van Overveld verrichtte voor haar afstudeerscriptie bij the Knowledge Groep in Tilburg onderzoek naar de wijze waarop deze opleidings- en uitzendorganisatie voor logistiek personeel zich beter kan positioneren in de markt. In haar onderzoek adviseert Van Overveld The KnowledgeGroep zich vooral te richten op het aspect ‘betrouwbaarheid’, gevolgd door ‘prijs’.

Een nieuwe generatie komt met nieuwe ideeën. In de rubriek #talent ruim baan voor studenten, young professionals en wetenschappers die een podium verdienen.

 

Sandra van Overveld:

“Bij de eerste gesprekken met mijn begeleidster Rianne de Brouwer, commercieel directeur bij The Knowledge Groep, begreep ik dat het bedrijf het lastig vindt te bepalen op welke wijze ze zich moet positioneren in de markt. Wat willen bedrijven nu precies van ons?. Hoe moeten we ons positioneren? Moeten we bijvoorbeeld veel meer relaties gaan opbouwen met klanten, waren de vragen die opborrelden. Ik heb op mijn beurt aangegeven dat er verschillende opties zijn om dit probleem te onderzoeken door middel van een positionerings- of een behoefteonderzoek. De afkadering was voor mij belangrijk, aangezien het tevens een onderzoek moest zijn met wetenschappelijke relevantie. Uiteindelijk kwamen we uit op de volgende probleemstelling: ‘Om concurrerend te blijven heeft The Knowledge Groep inzicht nodig in de voorkeuren van bedrijven ten aanzien van logistieke arbeidsintermediairs en hoe deze bedrijven gesegmenteerd kunnen worden.”

“Ik ben eerst in de literatuur gedoken op zoek naar eerdere onderzoeken in de hoek van uitzendbureaus, arbeidsintermediairs en klant-leverancierrelaties. Uit mijn literatuuronderzoek kwamen een aantal selectiecriteria naar boven, zoals prijs, kwaliteit en relatie-intensiteit, die wel eens belangrijk zouden kunnen zijn bij de keuze van een arbeidsintermediair. Mijn volgende stap was het checken van mijn bevindingen in de praktijk op basis van zes diepte-interviews met de directeur en de operationeel manager van The Knowledge Groep, en vier klanten die regelmatig logistiek personeel nodig hebben en/of personeel laten opleiden voor het logistieke werkveld. Het ging daarbij om HR-experts bij logistiek dienstverleners en productiebedrijven die in nauw contact staan met logistiek managers als het gaat om het werven of opleiden van logistiek personeel. Bij die interviews was het vooral belangrijk voor mij om te achterhalen wat nu belangrijk is voor deze bedrijven bij de inzet van een arbeidsintermediair.”

 

“Ze kwamen met diverse inzichten, maar uiteindelijk kwamen hun bevindingen sterk overeen met mijn literatuuronderzoek. Op basis van die twee dataverzamelingen heb ik een vragenlijst opgesteld die ik naar 1.500 HR-experts in Nederland heb gestuurd. Dat was dus mijn kwantitatieve dataverzameling. Uiteindelijk hebben 201 mensen de vragenlijst volledig ingevuld. Vervolgens heb ik daar een data-analyse op losgelaten. Daaruit blijkt dat bedrijven bij de keuze van een arbeidsintermediair prijs, betrouwbaarheid, flexibiliteit, serviceaanbod en communicatie over het algemeen belangrijk vinden. Relatie-intensiteit bleek geen significante invloed te hebben op de voorkeuren. Ik heb daarnaast ook gekeken naar de relatieve belangrijkheid en daar kwamen wederom prijs en betrouwbaarheid als veruit de belangrijkste aspecten naar voren en dan pas flexibiliteit. Serviceaanbod en communicatie volgden op grote afstand. Mijn conclusies dat prijs en betrouwbaarheid belangrijk zijn, waren een bevestiging voor The KnowledgeGroep van wat ze vooraf min of meer al hadden verwacht, maar het is nu door mij wetenschappelijk onderbouwd. Mijn conclusie dat de relatie intensiteit en het serviceaanbod niet erg meespeelt bij de keuze een arbeidsintermediair kwam als onverwacht voor The Knowledge Groep. Ze hebben nu meer inzicht op welke aspecten ze zich moeten richten als arbeidsaanbieder. Mijn belangrijkste advies aan The Knowledge Groep is: Laat het aspect relatie intensiteit even voor wat het is en richt je meer op betrouwbaarheid en prijs.”

Sandra van Overveld (23)

# Is in april gestart met haar afstudeeronderzoek bij The Knowledge Groep
# Haar eindscriptie is een lijvig rapport van in totaal 163 pagina’s
# Kreeg voor haar afstudeeronderzoek een acht als eindcijfer en is cum laude geslaagd aan de Universiteit van Tilburg
# Van Overveld is nu Master Marketing Management en Bachelor Bedrijfseconomie
# Heeft een bijbaan als medewerker bij de afdeling Kennisklik aan de Universiteit van Tilburg
# Staat open voor een functie die een connectie heeft met de logistiek

Over vijf jaar:
# Ziet zichzelf terechtkomen in een leidinggevende of projectmatige functie bij een middelgroot tot groot bedrijf
# Wil graag veel samenwerken met mensen, zowel collega’s als klanten
# Hoopt verder een aantal jaar internationaal te mogen werken

Reageer op dit artikel