artikel

Eerste lichting planners en werkvoorbereiders dc Woensdrecht getraind

carrière & mensen

Eerste lichting planners en werkvoorbereiders dc Woensdrecht getraind

Voor een goede planning van het onderhoud bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) zijn goede competenties en vaardigheden van werkvoorbereiders en planners cruciaal. LCW realiseerde zich dit heel goed toen de bedrijfsbureaus in 2011 zelf de behoefte aan een praktijkgerichte training voor planners en werkvoorbereiders kenbaar maakten.
LCW schakelde vervolgens Gordian in om een maatwerktraining te ontwikkelen en te verzorgen die gericht is op de “basics” die planners zelf kunnen beïnvloeden.

– tekst komt van de leverancier –

Samen met de Universiteit Twente (UT) ontwikkelde Gordian vervolgens een maatwerktraining die zowel theoretisch als praktisch is. Intensief overleg met de klant, een viertal bedrijfsbezoeken aan de diverse bedrijfsbureaus in Woensdrecht, Rhenen en Dongen en een creatief gezamenlijk ontwikkelingsproces waren de succesfactoren voor het uiteindelijke resultaat. Vooral het praktisch maken van de theorie lijkt daarbij goed gelukt.

Aanreiken van relevante theorieën en modellen
“Het aanreiken van relevante theorieën en modellen voor tactische en operationele planning die toepasbaar zijn in de eigen LCW omgeving”. Dit is de belangrijkste doelstelling van de training. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met gemaakte strategische keuzes op het gebied van:
•    Nieuwe systemen en bijbehorende onderhoudsconcepten
•    Service Supply Chain inrichting

Naast bovengenoemde doelstelling richt de training zich ook op het creëren van een goede mindset, pro-activiteit en meer zelfvertrouwen bij de planners en het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van planning in het algemeen (context van de planningsomgeving). LCW vond het daarnaast erg belangrijk dat er een uitwisseling van kennis en ervaring over de verschillende bedrijfsbureaus plaatsvindt. Dit wordt gerealiseerd door een goede mix van planners vanuit de verschillende bedrijfsbureaus over de vier trainingsgroepen.

Planningsraamwerk staat centraal
In de training staat een door Gordian en UT opgesteld planningsraamwerk centraal. Dit planningsraamwerk bestaat uit een matrix van enerzijds planningsniveau’s (strategisch, tactisch en operationeel) en anderzijds de vier M’en (Methode, Mens, Machine en Materiaal). In de training richten we ons vooral op het tactische en operationele planningsniveau. Hierbij beschouwen we technologische planning vooral als een gegeven. Op het gebied van de materiaalvoorziening beschouwen we de supply chain inrichting en de tactische inkoop als gegeven. Het tactisch voorraadbeheer en de operationele logistiek komen wel duidelijk aan bod.

De kern van de training betreft de resource planning. Hierbij komen vooral zaken als orderacceptatie en resource capacity planning aan de orde. Ook besteden we veel aandacht aan scheduling en monitoring en shop floor control.

Mooie afwisseling van theorie en praktijk
De opbouw van de training volgt het planningsraamwerk dat we op dag 1 introduceren. In de volgende vier trainingsdagen worden de overige onderwerpen behandeld. Hierbij hanteren we een concept waarbij er circa 1 tot 1,5 uur besteed wort aan de theorie rondom een onderwerp waarna de deelnemers aan de slag gaan met een aantal oefeningen gebaseerd op hun eigen prakrijk. Hiermee worden theorie en praktijk verbonden. Ook krijgen de deelnemers opdrachten mee die gericht zijn op het onderzoeken van de eigen omgeving in relatie tot de aangeboden theorie en modellen.

Eerste geluiden deelnemers positief
Uit de resultaten van onze enquête in de eerste trainingsgroep waarbij de deelnemers feedback gaven over onder andere de inhoud, opbouw en praktijkgerichtheid van de training, blijkt dat men behoorlijk tevreden is. Vooral de modules die zich richten op de tactische planning en scheduling ervaart men als zeer positief. Ook de trainers zijn positief over de training en dat is niet in de laatste plaats door de inzet en betrokkenheid van de deelnemers tijdens de training, maar ook door het feit dat ruim 70% van de deelnemers de training met een voldoende waardering afsloten.

Afsluiting met presentatie van concrete verbeteropdracht
Om het effect van de training te vergroten zijn Gordian en LCW nog in gesprek om te bepalen of de training wordt aangevuld met het gezamenlijk uitwerken van een concrete verbeteropdracht. De hoofden bedrijfsbureaus formuleren deze opdracht waarna de cursisten gezamenlijk een oplossing hiervoor zoeken. Hierbij worden zij ondersteund door de trainers in de vorm van feedback op de probleemstelling, de aanpak en de gevonden oplossing. Met een presentatie van de case op de terugkomdag in de loop van 2012 wordt vervolgens de training definitief afgesloten.

Reageer op dit artikel