artikel

Van Opzeeland: planningsproces is nu beter beheersbaar

carrière & mensen

Van Opzeeland: planningsproces is nu beter beheersbaar
van Opzeeland logistiek PTV

Van Opzeeland gebruikt PTV Intertour voor de planning van zo’n 85 ritten per dag naar binnensteden in heel Nederland. Het systeem van de logistiek dienstverlener houdt automatisch rekening met de venstertijden, tijdsafspraken en voertuigbeperkingen die van plaats tot plaats en zelfs van adres tot adres kunnen verschillen.

Van Opzeeland gebruikt PTV Intertour voor de planning van zo’n 85 ritten per dag naar binnensteden in heel Nederland. Het systeem van de logistiek dienstverlener houdt automatisch rekening met de venstertijden, tijdsafspraken en voertuigbeperkingen die van plaats tot plaats en zelfs van adres tot adres kunnen verschillen.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Van Opzeeland   Leverancier/dienstverlener: PTV Benelux
Plaats: Hedel  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte: middelgroot: 100 – 399 werknemers
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam: PTV Intertour  

Venstertijden, milieuzones en geluidsnormen: het zijn begrippen waarmee Van Opzeeland dagelijks te maken heeft. De logistiek dienstverlener, sinds 1 juli 2011 onderdeel van de Nabuurs Groep, heeft zich volledig toegelegd op fijnmazige distributie in binnensteden. Met 150 medewerkers en 65 eigen auto’s bezorgt Van Opzeeland dagelijks tussen de 1200 en 1700 adressen in heel Nederland, hoofdzakelijk winkels.

    

"Onze kracht is dat we in staat zijn om die grote hoeveelheden adressen vanuit één centraal punt, dus zonder tussenkomst van derden, te managen,  te plannen en conform afspraak binnen 24 uur te beleveren", stelt Theo Harmsen, supply chain manager bij Van Opzeeland.

   

Het kloppend hart van de operatie is het distributiecentrum van zo’n 35.000 vierkante meter in Hedel. Elke dag opnieuw stroomt de grote crossdockruimte in dit dc vol met goederen van klanten als Van Haren, Kijkshop, ICI Paris XL en Royal Canin. Deze goederen komen deels uit de vrachtwagens waarmee de lading is opgehaald bij de klanten en deels uit het eigen dc, waar Van Opzeeland voor een aantal klanten ook de opslag en orderpicking verzorgt. De vrachtauto’s waarmee deze goederen de volgende ochtend worden afgeleverd, worden ’s nachts geladen op basis van de ritlanning.

        

Tijdvensters en beperkingen

Het maken van die ritplanning is bij Van Opzeeland een bijzonder complex proces. Een belangrijke oorzaak is de enorme hoeveelheid planningsvoorwaarden. "Elke stad heeft zijn eigen tijdvensters en voertuigbeperkingen om geluidsoverlast te voorkomen, CO2-uitstoot te reduceren of de verkeersveiligheid te bevorderen. Soms worden die regels op nationaal niveau vastgelegd, maar vaker nog op regionaal of zelfs lokaal niveau", weet Harmsen te vertellen.

  

Naast al die regels hebben de planners ook nog eens te maken met individuele tijdsafspraken en de soms beperkte manoeuvreerruimte ter plaatse. Daardoor is lang niet elk adres met elk type voertuig te beleveren. En dan praten we nog niet over het allesbehalve standaard ladingpakket dat in al die verschillende voertuigen moet passen. "We ontvangen  de goederen op europallets en blokpallets, maar ook op rolcontainers in allerlei verschillende afmetingen", aldus Harmsen.

  

Schuiven met orders

Lange tijd was het plannen van de ritten een handmatig proces. Op basis van de transportorders genereerde het transport management systeem vrachtbrieven, die door de planners van Van Opzeeland werden uitgeprint en gecombineerd tot volle vrachtauto’s. "We waren grotendeels afhankelijk van onze planners. De kennis over venstertijden en andere beperkingen zat in hun hoofd. Met een bestand van 12.000 tot 14.000 adressen is dat echter niet meer te behappen", zegt Harmsen.

  

Dat de ritten overdag werden gepland, maakte de klus allesbehalve eenvoudiger. De planners begonnen al met plannen nog voordat alle orders binnen waren. "Het gevolg is dat de planning met elke nieuwe order moest worden bijgesteld", zegt Harmsen. "Dat betekent voortdurend schuiven met orders van de ene naar de andere auto, met als gevolg dat de planners het overzicht kwijtraakten. Dat klanten hun orders steeds later plaatsen, versterkt dit effect nog eens extra."

  

Korte verwerkingstijd

Sinds maart 2011 heeft Van Opzeeland weer volledige controle over het planningsproces. Reden is de implementatie van rit- en routeplanningssysteem PTV Intertour. "Dit systeem is gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, stabiel en bovenal erg snel. De verwerkingstijd is enorm kort, en dat is voor ons erg belangrijk gezien het grote aantal adressen en planningsvoorwaarden. Binnen een minuut rekent het systeem een volledig nieuw planningsvoorstel door." Deze aspecten hebben samen met de ervaringen van enkele andere gebruikers een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor PTV Intertour.

  

Tegelijk met de ingebruikname van het plansysteem heeft Van Opzeeland de planning nu naar de avonduren verschoven. Pas als alle informatie binnen is, start de planner die avonddienst heeft met het samenstellen van de ritten. Hij bekijkt het planvoorstel van PTV Intertour rit voor rit, waarbij elke rit direct wordt gecontroleerd en zo nodig wordt aangepast. Na elke aanpassing maakt het systeem met alle overgebleven orders en voertuigen binnen een minuut weer een nieuw planvoorstel. De goedgekeurde  ritten worden ondertussen doorgegeven aan het transportmanagementsysteem (TMS), waarna de laadlijsten en alle andere benodigde transportdocumenten automatisch worden geprint.  Als de chauffeurs de volgende ochtend hun boordcomputer opstarten, krijgen ze direct de ritdetails  voor dat voertuig voor hun ogen getoverd.

    

Actuele planningsvoorwaarden

De planners die dagdienst hebben, houden middels een real time voertuigvolgsysteem zicht op de uitvoering van de ritten. Waar nodig kunnen ze schuiven in de planning door bijvoorbeeld een ander voertuig de tweede rit van de dag te laten uitvoeren.

Een belangrijke factor in het vernieuwde planningsproces is de speciale module in het TMS die Van Opzeeland zelf heeft ontwikkeld. In deze module kunnen alle adressen vooraf worden samengevoegd. Ook liggen op losadresniveau alle kenmerken vast die nodig zijn voor de ritplanning, van venstertijden tot specifieke losinstructies voor de chauffeur. Deze module biedt Van Opzeeland de garantie dat altijd de meest actuele planningsvoorwaarden in de berekeningen worden meegenomen. "Noem het een soort van voorplanning", aldus Harmsen.

  

Beter beheersbaar

De implemenatie van PTV Intertour is in nauwe samenwerking met PTV Nederland uitgevoerd. Het projectteam onder leiding van Harmsen heeft de ingebruikname van het systeem in maart 2011 goed voorbereid, onder meer door uitgebreide testen en training van medewerkers. "De implementatie van PTV Intertour is één van de grootste veranderingen van de afgelopen jaren. We hebben veel tijd gestoken in het informeren van alle betrokkenen, van planners tot chauffeurs. Natuurlijk heeft iedereen moeten wennen, maar de ingebruikname is probleemloos verlopen."

 

Over het resultaat van het project is Harmsen meer dan tevreden. "Het planningsproces is nu weer volledig  beheersbaar. De kennis zit niet langer in de hoofden van de mensen, maar in het systeem. Daarnaast hebben de planners veel meer overzicht, terwijl ook de werkdruk is verminderd. Voorheen waren ze uren druk met rekenen om ervoor te zorgen dat alles in de auto’s past. Ze kunnen zich nu echt concentreren op optimalisatie van de planning."

  

De volgende stap is dat Van Opzeeland de uitvoering van de ritten met de planning gaat vergelijken. Harmsen: "Dat biedt de mogelijkheid om de planning nog verder te optimaliseren. Dit systeem is een noodzakelijke voorwaarde om verder te kunnen groeien."

     

CO2-uitstoot

Harmsen is nog niet klaar met PTV Intertour. De supply chain manager is ervan overtuigd dat hij nog meer voordeel uit het systeem kan halen. Daarbij heeft hij zijn oog onder meer laten vallen op de nieuwe module in Intertour waarmee de uitstoot van CO2 en andere emissies kunnen worden uitgerekend. Duurzaamheid is belangrijk voor het bedrijf dat in 2010 de Lean & Green Award ontving. Harmsen: "We worden regelmatig gevraagd om mee te denken over de problematiek van stadsdistributie. Met PTV Intertour kunnen we tot op straatniveau uitrekenen wat het effect is van bepaalde maatregelen op onder andere de CO2-uitstoot. Deze informatie kunnen we dan gebruiken als ondersteuning bij de besluitvorming over dit thema."

Reageer op dit artikel