artikel

CAO’s Beroepsgoederenvervoer: TLN en KNV

carrière & mensen

CAO’s Beroepsgoederenvervoer: TLN en KNV

Hieronder kunt u de CAO’s Beroepsgoederenvervoer downloaden van zowel TLN en de KNV. Heeft u vragen over de inhoud van deze CAO’s Beroepsgoederenvervoer neem dan contact op met één van deze twee betreffende partijen.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

CAO Beroepsgoederenvervoer

Voor de beroepsgoederenvervoer gelden nu nog twee CAO’s, één voor TLN-leden en één voor KNV-leden. Onderaan dit artikel zijn ze te downloaden.

Nieuwe CAO

Eind 2014 is er overeenstemming bereikt over de nieuwste CAO Beroepsgoederenvervoer. Omdat KNV beroepsgoederenvervoer is samengegaan met TLN zal er straks één nieuwe CAO zijn in plaats van twee.

De tekst van de nieuwe CAO is nog niet bekend. Wel zijn er een aantal highlights te benoemen:

  • Looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2016.
  • Op 1 januari 2015 gaan de lonen en toeslagen met 2,25% omhoog.
  • Op 1 januari 2016 stijgen de lonen en toeslagen met 2,75%
  • Het experiment met de vrijwillige tijd voor tijdregeling wordt voortgezet. De regeling geldt alleen als deze bij het cao secretariaat is aangemeld.
  • Vanwege de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2015 wordt er minder pensioenpremie betaald dan nu.Het vrijkomende deel van de pensioenpremie (werkgeversdeel) wordt gebruikt om de lonen per 1 januari 2015 iets te verhogen. Het exacte percentage moet nog berekend worden. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van 2,25% per 1 januari 2015.

Zo lang er nog geen nieuwe CAO is gelden de bestaande, oude CAO’s.

Download hier de CAO’s:

Vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van deze CAO’s Beroepsgoederenvervoer? Neem dan contact op met een van de twee betreffende partijen. De contactgegevens vindt u hier:

Lees meer nieuws en achtergrond over CAO’s op Logistiek.nl

Lees ook CAO Beroepsgoederenvervoer: wat moet ik weten?

Reageer op dit artikel