artikel

CAO voor uitzendkrachten

carrière & mensen

Binnen de uitzendbranche zijn er twee CAO’s: de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de CAO van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Veel magazijnmedewerkers werkzaam voor een uitzendbureau vallen onder een van deze twee CAO’s.

De ABU-CAO is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. NBBU-leden zijn van dit besluit uitgezonderd, indien zij op 20 juni 2007 al lid waren van deze organisatie. Voor uitzendondernemingen die na 20 juni 2007 lid worden van de NBBU betekent dit dat zij zowel onder de ABU-CAO als de NBBU-CAO voor uitzendkrachten vallen.

 

  • download ABU-CAO (pdf)
  • download NBBU-CAO (pdf)

 

 

 

Reageer op dit artikel