artikel

Duo interview: Ger Ros en Jeroen Meulendijks

carrière & mensen

Duo interview: Ger Ros en Jeroen Meulendijks
VTL

Ger Ros (62) nam in maart na drie jaar afscheid als VTL-directeur. Jeroen Meulendijks is de voormalige vakbondsman, die na drie jaren Vakopleiding Transport en Logistiek met pensioen is, opgevolgd. Meulendijks: “Ger heeft de infrastructuur neergelegd. Aan mij de taak deze verder te ontwikkelen.”

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

  
VTL zat in 2006 in zwaar weer, wat trof je toen aan?

Ros (rechts op de foto): “Het was dusdanig erg dat ik mij achteraf wel drie keer zou hebben bedacht om aan deze klus te beginnen. De organisatie was in volstrekte vertwijfeling. De grootste treurnis was dat er op een gegeven moment twee grote verhuistrucks met de complete administratie uit Rotterdam (de voormalige customer service locatie van VTL, red.) hier voor de deur stonden in Alphen aan den Rijn. Ik heb een speciale taskforce in het leven geroepen om alles uit te zoeken. Desalniettemin konden we wel gewoon verder met ons werk zonder dat de problemen op de achtergrond zorgden voor een aantasting van het goede imago van VTL. Terugkijkend was 2006 wel een lastig jaar. Het heeft mij en de mensen hier ook uiteindelijk een jaar gekost om alles weer op de rails te krijgen.”
 

Hoe heb je de organisatie veranderd?

Ros: “Met een kleine crew en met hulp van adviesbureau Boer & Croon zijn we veel meer opleidingen gaan uitbesteden en hebben we onder andere de ICT achter de registratie van trainingen en leerlingen verbeterd. Ook hebben we de bezem gehaald door de contracten met opleiders. Daar zaten veel intentieverklaringen tussen die we omgezet hebben in eenjarige contracten.”
 

Noem eens een paar hoogtepunten?

Ros: “De hoogtepunten heb ik onderverdeeld in twee categorieën: het meest memorabele en het mooiste moment. Memorabel was ik in augustus 2007 met alle 17 geselecteerde VTL Erkende Rijscholen hier in Alphen aan den Rijn bindende tijdsafspraken heb kunnen maken. Het mooiste moment was half 2006 toen we samen met de sociale partners de campagne Extra Chauffeurs zijn gestart, bedoeld om het chauffeursprobleem op te lossen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook het project Extra Logistiek. Dat zijn de grootste verdiensten van VTL maar gelijk ook het verlies want door de crisis staan deze projecten op een lager pitje.”
 

Jeroen Meulendijks: “Desalniettemin kun je met recht zeggen dat ik als opvolger nu profiteer van wat Ger hier heeft neergezet.”

Ros: “Ook financieel staat VTL er beter voor dus Jeroen komt op een goed moment binnen.”
 

Wat kan er nog beter?

Meulendijks: “De infrastructuur die Ger heeft neergelegd moet verder ontwikkeld en geconsolideerd worden. Sectorbreed moeten we nog sterker uitdragen wat VTL voor de markt betekent. Qua beeldvorming overheerst soms nog de perceptie dat VTL het imago heeft van ‘een veredelde verkeersschool’. Dat is een onderkwalificatie. Daarnaast wil ik dat er in het commerciële traject beter wordt samengewerkt met onze key accounts en dat er een grotere cohesie komt tussen onze promotionele activiteiten.

 

 Jeroen Meulendijks (53) was tot 1 maart directeur van Groningen Airport Eelde. Over zijn –nieuwe rol bij VTL zegt hij: “Sectorbreed moeten we nog –sterker uitdragen wat VTL voor de markt betekent”
 

 

Ger Ros: “2006 was een lastig jaar. Het heeft mij en de –mensen uiteindelijk een jaar gekost om alles weer op de rails te krijgen”

 

VTL is verder op het gebied van aanvragen en aanmeldingen voor opleidingen afhankelijk van een goede ICT infrastructuur. Die is mijns inziens voor verbetering vatbaar met name op het gebied van internettoepassingen. Die moeten beter op onze doelgroep(en) worden toegesneden. Ik wil daar mijn steentje in bijdragen op basis van de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn eerdere management functies. Voor mij zelf is het verder nu zaak om de komende maanden zo veel kennis te maken met onze relaties in de markt. Doel is om daarvan veel te leren zonder dat ik al te veel autoriteit wil claimen.”
 

Kan het VTL-concept navolging krijgen?

Meulendijks: “Het is denkbaar dat VTL met zijn goede track–record op het gebied van wervingscampagnes ook in andere takken van sport actief gaat worden en zich gaat verbreden. Je zou daarbij kunnen denken aan opleidingen voor de openbaar vervoer sector. Het vinden van oplossingen voor tekort aan treinmachinisten en het opleiden van personeel voor bijvoorbeeld de scheepvaart. We hebben een prima reputatie opgebouwd met onze eigen chauffeursopleidingen en de werving van chauffeurs en die is andere sectoren ook goed toepasbaar.”

  

Bedrijfsbezoek NMa

Kort na het interview kreeg de VTL bezoek van de NMa. Hoe ervaar je de recente NMa-inval? Meulendijks: "We verlenen onze volledige medewerking aan het lopende NMa-onderzoek en nemen daarbij volledige transparantie in acht. We zien het uiteindelijke resultaat overigens met vertrouwen tegemoet Jammer dat het zo heeft moeten lopen en dat Bovag twijfels heeft over onze aanbestedingsprocedure van de verkeersscholen. Ik heb in een eerder stadium ook al hierover gesproken met mensen van de Bovag, maar dat leverde toen niets op. Bij de aanbesteding destijds heb ik mij, ondersteund door Boer & Croon, gehouden aan de regels die hiervoor gelden."

 

 

Reageer op dit artikel