artikel

Opleiding verhoogt motivatie medewerker

carrière & mensen

Logistiek is al lang geen dozenschuiven meer. Toenemende procesoptimaliseringen en ICT-toepassingen vragen meer van magazijnmedewerkers. Logistieke opleidingen helpen om de kennis en vaardigheden van de medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Bovendien kunnen ze de motivatie van de magazijnmedewerker verhogen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport+Opslag op 1 februari 2008.

Kennis loont, maar geldt dat ook voor het uitvoeren van relatief eenvoudige werkzaamheden zoals orderverzamelen en inpakken? Afgaande op het aantal opleidingen voor deze doelgroep wel. Diverse vakopleiders bieden cursussen en opleidingen aan voor magazijnmedewerkers. En zelfs bij de LOI kan tegenwoordig een vakdiploma magazijnmedewerker worden behaald.

 

De opleidingen beantwoorden blijkbaar aan een marktvraag, want volgens vakopleiders groeit het aantal geïnteresseerden.

    

Dat beaamt ook Stephan Leuvenink, directeur van ’t WEB Opleidingen in Hoogeveen. ’t WEB voert deze opleidingen in principe alleen in-company uit. “Omdat we zo het beste kunnen inspelen op de situatie ter plaatse”, aldus Leuvenink. Afhankelijk van de werkzaamheden, de wensen van het bedrijf en de cursisten worden de logistieke opleidingen op verschillende niveaus aangeboden; van assistent tot en met leidinggevende.

           

De inhoud en duur van de opleidingen verschilt eveneens. Afhankelijk van het niveau en de gewenste snelheid kan een opleiding in zes maanden zijn afgerond. De meeste bedrijven kiezen er echter voor de om de opleiding uit te smeren over een langere periode, bijvoorbeeld een tot twee jaar.

            

Meer dan kennisvergaring

Bij een opleiding van langere duur wordt niet alleen de kennis van de magazijnmedewerker vergroot, maar worden ook zijn of haar vaardigheden bijgeschaafd en aangevuld. En dát draagt zeker bij aan de groeiende belangstelling voor de opleidingen. Leuvenink: “Bedrijven, ook in de logistieke sector, kampen steeds vaker met slecht gemotiveerde medewerkers. Wij hebben ervaren dat door deze trajecten mensen meer aandacht krijgen. Ze krijgen kennis en vaardigheden aangereikt en dat kan de motivatie bevorderen. Maar hoe goed of slecht een opleiding ook is, motivatie begint toch met name bij het management en de direct leidinggevenden. Onze ervaring leert dat wanneer zij het belang van de opleiding aangeven, het meestal ook tot het gewenste resultaat leidt.”

             

Opleidingen van ’t WEB, waarmee een landelijk erkend diploma behaald kan worden (zogeheten crebo-erkende opleidingen; waarbij crebo staat voor centraal register beroepsopleidingen), bevatten een aantal terugkerende onderdelen. Voor de opleiding warehousemedewerker zijn dat onder andere voorraadbeheer en orderverwerking, automatisering, veiligheid en ergonomie en communicatie. Daarnaast kan er een bedrijfsspecifieke invulling worden gegeven aan het lesmateriaal. Daarbij kan het gaan om vakkennis (wijze van inpakken/ompakken, vrachtbrieven, etc.), veiligheid (bijvoorbeeld hoe om te gaan met calamiteiten) en het werken met intern transportmaterieel.

           

Algemene opleidingen

Naast de in-huis-opleidingen, die voor een specifieke inzetsituatie zijn ontwikkeld, kan een beginnend magazijnmedewerker ook een aantal algemene opleidingen volgen. Vaak zijn die gericht op een expliciet gedeelte van de branche, bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen. De Arbeidsomstandighedenwet stelt namelijk dat medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hiervoor voorlichting en instructie moeten krijgen. Daar spelen de opleiders uiteraard op in.

      

Een van de opleiders die dergelijke opleidingen aanbiedt, is VTL. Ook VTL ziet een groeiende belangstelling voor de opleidingen en schrijft dat toe aan de verbeterde economische situatie.

          

Het grote voordeel van ‘standaardopleidingen’ is dat de kwaliteit ervan is bewezen. Suzanne Staal, manager van de afdeling Opleiding & Training bij VTL: “Bovendien leren de deelnemers elke keer weer van elkaar. Er zijn medewerkers van verschillende bedrijven en die vertellen elk over hun ervaringen en over de werkwijze in hun warehouse. Dat geeft de anderen een kijkje in de keuken bij een ander magazijn en dat is natuurlijk altijd leerzaam.”

           

Toegespitst

Het programma van VTL kent momenteel twee opleidingen die specifiek zijn toegespitst op warehousemedewerkers. Hoewel in beide opleidingen zowel vaardigheden als theorie aan bod komen, ligt bij de opleidingen voor warehousemedewerkers de nadruk toch vooral op de praktijk. De ene opleiding is Warehousemedewerker Gevaarlijke Stoffen. De andere is de opleiding Warehousemedewerker Bederfelijke Goederen (HACCP). “Het is belangrijk dat warehousemedewerkers die met bederfelijke goederen werken op de hoogte zijn van de eisen waaraan moet worden voldaan”, stelt VTL.

      

Tijdens de opleiding leren de medewerkers verschillende behandelingswijzen van bederfelijke goederen, zodat ze zich meer bewust worden van de veiligheidsaspecten. De opleiding gaat in op de verschillende soorten bederfelijke goederen, het laden en lossen ervan, het conditioneren van opslagruimten, de General Food Law en algemene veiligheid en hygiëne.

             

Beide opleidingen van VTL duren vier dagdelen en worden op verschillende opleidingscentra in het land georganiseerd. Afhankelijk van de opleiding wordt deze afgesloten met een examen. Vervolgens wordt er een certificaat (beperkte duur) of een diploma (onbeperkt geldig) ver-strekt. De brutoprijzen zijn respectievelijk 344 en 351 euro. “Een investering die zichzelf terugbetaalt doordat medewerkers beter in staat zijn hun taak te vervullen en dus minder aandacht nodig hebben van collega’s of leidinggevenden”, besluit Staal.

          

Kader bij artikel:

‘PIZZATRAININGEN’

Niet alleen vakopleidingen richten zich op trainingen en opleidingen voor magazijnmedewerkers. Ook uitzendorganisaties hebben ijzers in het vuur. Een van die uitzendorganisaties is Randstad Logistiek, marktleider in de branche. Die ziet als gevolg van automatisering en het gebruik van ICT in de logistiek de vraag naar vaardig personeel toenemen. “Daar kunnen wij logischerwijs niet in achterblijven”, stelt branchemanager logistiek Aad van Pelt.

         

Het gros van de operationele logistieke opleidingen die Randstad haar flexwerkers aanbiedt, betreft cursussen voor hef- en reachtruckchauf-feurs. Daarnaast loopt er, met name vanuit de Regionale Opleidingscentra (ROC’s), een BBL-systeem. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg; flexwerkers gaan vier dagen in de week aan het werk en brengen een dag door in de schoolbanken. Van Pelt: “Punt blijft echter dat er voor orderpicking of ompakken nu eenmaal geen beroepsopleiding nodig is. Toch proberen we ook op dat vlak de kennis en vaardigheden van de flexwerkers bij te schaven.” Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens wat intern de ‘pizzatrainingen’ worden genoemd. Tijdens deze workshops – vaak van het einde van de dag waarna een maaltijd volgt – komen de flexwerkers in groepen van tien tot vijftien in aanraking met verschillende logistieke onderwerpen. Op eigen niveau en gericht op eigen werkzaamheden worden logistieke processen besproken en nader toegelicht. Workshopthema’s zijn bijvoorbeeld tilinstructies, warehouse management systemen, of het werken met gevaarlijke stoffen.

Reacties? transportenopslag@reedbusiness.nl

 

Reageer op dit artikel