artikel

Zes tips voor het schrijven van goede vacatureteksten

carrière & mensen

Een goed geschreven vacature levert meer op dan één waar weinig aandacht aan is besteed. Het schrijven van goede vacatureteksten is daarom ook een vak apart. Toch zal een goed overdachte en geschreven tekst meer opleveren dan één waar veel minder aandacht aan is geschonken.

Martijn Hemminga zet voor Loopbaan.nl de belangrijkste aandachtspunten voor het schrijven van goede vacatureteksten op een rij.

Indeling
Begin met de clou
In een redactioneel artikel en ook in een personeelsadvertentie begin je met de clou. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een boek, waarbij je de spanning opbouwt. De schrijver van een vacaturetekst laat meteen weten wat de aangeboden baan zo interessant maakt, en vertelt pas daarna wat daar allemaal bij komt kijken.

Logische opbouw
Bouw een tekst logischerwijs op en deel deze in logische blokken, alinea’s in. Een vacature moet je in een oogopslag kunnen scannen. Dit geldt zowel voor een online vacaturetekst als een printversie. Gebruik tussenkoppen die vertellen waar het over gaat of juist zorgen voor de nodige stopping power. Functioneel wit is belangrijk om te zorgen voor rust tussen de verschillende tekstblokken door. Doe dit middels het gebruik van witregels. Behandel daarnaast maar één onderwerp per alinea.

Schrijfstijl
Spreek de lezer aan
In een advertentie probeert je de aandacht te krijgen van de lezer. Dat gaat het beste wanneer je hem of haar direct aanspreekt door de tekst actief te maken. Gebruik jij en niet een passieve vorm (derde persoon), zoals hij/zij of de kandidaat. Dit maakt een tekst erg afstandelijk en zegt meestal ook iets over de cultuur van de afzender. In online vacatureteksten kunt je een tekst interactief maken door links te plaatsen waar men terecht kan voor meer informatie.

Korte en krachtige zinnen
Vooral bij internet moeten teksten niet te lang zijn, maar ook voor print geldt dit. Hoe langer een zin is, hoe lastiger het wordt om de essentie eruit te halen voor de lezer: wat zijn de hoofd- en bijzaken? Bij online is het te overwegen met opsommingen te werken. Geen opsomming van hele zinnen, maar groepen van 3-4 woorden. Dit maakt een online tekst beter scanbaar.

 

Inhoud
Schrijf de tekst op doelgroep én medium
Een personeelsadvertentie moet de doelgroep aanspreken. Niet alleen wat betreft design, maar ook wat betreft inhoud. Gebruik vaktaal om de juiste doelgroep aan te spreken. Maar doe dit alleen als je weet dat de doelgroep van het medium niet teveel afwijkt van uw doelgroep. Wanneer je een accountant zoekt en een advertentie plaatst in een vakblad moet je vaktaal gebruiken. Maar in een huis-aan-huisblad heb je veel te maken met beïnvloeders, die de vaktaal niet begrijpen. Maar zij zijn wel van belang om hun zoon of dochter die accountant is te wijzen op de advertentie en dat gaat alleen als ze de inhoud snappen.

Kunst van het weglaten
Laat weg wat je weg kunt laten. Indien iets niets of weinig toevoegt, is weglaten de juiste optie. Dat maakt zowel in print als online de tekst beter leesbaar, scheelt online veel scrollen en in print is het veel minder millimeters.  Bron: Loopbaan.nl

Auteur:  Martijn Hemminga 

Initiator en hoofdredacteur van arbeidsmarktcommunicatiesite Amcinfo.nl en communicatiesite Communicatiecoach.com. Daarnaast is hij oprichter en directeur van Nr29 arbeidsmarktcommunicatiemanagement dat zich richt op de strategie en organisatie van arbeidsmarktcommunicatie. Verder is hij één van de initiatiefnemers en docenten van de AMC Academie, die masterclasses aanbiedt op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

 

Zie ook:

Reageer op dit artikel