artikel

Met stip gestegen trend: labour management software in dc’s

carrière & mensen

De volgende stelling verscheen dit jaar in het vakblad Logistiek: Met stip gestegen trend: labour management software in dc’s! Is dit terecht of onterecht, wat vinden de mesne uit de logistiek branche er van? Lees hun reacties!

Deskundige René van den Elsen, IPL Consultants: “Het is terecht dat labour management meer aandacht krijgt van én ontwikke-laars die de functionaliteit op dit punt nog uit kunnen breiden én management dat hiermee de processen beter kan monitoren en besparingen kan realiseren. Bedrijven hebben immers vaak te maken met een sterk fluctuerende vraag naar capaciteit, die vervolgens in een groot aantal gevallen wordt ingevuld met flexmedewerkers. Met labour management is een bedrijf in staat de capaciteit snel aan te passen.

Door onder andere de inzet van RF is detailinformatie met betrekking tot de realisatie beschikbaar. Voor echte planning wordt deze informatie echter slechts weinig gebruikt. Dat heeft voor een groot deel te maken met warehouse management systemen die vaak een registratief karakter hebben.”

 

Dolf Hamming, Inbev: “Ik heb geen ervaring met labour management software, maar wel met arbeidsintensieve distributieomgevingen. Op basis van die ervaring houd ik mezelf en mijn mensen een aantal prioriteiten voor. De eerste is: geen fouten maken. Reparatie is ongelofelijk duur en irritant voor klanten. Verder bepalen een goed ontwerp, een slimme inrichting en een doordachte werkmethode in hoge mate de prestatie. Belangrijk is ook goed zicht hebben op de personeelsplanning. Welk deel heb je vast in dienst? Wat is er flexibel in te huren? En tot slot leiderschap. Hoe worden mensen aangestuurd en gemotiveerd? Dit is nodig om priori- teiten te kunnen realiseren. Software kan e.e.a. wel ondersteunen, maar ik kan me niet voorstellen dat dit een groot verschil gaat maken. Ongetwijfeld zijn er logistieke omgevingen waar het belangrijk kan zijn.”

 

Jan-Arie van den Berg, Zeelandia: “Ik zou graag een personeelsplanning tool hebben. Dat zou veel Excel geknoei schelen.”

 

Rimmert van Luyn, Kodak: “Het is duidelijk dat het afstemmen van personeel naar behoefte en capaciteit verbeterd kan worden. Loop maar een willekeurig dc binnen; het is vaak hollen of stilstaan. Dit is slechts het begin; een gehele integratie naar de HR module en uitbetaling van overuren, prestatie metingen, etc kunnen helpen bij het optimaliseren van onze grootste (relatieve) kostenpost in de organisatie namelijk resources.”

 

Harold Spenkelink, Zwanenberg Food Group Holding: “De mens binnen het warehouse is nog steeds de bepalende factor. Software dient ter ondersteuning, het blijft de mens die achter de knoppen zit.”

 

Jeroen Martens, DHL Exel: “Ik denk dat het belangrijk is dat meer en betere van deze software beschikbaar komt. Het grotere probleem dat we op moeten lossen, is de huidige ‘’planningscultuur’ binnen distributiecentra. Het is mijn ervaring dat te vaak nog op de achterkant van een sigarendoos of met Excel tools wordt gepland. Het excuus dat vaak gebruikt wordt, is dat je van te voren toch niet weet hoeveel en welke soort werk er komt zodat je niet goed kunt plannen. Ik denk dat er voor dc’s nog veel te leren valt van andere schakels in de supply chain (fabrieken) en dat er nog heel veel efficiency te behalen valt als er beter gepland gaat worden.”

Reageer op dit artikel