artikel

Invullen van lege stoel kost steeds meer moeite

carrière & mensen

Het aannemen en vasthouden van goed personeel wordt een steeds groter probleem. Het invullen van vacatures als orderpicker, vrachtwagen- en heftruckchauffeur blijkt bedrijven in toennemende mate meer moeite te kosten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 21 september 2007.

Het aannemen en vasthouden van goed personeel wordt een steeds groter probleem. Het invullen van vacatures als orderpicker, vrachtwagen- en heftruckchauffeur blijkt bedrijven in toennemende mate meer moeite te kosten. Dit blijkt uit het Logistics Labour Survey (LLS), het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van Tempo-Team.

 

Discussie

Samen met uitzendorganisatie Tempo-Team hield vakblad Logistiek een rondetafeldiscussie met vier ervaringsdeskundigen: Marieke de Rouw-Bulkmans, HR-manager bij DSV Solutions, Ralph Hendrix, business development manager warehouse logistics bij DHL Exel Supply Chain, Paul van den Broek, general manager bij ND Logistics en Michaël van Ooijen, managing director bij DPD.

        

Per regio

Het vinden van goed personeel is écht een probleem, zo vinden de deelnemers aan het rondetafelgesprek. Van den Broek: “Per regio verschilt het enorm. Bij onze vestiging in Oosterhout hebben we de meeste moeite om de vacatures ingevuld te krijgen. In Venray bevinden we ons in de grensstreek. We lenen veel Duitsers in.”

Hendrix: “Bij ons is de verhouding tussen flexibele en vaste medewerkers 35 en 65 procent. We streven ernaar het aandeel vaste medewerkers naar 70 procent te brengen. We blijven erg kritisch als het gaat om mensen vast op contract te nemen. De meeste problemen hebben we met het vinden van middenkader personeel, vooral supervisors en teamleiders.”

De Rouw: “Na de naamsverandering naar DSV, door het samengaan van DFDS, Frans Maas en Furness, is een aantal locaties gesloten. Nu zitten we in een stabilisatiefase en ontstaan er weer vacatures. We zoeken vooral reachtruckchauffeurs en customer service medewerkers.”

         

Helft uitzendkracht

Van Ooijen: “Wij hebben 200 vaste mensen en 250 flex medewerkers in dienst. Meer dan de helft is dus uitzendkracht. Chauffeurs staan bij ons niet op de payroll, transport kopen we in. Onze omzet groeit enorm, de personeelskosten groeien gelukkig minder sterk. Vooral middenkader functies, zoals voormannen, zijn lastig in te vullen. Wij hebben altijd wel 5 à 10 vacatures open staan.”

        

Opleiden

Het vinden van goed opgeleid personeel blijkt lastig. Zelf opleiden is een oplossing.

Van den Broek: “Wij leiden negen van tien heftruckchauffeurs zelf op. De aansluiting met het onderwijs is volledig weg. Op het vmbo is veel te weinig aandacht voor het logistieke vakgebied. Ik heb al diverse keren scholen uitgenodigd om eens te komen kijken, maar ze komen gewoonweg niet. Werken in de logistiek is een vak, dat vergeten de schoolinstellingen nog wel eens. Organisaties als VTL en TLN focussen zich te veel op chauffeurs en te weinig op warehousing. Het gaat tenslotte om de gehele logistiek branche.”

            

De Rouw: “Ook wij leiden onze mensen zelf op en hebben trainingen op maat laten maken. Per keer doet een groep van vijftien medewerkers mee.”

Hendrix: “Wij werden tot drie keer toe verzocht om mee te werken aan een open dag. Door gebrek aan aanmeldingen is het iedere keer niet doorgegaan. Branche-organisaties zouden inderdaad meer moeten doen om de hele sector te promoten. Ze zijn teveel op de wielen gericht.”

          

Van Ooijen: “Het beeld van de sector is niet sexy genoeg. We moeten ons blijven openstellen voor stagiaires en hiervoor tijd vrijmaken om ook daaruit te kunnen putten.”

       

Verkeerde regio

Bedrijven in het zuiden van Nederland ervaren de meeste moeite met het vinden van goed personeel, zo wijst het onderzoek uit. Logistiek dienstverleners hebben, meer dan industrie en handel, het gevoel dat ze in de verkeerde regio zitten als het gaat om beschikbare arbeidskrachten.

          

Van den Broek: “Het feit dat wij in de grensstreek zitten, biedt veel voordelen. Wij zetten veel Duitse medewerkers in. Plannen voor site-uitbreiding kunnen het beste in Venray uitgevoerd worden in plaats van in Moerdijk of op de Maasvlakte.”

Van Ooijen: “Er zit veel kennis in het zuiden. Je kunt wel stellen dat de driehoek Venlo – Antwerpen – Rotterdam de logistieke regio is. Hier zie je dus die krapte ook ontstaan. Mensen identificeren zich met het werk en daarom is het, denk ik, moeilijk om medewerkers uit te wisselen. Uiteindelijk willen ook uitzendkrachten voor één bedrijf werken.”

      

Hendrix: “Naar andere regio’s activiteiten verplaatsen als oplossing, zie ik niet gebeuren. Ik geloof niet in Emmen. DHL Exel Supply Chain gaat binnenkort campussen opzetten in onder meer Tilburg, een clustering van een aantal dc’s. We kunnen daardoor eenvoudiger personeel uitwisselen mocht een van de bedrijven te maken krijgen met een piekmoment. Eigenlijk zouden we dit ook met andere bedrijven moeten doen. DSV zit ook in Bergen op Zoom, net als wij.”

       

De Rouw: “De beschikbaarheid van mensen in het zuiden is voor ons echt een remmende factor. Personeel lenen van andere bedrijven in de regio is vaak moeilijk in verband met aansprakelijkheid.”

          

Flexpool werkte niet

Van den Broek: “Bij ons bleek een flexpool niet te werken. In het vierde kwartaal van het jaar is iedereen namelijk druk. In de praktijk gebeurt het maar incidenteel dat het aansluit. En daarbij ga je goede mensen niet uitlenen aan een ander, je blijft toch elkaars concurrent. We bedienen wel samen met DSV eenzelfde klant, Xerox. Met Flextronics werken we ook samen als het gaat om uitwisseling van ruimte en materieel.”

      

Meer salaris

Het bieden van een hoger salaris is volgens het LLS belangrijk om medewerkers vast te houden.

       

Van Ooijen: “De branche betaalt toch nog 5 procent onder de mediaan. We zitten dus niet vooraan. In andere sectoren liggen de salarissen hoger. Verder zie je dat kleinere bedrijven vaak meer salaris bieden. Mensen worden steeds wijzer. Ze zoeken op internet op wat ze waard zijn.”

        

De Rouw: “Je ziet dat andere arbeidsvoorwaarden pas belangrijk worden als ze eenmaal binnen zijn. Alles begint met salaris. Dat medewerkers het naar hun zin hebben, is ook een belangrijke factor. De reden dat medewerkers vertrekken bij hun werkgever, houdt vaak verband met de reisafstand. Ze willen meer vrije tijd.”

Van den Broek: “Vastigheid is belangrijk. Onzekerheid is een reden om te switchen. Hier moet je creatief mee omgaan, bijvoorbeeld door detacheringscontracten af te sluiten met een uitzendbureau.”

           

Hendrix: “Het is vaak de combinatie salaris en werkafstand. Ik zie mensen vertrekken naar concurrenten in de regio. Uiteindelijk komen velen van hen terug. De markt is overspannen. Als je nu naar de concurrent gaat verdien je stukken meer. De gemiddelde loonstijging bij switchen is 28 procent, zo bleek uit onderzoek. De gemiddelde CAO stijging bedraagt maar 4 procent. Sollicitanten worden steeds veeleisender. Ze willen meteen een auto en een laptop en vinden het salarisaanbod vaak te laag. Ik maak ook steeds vaker mee dat wij misbruikt worden als benchmark voor managementfuncties. Met een contract op zak wordt vervolgens bij de huidige werkgever meer salaris geëist. De wervingskosten rijzen hierdoor wel de pan uit.”

           

Van den Broek: “Bij mij is de liefde meteen over als mijn werk–nemers meer salaris willen zonder dat daar een bepaalde prestatie tegenover staat. Je moet altijd kijken naar functie-inhoud, niet alleen naar de persoonlijke assertiviteit van mensen. Voor het behoud van medewerkers zou het in hogere functies ook mogelijk moeten zijn om parttime te werken.”

Hendrix: “Het is funest voor je loongebouw als je aan individuele salariseisen toegeeft. Want na één komen meer. Dan kun je beter je medewerkers belonen in natura, bijvoorbeeld door een uitje weg te geven. Dit wordt vaak erg gewaardeerd.”

        

Optimisme

Het blijkt dat logistiek dienstverleners optimistisch zijn over de groei van werkgelegenheid, deze bedraagt 5,1 procent voor logistieke afdelingen. 

         

Van Ooijen: “Met de huidige economische groei zijn er veel handen en heftrucks nodig om de stroom goederen er door heen te krijgen.”

          

Van den Broek: “Daar ben ik het mee eens. De containerhaven in Rotterdam laat een groei van meer dan 5 procent zien. Meer werk met dezelfde mensen. Door het slimmer te doen houden logistiek dienstverleners het hoofd boven water.”

        

Wat is de oorzaak van de groei?

De Rouw: “Wij groeien zowel door uitbreiding van de dienstverlening bij bestaande klanten, als door nieuwe groeimarkten zoals China.”

Ooijen: “Onze omzet komt voor 50 procent bij bestaande klanten vandaan, de andere helft is nieuwe business. Wij hebben in totaal 5.000 klanten. We moeten ons blijven richten op bestaande klanten. Je kunt niet altijd teren op de gunstige conjunctuur, dus dat moet gecompenseerd worden met nieuwe klanten. Personele groei kun

je alleen niet baseren op nieuwe klanten, dit vangen we op met

flexkrachten. Ik verwacht niet dat het in 2008 bergafwaarts zal

gaan met de economie. Wij zitten vooraan in de keten. Als het

twee maanden minder gaat weten wij ondertussen dat het begonnen is.”

          

Van den Broek: “Wij leven van vijf tot zes grote klanten. Bij ons is de doelstelling om het aantal te laten groeien met de huidige infrastructuur. De goederenstroom blijft toenemen in vierkante meter ruimte, zo ook het personeel en de IT. We groeien door intelligente oplossingen en creativiteit.”

       

Hendrix: “Bestaande klanten nemen partijen over waardoor het volume groter wordt. Hierdoor groeien wij met onze klanten mee.”

            

Arbo en veiligheid

Uit het LLS blijkt dat de toenemende aandacht voor Arbo en Veiligheid nog steeds de belangrijkste trend is. Hoe kun je daarin als bedrijf onderscheiden?

          

Van Ooijen: “Arbo wordt steeds belangrijker. Wij besteden veel aandacht aan het materieel waar onze medewerkers mee werken.”

     

Van de Broek: “Orde, netheid en veiligheid is een voorwaarde om als logistiek dienstverlener te overleven. Het is ook een instrument voor het vasthouden van mensen. Daarnaast hebben we een actief beleid om fraude en diefstal tegen te gaan.”

         

Hendrix: “De titel ‘Veiligste magazijn’ geeft veel aandacht. Medewerkers zijn er mee bezig. Het trekt helaas niet extra personeel of uitzendkrachten naar ons toe. Voor klanten is het mooi, zij willen het mooiste dc. Ze accepteren het niet als je er niets aan doet.”

      

De Rouw: “DSV besteedt continu aandacht aan Arbo en Veiligheid. Er zijn bij de vestigingen preventieteams opgezet zodat hierop een constante focus is. Medewerkers worden ook getraind om veiliger te kunnen werken, bijvoorbeeld door een cursus gasmeetkunde voor extra veiligheid bij het lossen van containers.”

           

Vergrijzing

Er is nog maar weinig aandacht voor de toenemende vergrijzing van de arbeidspopulatie. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?

   

Van den Broek: “Ik denk dat we ook andere doelgroepen moeten benaderen om er zeker van te zijn dat we straks voldoende personeel hebben. We kijken naar de leeftijdsopbouw van onze medewerkers. Mensen met fysieke problemen plaatsen we over naar andere werkzaamheden. 55-plussers zijn zeker niet minder productief. Mensen van 18 jaar hebben meer begeleiding nodig. Van ouderen kun je meer op aan. Verder hebben wij 60 mensen aan het werk van een sociale werkplaats wat erg goed gaat.”

          

De Rouw: “Wat wij zien is dat ouderen minder uren willen werken, maar wel hetzelfde werk blijven doen.”

       

Van Ooijen: “Chauffeurs zoeken wij in de allochtone doelgroep. Wij leiden ze zelf op, en met succes. Als je ze een kans geeft, zijn ze erg gemotiveerd.”

         

Van den Broek: “Management uit andere sectoren aantrekken is niet de oplossing. Zij zijn de hectiek vaak niet gewend en krijgen te maken met een cultuurshock.”

       

Van Ooijen: “Bij ons komt maar een klein percentage van het middenkader en de functies daarboven echt uit de logistiek.”

           

Hendrix: “Een teamleider moet kunnen leidinggeven. Logistieke vakkennis is dan minder belangrijk. Toch moeten we onze functieprofielen wijzigen, want we kunnen niet blijven zoeken naar het schaap met de vijf poten.”

De pdf’s van dit artikel in Logistiek nr. 15:

 Pagina 17.
 Pagina 18.
 Pagina 19.

Ga naar Dossier LSS op Logistiek.nl om het rapport te bestellen

Reageer op dit artikel