artikel

Wat houdt de nieuwe arbeidstijdenwet in?

carrière & mensen

In de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet (v-ATW), die op 1 april 2007 in werking is getreden, zijn het aantal regels over maximumwerktijden sterk verminderd. Er is meer ruimte gekomen voor werkgevers en werknemers om in onderling overleg de werktijden en pauzes te bepalen. De wet moet leiden tot meer flexibiliteit.

Voor sectoren met een CAO wordt de nieuwe wet pas van toepassing op het moment dat de CAO in 2007 afloopt. De wet zal echter vanaf 1 januari 2008 gelden voor alle sectoren. Iedereen krijgt er dus vroeg of laat mee te maken. De regels gelden voor alle werknemers in Nederland inclusief stagiaires en uitzendkrachten.

 

Per 1 april zijn er nog maar vier basisregels:

  • De maximumarbeidstijd wordt 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van 4 weken mag de werknemer gemiddeld 55 uur per week werken; over een periode van 16 weken mag het gemiddelde 48 uur zijn.
  • Een nachtdienst mag niet langer duren dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd.
  • Het aantal nachtdiensten per 16 weken mag maximaal 36 nachtdiensten zijn. Alleen op basis van CAO-afspraken of op grond van een overeenkomst tussen werkgever en ondernemingsraad mag dit aantal verhoogd worden naar 140 nachtdiensten per jaar. 
  • Behalve de Arbeidstijdenwet verandert ook het Arbeidstijdenbesluit. Het Arbeidstijdenbesluit bevat bijzondere regels voor onder andere de vervoerssector, bijvoorbeeld over aanwezigheidsdiensten.

 

De belangrijkste juridische verandering is dat de standaard- en overlegregeling verdwijnt. Er komt een enkelvoudig normenstelsel voor in de plaats. Werkgevers en werknemers kunnen in het nieuwe systeem op individueel niveau afspraken maken over arbeid- en rusttijden, terwijl ze in het oude systeem alleen van de standaardnorm konden afwijken als er collectieve afspraken over bestonden. In de nieuwe wet kunnen alleen nog over het aantal nachtdiensten afspraken gemaakt worden.

 

Reageer op dit artikel