artikel

Labour management is hét antwoord op arbeidskrapte

carrière & mensen

Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden. Dat geldt ook voor logistieke bedrijven en dc’s. Het ligt in de rede dat zij allereerst gaan kijken om bestaande medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten. Labour management is daarvoor het nieuwe toverwoord. Vanzelfsprekend met ondersteuning van een warehouse management systeem.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 23 maart 2007.

Volgens René van den Elsen, consultant bij het Veldhovense adviesbureau IPL Consultants is labour management is niets meer of minder dan het afstemmen van mensen en middelen op de uit te voeren werkzaamheden in een magazijn.

“Geautomatiseerde tools helpen de supervisor te berekenen hoeveel menskracht met welke vaardigheden er nodig is om bepaalde taken te vervullen. In de productie gebeurt dit al vele jaren. Daar kennen we de werkvoorbereider die voorcalculaties maakt om zo vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Anders dan in de productie, waar men wat kan variëren met levertijden, zijn de orderdoorlooptijden in een warehouse-omgeving heel erg kort. De goederen moeten er uit! Dat is waarschijnlijk één van de redenen waarom labour management in een magazijn nog zo weinig wordt toegepast. In het algemeen kun je zeggen dat warehousing op dat gebied achterloopt op een productie–omgeving.”

     

Werk aansturen

Henk van Voorst, manager van Davanti Warehousing, een nieuwe onderneming die via een management buy-out de WMS-activiteiten van Fujitsu Nederland heeft overgenomen, definieert labour management nog wat stringenter. “Je hebt twee soorten warehousemanagementsystemen. De ene soort is een hulpmiddel voor de manager om een planning te maken. Maar het is diezelfde manager die uiteindelijk het werk moet vrijgeven. De andere soort WMS is een systeem dat als een zelflerend systeem niet alleen de planning maakt, maar ook de daaruit voortvloeiende werkzaamheden aanstuurt. De labour management module vormt in een dergelijk WMS de motor, het hart van het systeem, omdat daarmee een optimale afstemming van mensen en middelen kan worden gerealiseerd.”

       

Overigens ziet Van Voorst dergelijke pakketten nog weinig geïmplementeerd in Nederland. Volgens hem komt dat omdat deze geavanceerde warehouse management systemen relatief nieuw zijn. Pas wanneer bedrijven aan vervanging van hun oude systeem toe zijn, zullen bedrijven wellicht gaan over–wegen om labour management te gaan toepassen.

         

Huiverig

Of dit concept dan ook daadwerkelijk grootschalig in de praktijk zal worden toegepast is voor Jan Heijblom, werkzaam bij de WMS-leverancier Manhattan, nog maar de vraag.

“Het heeft veel te maken met de heersende bedrijfscultuur in Nederland. In de Angelsaksische landen is het fenomeen labour management al veel meer verspreid. Daar is dit soort applicaties rechtstreeks gekoppeld aan de salarisadministratie. Dat betekent dat labour management wordt ingezet om een vorm van prestatieloon uit te betalen. Zoiets is in bijvoorbeeld Duitsland verboden, terwijl Nederland zeer huiverig is. Overigens is die bedrijfs–cultuur wel aan het veranderen. Je ziet dat er meer vraag komt naar tools die inzicht kunnen verschaffen in de prestaties van medewerkers en die vergelijkingsmateriaal opleveren. Bedrijven krijgen meer en meer oog voor het uitvoeren van verbeterprogramma’s. Maar om dergelijke programma’s uit te voeren, is het noodzakelijk eerst te meten.”

         

Kosten en baten

Volgens Van den Elsen is de terugverdientijd vaak kort. Maar het is lastig om voor de implementatie van labour management een exacte kosten/baten analyse te maken. “Er zijn situaties waarin labour management vanwege efficiency zou moeten worden in–gevoerd. Maar vaker nog is de invoer van een geavanceerd WMS een reactie op de toenemende complexiteit van de omgeving. Ik ken een bedrijf dat voorheen uitsluitend winkels bevoorraadde, maar ineens ook aan consumenten moest gaan leveren. Dat betekende kleinere volumes, maar wel een verdubbeling van af–nemers. Verder wordt er in de logistiek toch steeds meer de nadruk gelegd op klanttevredenheid door zo snel mogelijk te leveren. Daarvoor is een efficiencyslag nodig, maar vooral ook een andere aanpak van processen. De inzet van een WMS hoeft dus niet alleen voort te komen uit efficiencyoverwegingen, maar ook uit het genereren van nieuwe business. Dan zijn kosten en baten lastiger uit elkaar te houden. Een goede kosten/baten analyse kun je alleen maar maken in een situatie waarin niet allerlei veranderingen gelijktijdig optreden.”

           

Besparingspotentieel

Heijblom verschilt enigszins van mening met Van den Elsen. Hij is van oordeel dat het besparingspotentieel van labour management wel degelijk is uit te rekenen. “Een betere planning waardoor pieken uit de werkverdeling worden weggehaald en je efficiënter medewerkers kunt inzetten, resulteert in minder manuren in het magazijn. En manuren zijn duur. In Amerika zijn voorbeelden bekend waarbij de terugverdientijd minder dan een jaar is. Reken maar uit: wanneer je met een investering van een paar ton, een aantal mensen kunt uitsparen dan heb je het geld snel terugverdiend.”

          

‘Papier’ ook goed

Hij wordt in deze mening bijgevallen door Van Voorst: “Of een dergelijk systeem wat oplevert heeft natuurlijk alles te maken met de vraag hoe de uitgangssituatie is en waar je naar toe wilt. Ik ken distributiecentra waar alles ‘met papier’ zo goed is georganiseerd, dat het lastig is om met labour management nog efficiënter en goedkoper te werken. Vergeet niet dat medewerkers constant online moeten zijn. En niet alle RF-operaties in detailpicking zijn efficiënter dan in een ‘papieren omgeving’. Daar zullen de kosten niet opwegen tegen de baten. Maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat je een productiviteitsverbetering van twintig procent kunt realiseren wanneer je opdrachten automatisch en dwingend aan medewerkers toewijst in vergelijking met de vaak voorkomende situatie dat medewerkers om opdrachten vragen. Nog eens tien procent winst kun je realiseren door de juiste opdrachten aan de juiste medewerkers te geven. Iets wat met labour management kan, omdat het systeem de capaciteiten en de positie van de medewerker in het magazijn kent.”

           

Basisvoorwaarden

Er is een aantal basis- en randvoorwaarden om labour management succesvol te kunnen laten zijn. Van den Elsen: “Ik heb eens het verzoek van een bedrijf gehad om een WMS-pakket te selecteren waar bleek dat het magazijn voor 120 procent vol zat. Kijk, daar helpt zo’n pakket niet aan een wezenlijke oplossing. Dan zul je toch eerst een goede uitgangssituatie moeten creëren. Daarnaast kan labour management rendement opleveren in een complexe omgeving van een behoorlijke schaalgrootte waarin het plannen van activiteiten niet op de achterkant van een sigarendoos kan. In de derde plaats moeten mensen, middelen en tijden planbaar zijn. Dat wil zeggen dat je normtijden voor verschillende activiteiten moet kunnen maken.”

           

“Inzicht hebben”

Heijblom vult aan: “Je moet goed inzicht hebben in je huidige performance en processen. Eerst meten en dan weten, luidt ook hier het adagium. Belangrijk is dat je het systeem kunt voeden met normtijden. Dat is al een behoorlijke klus. Maar heb je dat eenmaal gedaan, dan voedt een zelflerend systeem zich vervolgens zelf met behulp van de eerder verkregen gegevens.”

           

Kader bij artikel:

WEINIG KEUZE

Er is op dit moment nog niet veel keuze uit warehousemanagementsystemen die een ‘full fletch’ labour management oplossing bieden. René van den Elsen (IPL Consultants): “Ik ken er eigenlijk maar zes: Locus van Centric, ROC Labour Management van Radcliffe Systems, MLS, voorheen van Fujitsu en nu van Davanti Warehousing, en de software van Redprairie en Manhattan Associates. Ook de WMS-module van SAP biedt deze functionaliteit. Redprairie en Manhattan Associates leveren de labour management module ook afzonderlijk, zodat deze in andere WMS-sen kan worden geïntegreerd.

         

Maar echt storm loopt het niet in Nederland met de ‘losse’ verkoop. “Ik zou liegen wanneer ik zou beweren dat labour management al een megatrend is”, zegt Jan Heijblom (Manhattan), die toch de meeste distributiecentra nog met Excel-sheets ziet werken.

          

Ook Henk van Voorst (Davanti Warehousing), moet erkennen dat hij nauwelijks gebeld wordt door bedrijven die in de module zijn geïnteresseerd. Wel is het zo dat een aantal gebruikers van MLS labour management gebruikt. Het gaat dan om bedrijven die de nieuwste versie hebben aangeschaft, zoals JVC in België, Kwantum Nederland, Partner Logistics Europe en de Bloemenveiling Aalsmeer. Ze zijn ervan overtuigd geraakt dat labour management de motor van hun WMS is.

 

Reageer op dit artikel