artikel

Wat is labour management?

carrière & mensen

Wat is labour management?
Magazijn

Vertaald in het Nederlands betekent labour management eigenlijk niets anders dan werklastbeheer. Het begrip bevat twee elementen: het voorspellen en plannen van de werklast en het controleren of het werk synchroon loopt met de planning. Een aantal WMS-leveranciers biedt hiervoor ondersteuning.

In sommige magazijnen of dc’s varieert de werklast bijna dagelijks. Een voorbeeld daarvan is het dc van een postorderbedrijf. Als ’s avonds een reclamespotje voor een bepaald artikel op tv wordt getoond, stromen nog diezelfde avond de orders binnen. Ook in de levensmiddelensector is de vraag soms onvoorspelbaar. Als opeens de zon gaat schijnen, vliegen de barbecuepakketten de deur uit.

 

Voorspelling

Labour management begint met het in kaart brengen van de ingaande en uitgaande orders. Op basis daarvan kan een voorspelling van de ingaande en uitgaande goederenstromen worden gemaakt. Als nog niet alle orders binnen zijn, kan misschien een voorspelling worden gemaakt op basis van historische informatie, seizoenspatronen en marketing- of verkoopacties.

 

Normtijden

Als de goederenstromen in kaart zijn gebracht, kan nauwkeurig vastgesteld worden welke handelingen daarvoor nodig zijn. Indien van elke handeling bekend is hoeveel tijd daarvoor staat (de normtijd), is het mogelijk om te berekenen hoeveel mensen nodig zijn om al het werk te verzetten. Overigens zijn de normtijden in veel gevallen al bekend. Bij magazijnen waar de productiviteit van de individuele medewerkers wordt gemeten, zitten deze normtijden al in het WMS.

 

Plannen

De volgende stap is het maken van een planning. Allereerst moet daarvoor worden gecheckt of het benodigde aantal mensen overeenstemt met het beschikbare aantal mensen. Zijn er te weinig mensen beschikbaar, bijvoorbeeld door vakanties, dan bestaat wellicht de mogelijkheid om oproepkrachten in te schakelen of uitzendkrachten in te huren. Eventueel kunt u ook mensen laten overwerken. Zijn er te veel mensen, dan kunt u op zoek naar alternatieve werkzaamheden voor een aantal mensen. Bij het inplannen van de medewerkers is het belangrijk om rekening te houden met kwalificaties en vaardigheden van medewerkers. Niet elke magazijnmedewerker heeft immers een heftruckopleiding gevolgd. En iemand die niet goed is in goederenontvangst, kunt u misschien beter laten orderpicken of vrachtauto’s laden.

 

WMS-ondersteuning

Bij het maken van een planning kan een warehouse management systeem in principe uitkomst bieden. Het bepalen van de ingaande en uitgaande goederenstromen en het berekenen van het aantal benodigde mensen zijn typisch rekenklussen voor een softwarepakket. Ook bij het inplannen van mensen kan een WMS ondersteuning bieden. Sommige WMS’en bieden de mogelijkheid om van elke medewerker vast te leggen welke activiteiten hij wel en welke hij niet mag uitvoeren. De mate waarin de beschikbare WMS’en hiervoor ondersteuning bieden, verschilt sterk. Er zijn systemen die alleen kunnen plannen tegen oneindige capaciteit. Dat wil zeggen dat het systeem er vanuit gaat dat er altijd voldoende mensen beschikbaar zijn om het werk uit te voeren. Beter maar waarschijnlijk ook duurder is een systeem dat plant tegen eindige capaciteit.

 

Real-time registreren

Met het maken van een planning bent u er nog niet. Geen enkele planning biedt immers de garantie dat het werk ook exact volgens planning wordt uitgevoerd. U moet dus gaan bijhouden hoe het werk vordert. Met WMS’en waarin alle handelingen real-time worden geregistreerd, is dat mogelijk. Dat zijn bijvoorbeeld WMS’en in magazijnen waar gewerkt wordt met RF-barcodescanning, voicepicking of pick-to-light. Ook in automatische magazijnen wordt elke handeling direct vastgelegd. Wel is het zaak om de informatie die real-time wordt vastgelegd, op een handige manier te presenteren. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van grafieken waarin de voortgang van het werk wordt afgezet tegen de planning.

 

Bijsturen

Als blijkt dat de voortgang van het werk op een bepaalde afdeling achterblijft bij de planning, kunt u wellicht nog bijsturen. Een mogelijkheid is om snel nog extra mensen in te huren. Maar wellicht is het nog eenvoudiger om enkele medewerkers op een rustige afdeling tijdelijk op de drukke afdeling in te zetten. Met een goed labour management systeem ziet u snel welke afdeling overcapaciteit heeft.

 

Lees ook: Wat is advanced planning en scheduling?

Reageer op dit artikel