TLN pleit voor compensatie energiecrisis

De Europese Commissie bespreekt de mogelijkheid met betrekking tot een compensatieregeling voor bedrijven die door de gestegen energieprijzen in de problemen komen. TLN pleit ervoor dat transport- en logistieke bedrijven daar dan ook gebruik van kunnen maken.

Ondernemers in de sector worden volgens TLN door de ‘zeer forse stijgingen’ van de brandstof- en energieprijs gedwongen tot ‘pijnlijke keuzes’. “Zo zijn er bedrijven die volledig op LNG rijden en door de hoge prijzen genoodzaakt zijn hun vrachtwagens stil te zetten.”

LNG vs. diesel

De huidige kiloprijs van LNG in Nederland is 5,31 euro, volgens brandstofleverancier Rolande. Op een kilo LNG kun je ongeveer net zover rijden als op een liter diesel. De huidige dieselprijs bedraagt 2,16 euro per kilo.

TLN luidt de noodklok om AdBlue

TLN liet vandaag ook weten zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van AdBlue. Door de hoge gasprijzen schalen verschillende fabrieken in Europa de productie van deze stof af. Bij een tekort zijn de gevolgen voor de transportsector groot. Een dieselvrachtwagen mag de weg niet op zonder dit additief. “Bij een gebrek aan AdBlue staat de transportsector dus stil”, aldus TLN.

AdBlue is een belangrijk additief voor moderne dieselmotoren. Het zorgt voor een goede naverbranding en schone uitlaatgassen. Zonder AdBlue voldoen dieselvrachtwagens niet aan de wettelijk emissie-eisen en mogen ze dus niet rijden. TLN heeft daarom zowel in Brussel als in Den Haag de noodklok geluid, opdat het transport van levensmiddelen, medicijnen en andere goederen niet in gevaar komt. “Het wegvervoer moet blijven rijden om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Wij hopen dat er daarom snel actie wordt ondernomen door de EU en de Rijksoverheid.”

Winsten terugvloeien

Een van de compensatieopties is om een deel van de winsten van energiebedrijven terug te laten vloeien naar sectoren die hard getroffen worden. TLN wil dat ook bedrijven in transport en logistiek die geraakt worden door de energiecrisis gebruik kunnen maken van een dergelijke regeling.

Problemen in distributiecentra

Er rijden ongeveer 1000 Nederlandse vrachtwagens op vloeibaar aardgas rond. Maar ook in de distributiecentra leiden de verhoogde prijzen volgens TLN tot problemen. “Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen die werken met gekoelde of bevroren producten en die daardoor relatief veel stroom gebruiken.” Bij sommige grote transportbedrijven bedraagt meer dan een derde van de totale vloot uit LNG-vrachtwagens.

Geen steun voor LNG

Vorige maand bekend werd dat het Kabinet niet van plan is om LNG verder te ondersteunen. Afgezien van de accijnsverlaging die al geldt, ziet het kabinet niets in stimulering van fossiele brandstoffen als LNG.  Het kabinet verlaagde in maart de accijns voor LNG, in navolging van verlagingen voor benzine en diesel. Den Haag trok elf miljoen euro uit voor deze maatregel, die geldt tot eind dit jaar.

Stimuleringsregeling

In 2020 en 2021 probeerde het kabinet het gebruik van lng in de sector nog te stimuleren met een een specifieke lng-subsidie. Deze periode liep eind vorig jaar af. ‘De overheid is er altijd duidelijk over geweest dat dit voor twee jaar was’, aldus de woordvoerster. Wel is er in de toekomst zicht op stimulering van bio-lng. Die moet komen uit de herziene Europese richtlijn voor hernieuwbare energie RED2, ‘en in de toekomst uit bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing’.

Dreigende tekorten door energiecrisis

Met de Russische aankondiging van het zo goed als volledig stopzetten van de gasleveranties aan de EU, komen productieketens verder onder druk te staan. Zo dreigt er een tekort aan droogijs, belangrijk voor het koelen van voedinsmiddelen, medicijnen en vaccins  koolzuurgas en AdBlue. Volgens evofenedex noodzaakt de energiecrisis dat ondernemers hun ketenprocessen weerbaarder, wendbaarder en meer flexibel inrichten.

Lees hier het volledige artikel