15 km aan nieuwe interne verkeersveiligheid

Een botsing tussen twee sta-trucks was voor Hilverda De Boer de aanleiding voor een andere aanpak van de interne verkeersveiligheid. Dit resulteerde bij de bloemen- en plantenexporteur in nieuwe belijning in het dc en een geüpdatet verkeersplan. “Ook voor mensen die hier voor het eerst komen, zijn de regels meteen duidelijk”, aldus operationeel manager Jan-Dick Schoneveld.
Delen:

Een ‘klein ongelukje’, zo omschrijft Schoneveld de aanrijding tussen de sta-trucks in het dc in De Kwakel. “Dat is ongeveer een jaar geleden nu. Het was een lichte botsing, waarbij een persoon gewond raakte en er nauwelijks materiële schade was. Dit leverde een bezoek van de Arbeidsinspectie op, en die adviseerde ons het verkeersplan voor het distributiecentrum en het bedrijfsterrein te verbeteren. Onze groepsleider expeditie Yassir Azirar ging daarmee aan de slag. Voor het aanpakken van de belijning en markering in het dc legde hij contact met civieltechnisch bedrijf Griekspoor in Nieuw-Vennep. Samen met hen stelde hij ook een nieuw verkeersplan op. Dat is net klaar en onlangs besproken met en goedgekeurd door de unitleiders en de directie. De komende tijd zal het plan verder geïmplementeerd worden in het bedrijf.”

In het nieuwe ontwerp voor belijning en markering in het dc van Hilverda De Boer worden looproutes en zebrapaden aangeduid met de kleur groen.

Snelle groei

Hilverda De Boer nam het distributiecentrum in 2003 in gebruik. De ruimte heeft een vloeroppervlakte van 25.000 m² en gemiddeld zijn daar 150 mensen aan het werk. Een deel van hen verplaatst met sta-trucks en stapelwagens bloemen en planten in de hal. “In het dc hadden alle lijnen en markeringen dezelfde kleur: wit”, vertelt Schoneveld. “In de loop der jaren waren die aardig vervaagd. We hadden de regel dat voetgangers altijd rechts moesten aanhouden in de hal.

‘Apart aangegeven voetpaden hadden we niet’

Apart aangegeven voetpaden hadden we niet. In de tijd dat het dc opende, was het er veel minder druk en waren die maatregelen afdoende voor een veilige werkomgeving. De afgelopen jaren maakten we een snelle groei door (met een wereldwijde jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro is Hilverda De Boer een van de grootste bloemen- en plantenexporteurs van Nederland, red.) en is het in de hal een stuk drukker geworden. De aanrijding wees ons erop dat we een verkeersplan nodig hadden dat aansloot bij de actuele situatie in het dc.”

Drie kleuren

Griekspoor maakte in samenspraak met groepsleider Azirar en andere betrokkenen bij Hilverda De Boer een nieuw ontwerp voor de belijning en markering in het distributiecentrum. Schoneveld: “Voordat zij daarmee aan de slag gingen, hebben wij de mensen van Griekspoor rondgeleid, uitgelegd hoe de operatie en werkprocessen eruitzien en met hen geïnventariseerd op welke punten de verkeersveiligheid verbeterd kon worden. Daar kwam een ontwerp uit met drie kleuren. Groen voor de looproutes en zebrapaden, wit voor de rijpaden van de sta-trucks en de opstelvakken voor de stapelwagens, en rood, in de vorm van een kruis, voor plekken die altijd vrijgehouden moeten worden, zoals vluchtdeuren en blusmiddelen. Omdat er onvoldoende mogelijkheden in de hal zijn voor het ophangen van waarschuwingsborden, is er gekozen voor pictogrammen op de vloer. Potentieel gevaarlijke situaties worden nu op die manier heel duidelijk aangegeven.”

Met pictogrammen op de vloer worden potentieel gevaarlijke situaties aangegeven.

Ongestoord doordraaien

Het aanbrengen van de belijning en markeringen vond plaats in januari en februari van dit jaar. “In de voor ons rustigste periode”, geeft Schoneveld aan. “De werkzaamheden namen een dag of tien in beslag en werden buiten onze werktijden uitgevoerd. Onze operatie kon dus ongestoord doordraaien in die periode. Griekspoor schat dat hun mensen hier in totaal een kilometer of 15 aan belijning hebben aangebracht. Dat is ongeveer net zo ver als de afstand tussen onze twee bedrijven. Al het werk vond binnen in het dc plaats. Op het buitenterrein gaat Griekspoor nog nieuwe belijning bij de laaddocks aanbrengen.”

De lijnen van de rijpaden voor de sta-trucks en de opstelvakken voor de stapelwagens kregen de kleur wit.

Goed nageleefd

Met de nieuwe belijning en markering voerde Hilverda De Boer ook eenrichtingsverkeer in op de routes van het rijdend materieel. “Alle maatregelen bij elkaar hebben de veiligheid in het dc naar een hoger niveau gebracht.

‘Het is nu voor iedereen duidelijk waar je moet lopen en waar je moet rijden’

Door het consequente kleurgebruik en de manier waarop de lijnen en veiligheidsmarkeringen zijn aangebracht, is het voor iedereen duidelijk waar je moet lopen en rijden en waar de stapelwagens moeten staan. Ook voor mensen die hier voor het eerst komen, is het meteen helder. Iedereen die te voet is, kiest automatisch de groene looppaden. We werken er nu een tijdje mee en merken dat de nieuwe regels goed worden nageleefd. De bestuurders van de sta-trucks respecteren de loopgebieden en blijven daar netjes weg. Door de aandacht die er in de afgelopen periode in het bedrijf voor interne verkeersveiligheid is geweest, is het bewustzijn daarover bij de medewerkers gegroeid. Ook dat draagt bij aan meer veiligheid. We hebben hen uitgebreid geïnformeerd en een samenvatting met de belangrijkste regels van het nieuwe verkeersplan aan hen uitgedeeld. Alle nieuwe medewerkers ontvangen daarvan bij hun indiensttreding een exemplaar. Doordat veel van hen geen Nederlands spreken, is die samenvatting in drie talen beschikbaar.”

Gunstig neveneffect

Dat het dc van Hilverda De Boer van nieuwe belijning is voorzien, heeft volgens Schoneveld ook nog een gunstig neveneffect. “De hal kon daardoor helemaal opnieuw ingedeeld worden. Dat leverde niet alleen een veiligere indeling op, maar ook een optimale benutting van de ruimte. Daardoor hebben we nu extra plek voor onder meer het opstellen van de stapelwagens. Dat kregen we er met dit project als bonus bij.”

Het nieuwe belijningsontwerp leverde als bonus ook extra plek op voor onder meer het opstellen van stapelwagens.

‘Voorkom slachtoffers en boetes’

Bedrijfsleider verkeersvoorzieningen Jacco Griekspoor van civieltechnisch bedrijf Griekspoor.

Markering en belijning in bedrijfshallen en -terreinen intekenen, aanbrengen en onderhouden is een van de activiteiten van het civieltechnisch bedrijf Griekspoor in Nieuw-Vennep. “Dat doen we al 25 tot 30 jaar”, vertelt bedrijfsleider verkeersvoorzieningen Jacco Griekspoor. “Duidelijkheid, overzicht en veiligheid creëren voor alle werknemers en bezoekers is daarbij ons uitgangspunt. Dat bereik je onder meer met uniformiteit. In de praktijk gaat daar nog weleens mis. Dan begint men met een goed verkeersplan met bijbehorende belijning en markering. In de loop van de tijd worden daar zaken aan toegevoegd die afwijken van het oorspronkelijke plan of er vindt geen onderhoud plaats. Daarmee nemen de duidelijkheid en het overzicht af en wordt een hal of terrein minder veilig. Dat geldt ook voor veranderingen in het gebruik. Het verkeersplan moet daaraan altijd aangepast worden. Regelmatig wordt er helaas pas actie ondernomen als er een incident heeft plaatsgevonden. Door de interne verkeersveiligheid op orde te hebben, voorkom je slachtoffers en boetes. Volgens de Arbowet zijn bedrijven verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer. Bij aantoonbare nalatigheid kunnen hoge boetes worden opgelegd.”