'AI is echt niet alleen voor data scientists'

"Je hoeft heus geen master data science te hebben afgerond om jezelf de basistoepassingen van Artificial Intelligence (AI) eigen te maken. Voor iemand met een HBO achtergrond op logistiek gebied is dat niet te veel gevraagd. Er zijn heel veel e-learnings beschikbaar."
Sebastian Piest