Transportsector groeit ruim 1,5% per jaar tot 2021

Alle modaliteiten overtreffen in 2021 de volumes van voor de crisis in 2008. De binnenvaart groeit het hardst, gevolgd door het wegvervoer en het spoor.