nieuws

Stikstofcrisis: Railterminal Valburg en Logistiek Park Moerdijk de klos

Warehousing 2364

De stikstofcrisis maakt steeds meer slachtoffers. Ook de ‘logistiek’ ontkomt er niet aan. De realisatie van zowel Logistiek Park Moerdijk als de Railterminal Gelderland bij Valburg is vertraagd als gevolg van de stikstofuitspraak eerder dit jaar door de Raad van State. Dit betekent dat de provincie Gelderland en Noord-Brabant in nieuw onderzoek moeten aantonen op welke wijze de (verwachte) stikstofuitstoot van beide projecten wordt gecompenseerd of gereduceerd.

Stikstofcrisis: Railterminal Valburg en Logistiek Park Moerdijk de klos
Artist impression van het Railterminal Gelderland project waarvan de realisatie vertraagd is als gevolg van de stikstofcrisis.

Voor de Railterminal Gelderland bij Valburg geldt dat de provincie Gelderland eerst een nieuw onderzoek moet uitvoeren naar de stikstofneerslag die neerdaalt op de plek waar de terminal moet komen. Daarna moeten mogelijk extra maatregelen genomen worden. Het betekent dat de hele procedure voor de railterminal – die als alles goed gaat in 2024 klaar moet zijn- langer gaat duren.

Nieuw MER-onderzoek

In het originele plan van de railterminal was geen Milieu Effect Rapportage (MER) nodig omdat de provincie Gelderland stelde dat de stikstofuitstoot onder de drempelwaarde viel. Die waarde is nu wel nodig als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in mei, waardoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwam te vervallen. Het eerder opgestelde ontwerp-inpassingsplan voor de railterminal, waartegen veel verzet is van omwonenden en milieu-0rganisaties, was gebaseerd op het PAS.

Gelderland in gesprek met exploitanten

Gedeputeerde Staten willen midden volgend jaar een herziene versie van het inpassingsplan presenteren en hopen dat Provinciale Staten dat voor het einde van het jaar goedkeuren. Hoeveel vertraging het project precies oploopt, is niet bekend. Desondanks is de provincie Gelderland vooruitlopend op de openbare aanbesteding voor de exploitatie van de railterminal in gesprek met geinteresseerde marktpartijen. Deze gesprekken volgen nadat de provincie afgelopen september de beoogd exploitant DERT opzij schoof. De uitkomst van deze marktconsultantie wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht in plaats van eind van dit jaar.

 

Lees ook:

Stikstofuitspraak: de gevolgen voor bestaande en nieuwe distributiecentra

Nut en noodzaak LPM is er

Voor Logistiek Park Moerdijk geldt hetzelfde laken en pak als bij de Railterminal Gelderland. De provincie Brabant moet een uitgebreid stikstof- en natuuronderzoek doen om de aanleg van het 142 hectare grote Logistiek Park Moerdijk (LPM) mogelijk te maken. Die eis heeft de Raad van State woensdag in een tussenvonnis op tafel gelegd. Ook in deze uitspraak geldt dat de toepassing van PAS voor dit bedrijventerrein – waarvan de realisatie al diverse keren is uitgesteld – niet volstaat volgens de Raad. In de uitspraak werd wel gesteld dat nut en noodzaak van LPM inmiddels ‘voldoende is aangetoond’.

Onderzoek gevolgen natuur

In de huidige plannen voor het LPM ontbreken echter nog de maatregelen die er aantoonbaar voor zorgen dat de schade aan de natuur gecompenseerd wordt. Daarom moet de provincie een zogenoemde Passende Beoordeling (natuuronderzoek) doen naar de gevolgen van het project op de omliggende beschermde natuurgebieden. Dit onderzoek moet binnen zes maanden zijn afgerond.

‘Gronduitgifte LPM start in 2020’

Havenbedrijf Moerdijk is, bij monde van haar directeur Ferdinand van den Oever, niet verrast door deze tussenuitspraak van de Raad van State. Van den Oever: “Ik ben blij dat de Raad van State de nut en noodzaak van het Logistiek Park Moerdijk als toevoeging aan het multimodale knooppunt Moerdijk niet in twijfel trekt en dat ook de overige bezwaren ongegrond zijn verklaard. Samen met de provincie gaan we voortvarend aan de slag om te zorgen dat er op de kortst mogelijke termijn een nieuwe passende beoordeling ligt zodat volgend jaar de uitgifte kan starten.”

Lees ook: Protest bouw en transport: stikstof kwestie raakt alle sectoren

 

Reageer op dit artikel